Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Rheolwr Profiad Cwsmeriaid

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn edrych am Rheolwr Profiad Cwsmeriaid i ymuno a’i thîm.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 05/05/2019

Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad Sesiwn Fawr Dolgellau yn 2019-2020 a thu hwnt.

Cyflogwr: Sesiwn Fawr Dolgellau

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000 pro rata / 7.5 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 01/06/2019

Gweinyddwr i’r Prosiect

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Prosiect sy’n gallu dod â brwdfrydedd a sgiliau gweinyddol cryf i’r prosiect...

Cyflogwr: O’r Mynydd i’r Môr

Sir: Powys

Cyflog: £22,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 10/05/2019

Cydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned a all ddod â brwdfrydedd, profiad o drefnu yn y gymuned a dealltwriaeth gref o’r gymuned leol i’r prosiect...

Cyflogwr: O’r Mynydd i’r Môr

Sir: Powys

Cyflog: £26,000 - £29,000

Dyddiad Cau: 10/05/2019

Rheolwr Cyfathrebu

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu’n arwain ac yn darparu cyfathrebu hollol ddwyieithog ar gyfer O’r Mynydd i’r Môr, gan ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd, y cyfryngau a gwneuthurwyr polisi...

Cyflogwr: O’r Mynydd i’r Môr

Sir: Powys

Cyflog: £18,000

Dyddiad Cau: 10/05/2019

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (2 swydd ar gael)

Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â TGCh i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, er mwyn...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,117

Dyddiad Cau: 17/05/2019

Swyddog Cefnogi Ardal Meirionnydd: Hyfforddi a Datblygu (dros gyfnod Mamolaeth)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: M15- MM20 (£20,215 -£23,573) pro rata

Dyddiad Cau: 07/05/2019

Rheolwr Gweithrediadau TG

Cyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi ein cynlluniau twf parhaus gan reoli gweithrediad effeithiol ac effeithiol o systemau technegol y cwmni, a darparu cefnogaeth lawn o ansawdd i staff

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785 - £34,835

Dyddiad Cau: 07/05/2019

Gweithiwr Prosiect Llesiant 2

Gweithiwr Prosiect Llesiant 2 gyda ein cynllun newydd, Gwarchod Cynefin drwy Gynnal Cymuned, ariannir gan Cronfa Gymunedol y Loteri Fawr.

Cyflogwr: Y Dref Werdd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Gweithiwr Prosiect Llesiant 1

Gweithiwr Prosiect Llesiant 1 gyda ein prosiect newydd, Gwarchod Cynefin drwy Gynnal Cymuned, ariannir gan y Gronfa Cymunedol y Loteri Fawr.

Cyflogwr: Y Dref Werdd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 30/04/2019