Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Hyb

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymrwymedig gyda sgiliau gofal cwsmeriaid gwych ymuno â’n tîm Ymholiadau Tai a Budd-daliadau yn Hybiau Butetown, STAR, Grangetown a Phen-y-lan.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 02/01/2019

Rheolwr Polisi

Fel yr ymgeisydd llwyddiannus, byddwch yn ymuno â'r Tîm Polisi Rheoleiddio newydd i gynorthwyo ac arwain ar ddatblygu a gweithredu polisi a rheoleiddio bwyd yng Nghymru. Byddwch chi'n gyfrifol am...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 01/01/2019

Cwnselydd Myfyrwyr

Mae'r swydd newydd hon wedi'i llunio i ganiatáu i ddeiliad y swydd weithio'n strategol ar draws y brifysgol, a lle bo'n briodol, gyda rhanddeiliaid allanol, i hyrwyddo'r ffaith bod cwnsela ar gael...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £33,199 - £39,610 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/01/2019

Datblygwr y Wê

Dyma gyfle cyffrous i ddatblygwr gwefannau brwdfrydig ymuno ag S4C wrth iddi ail-lansio ei Chwaraewr Clic. Mae'r gofynion wedi cael eu casglu ac mae'r prosiect yn symud tuag at ei gam cyflawni.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/01/2019

Uwch Beiriannydd Technegol

Rydym am benodi uwch dechnegydd isadeiledd profiadol i ymgymerid â dyletswyddau cynnal a gosodiadau beichus. Bydd y swydd yn cynnwys dyletswyddau technegydd arweiniol ar rhai prosiectau...

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 04/01/2019

Technegydd Desg Gymorth

Rydym am benodi Technegydd Desg Gymorth sydd a’r sgiliau addas i ymgymryd â rôl cefnogol yn cynnwys gwaith yn seiliedig gan fwyaf ar ddesg gymorth ag ambell ymweliad i swyddfeydd cwsmeriaid.

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 04/01/2019

Rheolwr Cyfrifon (Adran Gwerthu)

Rydym am benodi Rheolwr Cyfrifon galluog i atgyfnerthu ac ehangu ein adran werthu sydd yn cynnig gwasanaeth ar draws Cymru a Lloegr.

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £40,000 WGET

Dyddiad Cau: 04/01/2019

Tiwtor Ffrangeg (Rhan Amser)

Mae Prifysgol Abertawe yn dymuno penodi Tiwtor Ffrangeg drwy gyfrwng y Gymraeg. Lleolir y swydd ran amser hon yn yr Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Dehongli yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,515 i £33,199 pro-rata

Dyddiad Cau: 06/01/2019

Cynorthwy-ydd Casglu

Mae swydd lawn amser ar gael ar hyn o bryd yn Adran y Dreth Gyngor yn Neuadd y Ddinas, sy'n rhan o'r tîm sy'n gyfrifol am weinyddu a chasglu'r Dreth Gyngor.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 28/12/2018

Pennaeth

Erbyn Medi 2019, neu cyn hynny os yn bosib, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 – L29 (£68,667 – £79,535)

Dyddiad Cau: 13/01/2019