Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 38 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Swyddog Digidol (Marchnata)

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am helpu i gyfathrebu a sefydlu rôl Canolfan Mileniwm Cymru fel canolfan gelfyddydau perfformio genedlaethol Cymru, gan gynnwys ei raglen gyfoethog o gyny...

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,000 - £24,000

Dyddiad Cau: 01/03/2018

Rhelowr Cyfryngau Cymdeithasol Dwyieithog

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am helpu i gyfleu rôl Canolfan Mileniwm Cymru fel canolfan genedlaethol y celfyddydau perfformio yng Nghymru, gan gynnwys ei rhaglen gyfoethog o gynyrchia...

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 01/03/2018

Rheolwr Ynni Lleol

Datblygu’r model Ynni Lleol arloesol yn Sir Gâr, gyda ffocws allweddol ar ddarparu deilliannau i’r prosiect.

Cyflogwr: Ynni Sir Gar Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £28,000 - £32,000

Dyddiad Cau: 05/03/2018

Aelodau Annibynnol y Cyngor

Byddwch yn llwyr ymroddedig i addysg, ac i werthoedd, nodau ac amcanion Prifysgol Aberystwyth, a byddwch yn llwyr gefnogol i'r Brifysgol trwy hyrwyddo ei gweithgareddau a'i hamcanion strategol yn...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Dyddiad Cau: 15/03/2018

Swyddog Marchnata (Ail hysbyseb)

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,238 - £22,434 yf

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Rheolwr Adnoddau Dynol

Rydym yn chwilio am Reolwr Adnoddau Dynol i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 38 – 47 £33,437 - £41,967 yf

Dyddiad Cau: 19/02/2018

Swyddog Ymgysylltu

Pwrpas y rôl yw i gefnogi gweithredu Strategaeth Ymgysylltu SCHTh a darparu cyswllt i hyrwyddo Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu â chymunedau lleol.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,874 - £22,671

Dyddiad Cau: 01/03/2018

Cydlynydd Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am gydlynu a sicrhau gweithrediad pob elfen o Raglen Weithgareddau Cynllun Dathlu Treftadaeth Llanrwst.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £22,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/02/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Cymorth Cofrestru x 2

Prif bwrpas y rôl yw cynnal y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys prosesu gwybodaeth ymgeiswyr a chofrestrwyr a darparu cefnogaeth trwy ffôn, e-bost ac yn achlysurol wyneb....

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,307 - £21,840

Dyddiad Cau: 26/02/2018