Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i chwarae rhan hollbwysig mewn datblygu proffil allanol a faint o bobl y mae’r mudiad yn cysylltu gyda nhw.

Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru

Cyflog: £21,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/02/2018 (342 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

17 West Bute Street - Mae swyddfa yng Nghaerdydd ond byddem yn ystyried cyfleoedd gweithio hyblyg / Our office is in Cardiff but would consider flexible working options Bae Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Robert Proctor

Ffôn: 02920190260

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu yn cydweithio’n agos gydag aelodau tîM Ynni Cymunedol Cymru, Partneriaid, Aelodau a Rhanddeiliaid eraill. Dyma’r gwaith ynghlwm â’r swydd:

• Cydweithio mewn ffordd ragweithiol gyda’r Rheolwr Datblygu Busnes er mwyn cyflawni nodau Ynni Cymunedol Cymru ar amser, o fewn y gyllideb a gofalu eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd
• Hyrwyddo cenhadaeth, nodau a gwaith Ynni Cymunedol Cymru fel bo’r angen
• Hyrwyddo ac ychwanegu at ein haelodaeth
• Gwaith gweinyddol yn ymwneud â phroses ceisio am aelodaeth Ynni Cymunedol Cymru, ynghyd â chynnal a chadw cofnodion aelodaeth gan gynnwys taliadau ffi aelodaeth flynyddol. Ymdrin ag aelodaeth ynghyd ag ymholiadau eraill a darparu’r holiadur blynyddol i aelodau.
• Cefnogi holl waith cyfathrebu a hyrwyddo Ynni Cymunedol Cymru gan gynnwys llunio e-newyddlen rheolaidd, cynnal y tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu datganiadau i’r wasg, rheoli cynnwys y wefan a mynd i’r afael ag ymholiadau yn ymwneud â’r cyfryngau.
• Cadw cyfrifon o ddydd i ddydd - gweinyddu’r systemau cyfrifon a chofnodion, prosesu anfonebau a chyflwyno data yn defnyddio SAGE Instant Accounts. Cysylltu gydag ymgynghorydd cyfrifon a chwmni cyflogres allanol.
• Trefnu a gweinyddu cyfarfodydd Bwrdd Ynni Cymunedol Cymru, cyfarfodydd blynyddol a chyfarfodydd eraill (ynghyd a bod yn bresennol ynddyn nhw). Hefyd, cadw cofnodion fel bo’r angen. Cysylltu gydag Aelodau Bwrdd fel bo’r angen.
• Cynnal a Chadw Cofrestrau yr Aelodau Bwrdd a’r Cyfarwyddwyr ynghyd â’r Ffurflen Flynyddol i Dŷ’r Cwmnïau.
• Cefnogi cynnal a hyrwyddo digwyddiadau Ynni Cymunedol Cymru.
• Systemau Technoleg Gwybodaeth a phroblemau – cysylltu gydag Ymgynghoriaeth Cefnogi Technoleg Gwybodaeth ynghylch cynnal a chadw ac unrhyw broblemau. Gweithredu a monitro system wrthgefn dyddiol, meddalwedd gwrth-firws a’r rhwydwaith.
• Prynu adnoddau swyddfa ynghyd â rheoli a chynnal a chadw offer swyddfa fel y llungopïwr, peiriannau argraffu ac ati.
• Cefnogi egwyddorion ac ymarferion yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywioldeb fel sy’n ymddangos ym Mholisi Cyfleoedd Cyfartal Ynni Cymunedol Cymru.
• Cydymffurfio gyda pholisi a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch Ynni Cymunedol Cymru ynghyd â’u dulliau diogel o weithio.

I geisio, anfonwch CV diweddar ynghyd â datganiad personol 2 dudalen o hyd at Robert@communityenergywales.org.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Job Description - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)