Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 54 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Swyddog Ti a Fi Teithiol Rhondda Cynon Taf

Disgwylir i’r person a benodir fod a phrofiad o arwain gweithgareddau chwarae ar gyfer plant o dan oed ysgol ynghyd â phrofiad o drefnu rhaglen o weithgareddau cefnogol ar gyfer rhieni/gwarchodwyr.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £15,115 pro rata

Dyddiad Cau: 06/12/2017

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol (2 swydd)

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi dau Swyddog Ymgysylltu Cymunedol amser-llawn ar gyfer prosiect partneriaeth newydd a fydd yn canolbwyntio ar aberth y llongwyr a fu’n hwylio....

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,400 per annum

Dyddiad Cau: 10/12/2017

Rheolwr Prosiect

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Swyddog Prosiect – 18.5 awr yr wythnos – ar gyfer prosiect partneriaeth newydd a fydd yn canolbwyntio ar aberth y llongwyr a fu’n hwylio ar...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £29,100 pro rata

Dyddiad Cau: 10/12/2017

Llyfrgellydd Datblygu Cymdogaethau

Fel Llyfrgellydd Datblygu’r Gymdogaeth cewch gyfle unigryw i ddarparu dull arloesol o lunio gwasanaethau llyfrgell, gwybodaeth a darllen i drigolion Caerdydd ym mhob rhan o’r gymdogaeth.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 04/12/2017

Swyddog Technegol Cig Coch

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,831 - £31,822

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Swyddog Datblygu – Gogledd Maldwyn

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,109 - £30,692

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Cynorthwy-ydd Corfforaethol

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Corfforaethol sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'n swyddfa yng Nghaerdydd i sicrhau bod ein hariannu'n ymateb i'r hyn sydd o bwys i gymunedau. Byddwch yn darparu ystod...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,625

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Swyddog Ymchwil (Prosiect CAMAU)

Swydd yw hon ar gyfer Swyddog Ymchwil i gefnogi gwaith yr arweinwyr ymchwil sydd wedi’u lleoli yn y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow, a bydd yn golygu casglu, coladu a threfnu data, cefnogi...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £21,585 - £24,983 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/12/2017

Prentis - Gofal Cwsmer a Gweinyddu

Darparu cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr ynghyd â gwasanaeth proffesiynol yn nerbynfa’r swyddfa a leolir yng Nghaerdydd.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd fesul awr o £5.60 neu £7.05

Dyddiad Cau: 04/12/2018

Swyddog Gweithredol y Clwstwr (2 swydd)

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,528 - £28,109

Dyddiad Cau: 01/12/2017