Rheolwr Talaith y Gogledd Orllewin

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Reolwr Talaith ar gyfer y Gogledd Orllewin. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 38-46 £33,437 - £41,025 y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 14/03/2018 (275 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa Mudiad Meithrin, Canolfan Blant Llangefni, Lôn Talwrn, Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Leanne Marsh

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â

Leanne Marsh

01970 639639

leanne.marsh@meithrin.cymru


Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)