Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cynorthwy-ydd  Technoleg  Gwybodaeth

Bydd prif ddyletswyddau’r swydd yn ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, gweithredu cyfrifiaduron, cefnogaeth i ddefnyd- dwyr (caledwedd a meddalwedd) a rheoli data o fewn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau.

Cyflogwr: Rondo

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 08/08/2017

Pennaeth Gwasanaethau Ariannol

Ai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y swydd uchod? Os felly, bydd gennych brofiad llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol. Byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu...

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £85,042 - £90,709

Dyddiad Cau: 11/08/2017

Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau

Mae Pontio eisiau penodi Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau i weithio shifftiau i gyd-fynd â'n rhaglen. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i weithio yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Cyflogwr: Pontio - Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £15,356 - £15,976 y.f

Dyddiad Cau: 30/07/2017

Swyddog Cyfrifion Cysylltiadau Cyhoeddus

Os ydych chi’n swyddog cyfrifon cysylltiadau cyhoeddus talentog neu’n fyfyriwr gradd sy’n chwilio am y cam nesaf, efallai mai dyma’r ateb i chi.

Cyflogwr: Golley Slater

Sir: Caerdydd

Cyflog: I`w drafod

Dyddiad Cau: 31/07/2017

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd – De Cymru

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynllun o’r enw Cymraeg Bob Dydd, yn benodol yn Ne Cymru. Byrdwn y prosiect yw rhoi cyfleodd i ddysgwyr Cymraeg mewn ysgolion ail iaith ddefnyddio eu Cymraeg...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,061 - £22,097

Dyddiad Cau: 25/08/2017

Darlithydd Chwaraeon

Bydd y Darlithydd Chwaraeon yn ymuno â ni ar ein safle yn Iâl gan addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau yn ôl y galw a...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £22,601 - £38,246

Dyddiad Cau: 01/08/2017

Cyfieithydd yr Iaith Gymraeg

Mae'r tîm yn chwilio am Gyfieithydd yr Iaith Gymraeg llawn amser i helpu gwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £20,138 - £22,658

Dyddiad Cau: 03/08/2017

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Isafswm cyflog

Dyddiad Cau: 25/08/2017

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect Treftadaeth nas Cerir:Ceredigion Cyfyngedig?

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth nas Cerir?’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i arwain gan Cadw.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,400

Dyddiad Cau: 13/08/2017

Derbynnydd, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Cyfle i fod yn rhan o dîm deinamig Gwersyll mwyaf newydd Urdd Gobaith Cymru a leolir ym mwrlwm Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,238 - £17151 + Lwfans Rheoli o £750

Dyddiad Cau: 28/07/2017