Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 39 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Rhedolwr Tim Medra

Bydd yr Arweinydd Tîm yn grefftwr cymwys neu bydd yn meddu ar gymhwyster HNC o leiaf, a bydd ganddo sgiliau trefnu a sgiliau rheoli prosiect. Bydd yn gallu trefnu ei dîm i weithio’n effeithlon ar...

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £27,274.92 - £30,106.40

Dyddiad Cau: 11/07/2018

Uwch Swyddog: Marchnata Digidol

I oruchwylio'r gwaith o ddatblygu gwefan Coleg a gweithgarwch marchnata ar draws y cyfryngau cymdeithasol.

Cyflogwr: Coleg Castell-nedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,882 - £17,396 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09/07/2018

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr a thimau rheoli ynghylch materion ym maes cysylltiadau gweithwyr fel y bo’n briodol. Rheoli a chynnal dogfennau a phrosesau gweinyddu’n ymwn

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,709.73 - £27,274.92

Dyddiad Cau: 11/07/2018

Swyddogion Clwb Cwtsh (3 swydd)

Tair Swydd, Un ym Meirionnydd, Un yn Ynys Môn a'r llall yng Nghonwy a Dinbych. Cytundeb penodol - Medi 2018 - Mawrth 2019

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 15/07/2018

Darlithydd - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â ni fel Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ein safle Iâl.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £42,955 - £48,069

Dyddiad Cau: 05/07/2018

PA Teledu Byw

Rydym yn chwilio am gynorthwy-ydd cynhyrchu (P.A.) profiadol neu dan hyfforddiant i weithio ar raglenni Cymraeg byw o’n stiwdio deledu yn Llanelli. Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 02/07/2018

Swyddog Cefnogi Ynys Môn

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 - 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 05/07/2018

Gweinyddwr Llwybr Sgrinio X3 (Dwy swydd llawn amser ac un swydd ran-amser)

Mae Rhaglen Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (DESW) yn chwilio am dri unigolyn egnïol ac uchelgeisiol i ymuno â’u tîm gweithgar. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am y gwaith gweinyddol...

Cyflogwr: Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £16,764 i £19,852

Dyddiad Cau: 01/07/2018

Cynorthwyydd Gweithredol

Rôl newydd ei chreu yn CBAC yw'r swydd Cynorthwyydd Gweithredol hon. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn proffesiynol tra medrus ddarparu cefnogaeth weithredol i'r Prif Weithredwr.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,510 - £30,150 yf

Dyddiad Cau: 04/07/2018

Swyddog Marchnata Digidol

Bydd y swyddog yn gyfrifol am arwain ac ychwanegu gwerth at ein llwyfannau digidol gan sicrhau fod ein cyfathrebu digidol yn berthnasol, yn apelgar, amserol a chyfoes.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6 (o £22,067 pwynt 1 - £25,582

Dyddiad Cau: 02/07/2018