Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Asesydd Gofal Oedolion

Rydym yn chwilio am Asesydd Gofal Oedolion i asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 2, 3, 4 a 5. Gan gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas, eu hannog, eu mentora a darparu cyfleoedd dysgu...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 29/10/2018

Darlithydd – Dysgu Cymraeg, Cymraeg i Oedolion

Dyma gyfle cyffrous i Ddarlithydd Dysgu Cymraeg i ymuno â ni ar gontract Achlysurol a Delir Fesul Awr i gyflwyno ystod o gyrsiau Dysgu Cymraeg.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20.40 - £34.52 yr awr

Dyddiad Cau: 31/10/2018

Uwch Swyddog Cyllid

• Sicrhau bod cyfrifon rheoli Gofal a Thrwsio Dinbych yn cael eu paratoi yn amserol • Sicrhau gwasanaeth cyfrifo a chyllidol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. • Cefnogi’r Rheolwr a chyd-weithio gydag ae

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,574 - £31,035

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cynorthwy-ydd Meithrin (Llawn Amser)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr + atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 31/10/2018

Gweithiwr Aml Grefft x 2 swydd

Cynnal eiddo cleientiaid mewn trefn i ddarparu amgylchedd diogel. Darparu gwasanaeth gwella cartrefi sy'n cynorthwyo pobl hŷn i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,549 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cydlynydd Technegol Cronfa Ddata

Prif gyswllt gweithredol dydd i ddydd y system rheolaeth tai ActiveH.Darparu a chyflwyno adroddiadau ystadegol at ddefnydd y Tîm Arweinyddiaeth fel sail ar gyfer gwneud penderfyniad strategol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,574 - £31,035 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Gweithiwr Cefnogi Achlysurol

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* mewn eiddo tai â chfnogaeth ac yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £10.59 yr awr

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Arweinydd Tìm Trais yn y Cartref

Rheoli ac arwain gweithrediadau o ddydd i ddydd cynlluniau lloches, cefnogaeth symudol a plant a phobl ifanc gan oruchwylio ac arfarnu’r tîm o staff fel bo Gorwel yn rhagori. (Cynlluniau lefel angh...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,500 - £26,772 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Gweithwraig Cefnogaeth Symudol (Llangefni)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori. Cefnogi...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20,150 - £22,018 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Gweithwraig Cefnogaeth Symudol (Blaenau Ffestiniog a Dolgellau)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,150 - £22,018 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018