Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig fyddai yn rhoi hwb ymarferol i rai sydd angen cefnogaeth a help llaw er mwyn mentro i wirfoddoli am y tro cyntaf.

Cyflogwr: Mantell Gwynedd

Cyflog: Pwynt 26 NJC (£23,398)

Dyddiad Cau: 15/01/2018 (282 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Mantell Gwynedd 23 – 25 Y Bont Bridd Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr

Rhan Amser

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig fyddai yn rhoi hwb ymarferol i rai sydd angen cefnogaeth a help llaw er mwyn mentro i wirfoddoli am y tro cyntaf.

Graddfa Cyflog: Pwynt 26 NJC (£23,398)
PRO RATA 3 DIWRNOD YR WYTHNOS
Lleoliad: Caernarfon Cytundeb: hyd diwedd Awst 2018
Dyddiad dechrau – mor fuan ag sydd bosib

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*