Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 40 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand.

Cyflogwr: S4C

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,506 - £30,786

Dyddiad Cau: 16/10/2017

Swyddog Cyswllt Cefnogwyr (De Cymru)

Ydych chi’n drefnus, gyda sgiliau gweinyddol da? A ydych chi’n brofiadol yn rhoi’r gofal gorau i gefnogwyr, a gweithio gydag eglwysi a’u haelodau?

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,388.00 - £17,542.40 (pro rata)

Dyddiad Cau: 04/10/2017

Ymchwilydd Defnyddwyr

Fel Ymchwilydd Defnyddwyr Cyllid a Thollau EM, fe gewch chi gyfle unigryw i weithio ar rai o'r rhaglenni gweddnewid digidol mwyaf a gynhaliwyd gan y Llywodraeth a sectorau eraill. Eich swyddogaeth...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,652 - £33,350

Dyddiad Cau: 28/09/2017

Cynorthwyydd Canolfan Gyswllt (Dwyieithog)

Dewch i ymuno â thîm Canolfan Gyswllt Canolfan Mileniwm Cymru. Dyma gyfle cyffrous i weithio ym mhrif atyniad ymwelwyr Cymru gan gynnig gwasanaeth effeithlon a chroeso cynnes Cymreig i bawb o bob oed.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £7.50 yr awr

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Parhaol

Cynyddu proffil gweithgareddau Athletau yng Nghymru. Hyrwyddo ac eirioli dyheadau, strategaethau ac uchafbwyntiau'r sefydliad i bob rhanddeiliad allweddol.

Cyflogwr: Athletau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27k - 32k llawn amser + Pensiwn

Dyddiad Cau: 04/10/2017

Arweinydd Pwnc Busnes & Menter (Cyfnod Mamolaeth) 0.67

Mae’r ysgol yn chwilio am berson egnïol a deinamig i lenwi’r swydd uchod dros gyfnod mamolaeth. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd hon addysgu’r pwnc hyd at Safon Uwch.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,917 - £38,6333 & CAD 2b £4589

Dyddiad Cau: 02/10/2017

Rheolwr Llinell Gofal

Mae hwn yn gyfle cyffrous i berson â sgiliau rheoli ac arwain rhagorol i ymuno â ni a chwarae rhan allweddol wrth fynd â'n gwasanaeth Llinell Ofal ymlaen.

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,153 - £33,437 (Gradd I)

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Cyfieithydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi cyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £27,668

Dyddiad Cau: 04/10/2017

Cyfieithydd ac Ysgrifennydd Copi (rhan amser)

Rydym yn edrych am Gyfieithydd ac Ysgrifennydd Copi i weithio gyda Mabis Iaith sy'h cynnig gwasanaethau cyfieithu testun, prawf ddarllen ac ysgrifennu copi i fusnesau a sefydliadau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,946 pro rata (60%)

Dyddiad Cau: 03/10/2017

Swyddog Gweinyddol

Prif ffocws y rôl fydd gweinyddiaeth yr ysgol gan gynnwys: rheoli ac ychwanegu data i’r system SIMS, Plasc, asesiadau a’r gyllideb fesul y pen. Mae’r rôl brysur ac amrywiol hon yn bwynt cyswllt...

Cyflogwr: Ysgol Hamadryad

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 4 SCP 16-21

Dyddiad Cau: 11/10/2017