Swyddog Cartrefi Fforddiadwy (Prynu a Gosod)

Trosolwg

Gweithredu fel y prif gyswllt ar gyfer perchnogion, darpar brynwyr cynlluniau tai fforddiadwy a chynlluniau fforddiadwy eraill o dro i dro.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £23,274 pro rata

Dyddiad Cau: 30/06/2017 (359 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tŷ Silyn Pen-Y-Groes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL54 6LY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elin Gaffey / Siân Angharad

Ffôn: 01286 889242 / 01286 889240

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

21 awr yr wythnos, swydd barhaol.

Band D - Cyflog £23,274 - £26,195 pro rata y flwyddyn. Cynigir y swydd ar bwynt isaf y band.

Gweithredu fel prif gyswllt Cofrestr Tai Fforddiadwy.

Gweithredu fel y prif gyswllt ar gyfer perchnogion, darpar brynwyr cynlluniau tai fforddiadwy a chynlluniau fforddiadwy eraill o dro i dro.

Sicrhau gwasanaeth rhagorol, effeithiol a phrydlon i ddarpar brynwyr, datblygwyr tai ac awdurdodau lleol drwy enwebu Person(au) Cymwys yn unol â Chytundeb Cynllunio Adran 106.

Magu perthynas dda gydag asiantaethau statudol, ymgynghorwyr ariannol, cyfreithwyr a phriswyr.

Gweithio'n effeithiol fel rhan o'r Tîm Cartrefi Fforddiadwy i ddarparu gwasanaeth rhagorol yn unol â pholisï, gweithdrefnau, safonau, targedau a safonau Gofal Cwsmer Grŵp Cynefin.

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â’n Tîm Adnoddau Dynol drwy ddefnyddio'r manylion cysylltu uchod.

Dyddiad Cau : Hanner Dydd, Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*