Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

PRIF DDYLETSWYDDAU 1. Sicrhau fod cyhoeddiadau a deunydd cyfathrebu yn dilyn brand Comisiynydd y Gymraeg. 2. Cyfrannu syniadau creadigol at gynllun cyfathrebu Comisiynydd y Gymraeg...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Cyflog: £29,100 i £35,750

Dyddiad Cau: 18/04/2018 (334 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon neu Rhuthun

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 0345 6033 221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Swyddog Cyfathrebu

Tîm: Cyfathrebu

Lleoliad: Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon neu Rhuthun

Graddfa: HEO / Band D

Yn atebol i: Uwch Swyddog Cyfathrebu

Wrth i waith Comisiynydd y Gymraeg ddatblygu fe all gofynion y swydd newid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu trafod a’u cytuno â deiliad y swydd ymlaen llaw.


PRIF DDYLETSWYDDAU

1. Sicrhau fod cyhoeddiadau a deunydd cyfathrebu yn dilyn brand Comisiynydd y Gymraeg.

2. Cyfrannu syniadau creadigol at gynllun cyfathrebu Comisiynydd y Gymraeg.

3. Cydlynu rhaglen gyhoeddiadau (print ac ar-lein) y Comisiynydd.

4. Cydlynu ymgyrchoedd marchnata Comisiynydd y Gymraeg.

5. Sicrhau fod y wefan gorfforaethol yn adlewyrchu ystod gwaith y Comisiynydd ac yn hygyrch i ddefnyddwyr.

6. Cynnal cyfrif bywiog ar gyfryngau cymdeithasol y Comisiynydd.


CYFRIFOLDEBAU PENODOL

1. Cynnal ac adolygu brand Comisiynydd y Gymraeg gan sicrhau cysondeb (yn fewnol ac yn allanol) dros holl weithgareddau, deunyddiau a chyfryngau.

2. Bod yn gyfrifol am gydlynu rhaglen gyhoeddiadau’r Comisiynydd, gan gydweithio gyda swyddogion eraill yn ôl y gofyn.

3. Cyfrannu at ysgrifennu a/neu olygu copi ar gyfer cyhoeddiadau print neu’r we.

4. Ysgrifennu testun addas ar gyfer deunydd marchnata, gan gynnig syniadau o ran deunydd addas i’r gynulleidfa darged.

5. Trefnu digwyddiadau marchnata i gyd-fynd gydag ymgyrchoedd penodol.

6. Cyfrannu at bresenoldeb Comisiynydd y Gymraeg mewn digwyddiadau allanol - yn arbennig o safbwynt brand a delwedd.

7. Paratoi deunydd hyrwyddo ar gyfer y Comisiynydd yn ôl yr angen.

8. Cyfrannu at y gwaith o sicrhau fod y wefan gorfforaethol yn adlewyrchu ystod gwaith y Comisiynydd ac yn hygyrch i ddefnyddwyr. Llwytho a golygu cynnwys ar gyfer y wefan, gan gynnwys fideo a gallu ysgrifennu testun mewn arddull glir.

9. Creu cynllun ar gyfer cyfrif y Comisiynydd ar gyfrifon cymdeithasol, gan sicrhau bod y cyfrif yn fywiog gyda deunydd addas.

10. Fel aelod o’r tîm, dirprwyo yn ôl yr angen.

11. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill dan gyfarwyddyd yr Uwch Swyddog Cyfathrebu.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Electronig  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Llawysgrifen  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Electronig  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)