Codwr Arian

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn aelod gweithredol o dîm Codi Arian YCC ac yn cefnogi holl agweddau o’r Strategaeth Codi Arian tra ar adegau yn cefnogi’r timoedd gweinyddol, gwyddonol a...

Cyflogwr: Ymchwil Canser Cymru

Cyflog: £22,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/02/2018 (337 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ymchwil Cancer Cymru Ysbyty Felindre Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru CF14 2TL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Disgrifiad

Bydd deiliad y swydd yn aelod gweithredol o dîm Codi Arian YCC ac yn cefnogi holl agweddau o’r Strategaeth Codi Arian tra ar adegau yn cefnogi’r timoedd gweinyddol, gwyddonol a masnachol.

Bydd gan ddeiliad y swydd agwedd positif a rhag weithgar ac yn ymroddedig i godi arian ac i gynnig gwasanaeth cwsmer o’r raddfa uchaf.

Bydd gan ddeiliad y swydd ystod eang o gyfrifoldebau a fydd angen menter a hyblygrwydd sylweddol gan sicrhau ei bod yn gweithio mewn modd proffesiynol ac effeithiol.

Prif Ddyletswyddau:
1. Cefnogi a chreu pwyllgorau codi arian newydd ar hyd a lled Cymru.
2. Cynnal a chreu perthnasau effeithiol gyda chefnogwyr cyfredol a photensial, cyflenwyr a phrif hapddalwyr yr elusen.
3. Datblygu a chefnogi gweithgareddau a digwyddiadau newydd a cyfredol.
4. Hyrwyddo’r elusen yn bositif ar bob cyfle i godi gwerth delwedd YCC
5. Recriwtio a dirprwyo tasgau i wirfoddolwyr YCC pan yn briodol.
6. Gweithio o fewn deddfwriaeth berthnasol elusennau a Chôd Ymarfer Rheolydd Codi Arian.
7. Delio o ddydd i ddydd gydag ymholiadau’r cyhoedd ac yn fewnol yn broffesiynol, amserol ac ar adegau yn sensitif gyda’r gallu i dderbyn, i drafod, dadansoddi a datrys ymholiadau mewn modd cyflym a phriodol ac i basio ymholiadau heb eu datrys i’r person priodol.
8. Prosesu archebion nwyddau, a chadw cofnodion manwl
9. Cynhyrchu llenyddiaeth hyrwyddo a phroffesiynol.
10. Yn rheolaidd ymweld ȃ digwyddiadau YCC ar adegau tu allan i oriau gwaith arferol gan gynnwys digwyddiadau fel yr Eisteddfod Genedlaethol (sydd yn golygu bod ffwrdd o gartref i fyny i 8 diwrnod)
11. I ymgymryd ȃ chyfrifoldebau a dyletswyddau arall i gynorthwyo’r timau gweinyddol, gwyddonol, masnachol a chodi arian.
12. Cael agwedd positif tuag at datblygiad proffesiynol parhaus ac hyfforddi.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*