Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 39 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Swyddog Ti a Fi Teithiol Caerdydd

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a chymdeithasu o ansawdd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 27/08/2018

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Mae S4C yn wynebu cyfnod cyffrous o newid ac ‘rydym am benodi Cynorthwyydd Adnoddau Dynol i gefnogi gwaith yr Adran Adnoddau Dynol, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i weithwyr. Byddwch yn rhan...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,500 - £28,000

Dyddiad Cau: 28/08/2018

Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Reolwr Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,762 - £31,094 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio ei wybodaeth a’i brofiad o’r sector gofal plant ac amrywiaeth o strategaethau ymgysylltu i recriwtio darparwyr gofal plant a chynorthwyo rhieni i....

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 23/08/2018

Swyddog Cymorth Busnes y Cynnig Gofal Plant

Bydd deiliaid y swydd yn gallu dangos eu bod yn rhoi sylw manwl i fanylion, darparu gwasanaeth cwsmer o’r safon uchaf i ddarparwyr gofal plant a rhieni, a sicrhau cywirdeb y data sydd ar gronfa...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 23/08/2018

Darlithydd Astudiaethau’r Tir

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail achlysurol a delir fesul awr.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £20.40 - £34.52 yr awr +

Dyddiad Cau: 16/08/2018

Cydlynydd Prosesau Ansawdd

Rydyn ni’n edrych am Gydlynydd Prosesau Ansawdd llawn amser i ymuno â City & Guilds. Mae’r rôl yn gofyn am ddarparu gwasanaeth cwsmer rhagorol, gweinyddiaeth o’n gofynion sicrhau ansawdd a...

Cyflogwr: City & Guilds

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,960

Dyddiad Cau: 27/08/2018

Darlithydd mewn Cymraeg Sylfaenol (Yr Iaith ar Waith)

Mae angen darlithydd i ddarparu unedau'r Iaith ar Waith (Gofal Cwsmeriaid Cyfrwng Cymraeg) fel cyrsiau byrion mewn meysydd pwnc galwedigaethol. Cyflwynir yr unedau ar Lefel Mynediad 3, Lefel 1...

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 22/08/2018

Asesydd Gofal Oedolion

Rydym yn chwilio am Asesydd Gofal Oedolion i asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 2, 3, 4 a 5.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 22/08/2018

Cyd-gysylltydd Prosiect

Ar gyfer cyflawni gwaith yn y cyfnod datblygu, mae angen Cyd-gysylltydd rhan amser i fod yn gyfrifol am agweddau datblygol y cynllun a chydweithio gyda’r Pwyllgor, ymgynghorwyr proffesiynol a...

Cyflogwr: Prosiect Plas Carmel

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,293.00 pro rata

Dyddiad Cau: 31/08/2018