Rheolwr Prosiect

Trosolwg

Mae Menter Mon yn awyddus i benodi Rheolwr Prosiect profiadol a chymwys ar gyfer cynllun Morlais. Mae hwn yn rôl heriol sydd angen amrediad eang o sgiliau er mwyn arwain cynllun unigryw mewn...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Cyflog: £65k - £72k

Dyddiad Cau: 27/11/2017 (360 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Menter Môn Neuadd y Dref Llangefni Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 725722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Menter Mon yn awyddus i benodi Rheolwr Prosiect profiadol a chymwys ar gyfer cynllun Morlais. Mae hwn yn rôl heriol sydd angen amrediad eang o sgiliau er mwyn arwain cynllun unigryw mewn partneriaeth â cyfranddalwyr, cyllidwyr, cwsmeriaid acyrff statudol.

Mae Menter Mon yn cychwyn ar gynllun Ynni Mor Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod. Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol fydd yn cydweithio gyda amrediad o ddatblygwyr ynni mor, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddol yn Mon.

Mae hwn yn gynllun 3 blynedd a mae Menter Mon yn cynnig pensiwn llawn.

Rheolwr Cynllun

Swyddi Llawn Amser

£65k - £72k

Defnyddiwch y blwch e-bost uchod er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am y swydd.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*