Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 44 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Swyddog Datblygu’r Wefan Gymraeg

Mae'r adran Marchnata Digidol yn yr adran Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol yn dîm cydweithredol o safon uchel sy'n gweithio i gynnal a gwella enw da y Brifysgol drwy arwain gweithgareddau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,515 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 10/03/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,029 - £18,986 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/03/2019

Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig ac o dan hyfforddiant (Swyddi gwag ledled Cymru)

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig ac o dan hyfforddiant i weithio gydag ystod eang o bobl ledled Cymru.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,371 - £30,175

Dyddiad Cau: 11/03/2019

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson brwdfrydig, trefnus, gyda sgiliau cyfathrebu da i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymuned yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £17,129 (pwynt 1) - £19,857 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Comisiynydd Drama

Fel un o dîm o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C. Byddwch yn ddolen gyswllt...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Pennaeth AD

Dyna'n hymrwymiad i staff ac rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol adnoddau dynol ymroddedig i'n helpu ar y daith hon. Yn ogystal â datblygu a hyfforddi ein tîm adnoddau dynol bach, byddwch yn...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £58,659 - £67,426

Dyddiad Cau: 12/03/2019

Swyddog Straeon

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn sy’n gwybod beth sy’n gwneud stori dda. Ymunwch â ni i gasglu ac adrodd straeon diddorol am waith, casgliadau, digwyddiadau ac arddangosfeydd yr Amgueddfa.

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd D – £22,624.12 - £28,567.87

Dyddiad Cau: 06/03/2019

Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Rydym yn chwilio am unigolyn hunan-hyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â ni yng Ngholeg Cambria fel Darlithydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn swydd achlysurol lle byddwch yn cael eich...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,827 - £38,629*

Dyddiad Cau: 04/03/2019

Ysgrifennydd Bwrdd

Mae'r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiant priodol ac effeithiol ar holl waith y corff.Bydd gennych ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau perthynas...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa

Arwain ar gyrru ymlaen gweithrediad prosiectau yng Nghynllun Partneriaeth yr Wyddfa drwy gydweithredu â staff mewnol, rhanddeiliaid allanol a chymunedau lleol, ynghyd a rheoli’r gyllideb ar gyfer....

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,111 - £26,470

Dyddiad Cau: 06/03/2019