Darlithydd – Cymraeg

Trosolwg

Dyma gyfle cyfforus i ddarlithydd ymuno â’r Adran Gymraeg mewn swydd barhaol, llawn amser.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £22,827 - £38,629

Dyddiad Cau: 17/04/2018 (335 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Coleg Cambria – Iâl Ffordd Parc y Gelli Wrecsam, Wrecsam, Cymru LL12 7AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1400 o staff ar 5 safle yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Dyma gyfle cyfforus i ddarlithydd ymuno â’r Adran Gymraeg mewn swydd barhaol, llawn amser.

Yn y swydd hon, byddwch yn gyfrifol am Dysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Gan ddarparu arweiniad addysgol, cymorth a chynghori gwerthfawr i’r myfyrwyr, bydd rhaid i chi gynhyrchu a chwblhau dogfennau erbyn y terfynau amser y cytunwyd arnynt, fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr, adroddiadau absenoldeb a ffeiliau cyrsiau.

Bydd gennych o leiaf gymwysterau Lefel 4 mewn maes pwnc perthnasol, yn ogystal â chymhwyster dysgu perthnasol. Byddwch yn gallu canfod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd gan sgliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ac sy’n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Yn greadigol, yn arloesol ac yn llawn dychymyg, byddwch yn gallu asesu deilliannau’r a chyflwniadau’r dysgu a chreu a defnyddio nifer o dechnegau addysgu a dysgu gwahanol. Bydd gofyn i chi ddangos eich bod yn deal datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun, yn ogystal â dadansoddi a defnyddio gwybodaeth allweddol fel sail ar gyfer addysgu a dysgu.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y swydd hon..

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 09/04/2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*