Swyddog Cyfathrebu a Dylanwadu

Trosolwg

Mae UCM Cymru'n cynrychioli myfyrwyr ac undebau myfyrwyr ledled Cymru. Ymunwch â ni, a defnyddiwch eich sgiliau i sicrhau bod eu lleisiau i'w clywed yn glir ac yn groch.

Cyflogwr: UCM Cymru

Cyflog: £24,766

Dyddiad Cau: 18/08/2017 (337 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Bae Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Cerith Rhys Jones

Ffôn: 07880 033 904

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y rôl hon yn golygu defnyddio eich sgiliau cyfathrebu i'n helpu ni i gyflawni newid a gwella bywydau myfyrwyr.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu ysgrifennu'n rymus ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd, defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol, a gweithio gydag asiantaethau i lunio cynnyrch gwych.

Bydd hefyd yn gwybod sut i adeiladu ymgyrchoedd a dylanwadu ar bobl. Drwy gadw llygad ar ddatblygiadau gwleidyddol, gweithio gyda newyddiadurwyr, a throi polisïau technegol yn gyfathrebiadau effeithiol, byddant yn helpu i greu newid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac yn meddu ar sgiliau ysgrifenedig ardderchog yn y naill iaith a'r llall.

Bydd y swydd yn cynnwys teithio o fewn Cymru a'r DU, gydag amser teithio'r tu hwnt i oriau gwaith cyffredin.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*