Rheolwr Hwb Menter (Y Drenewydd, Canolbarth Cymru)

Trosolwg

Yn ddiweddar, mae Busnes mewn Ffocws wedi sicrhau cyfle newydd a chyffrous i gyflwyno Hwb Menter Busnes Cymru ar gyfer Canolbarth Cymru a fydd yn cefnogi ac yn datblygu entrepreneuriaeth yn y...

Cyflogwr: Busnes mewn Ffocws

Cyflog: £36,000 - £38,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/11/2018 (164 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Hwb Menter Canolbarth Cymru Warws Brenhinol Cymru - Adeilad Pryce Jones Y Drenewydd, Powys, Cymru SY16 1BP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Hwb Menter

Oriau: 37.5 awr yr wythnos
Yn adrodd i: Rheolwr Contract Busnes
Cyflog: £36,000 - £38,500 y flwyddyn
Lleoliad: Y Drenewydd, Canolbarth Cymru

Yn ddiweddar, mae Busnes mewn Ffocws wedi sicrhau cyfle newydd a chyffrous i gyflwyno Hwb Menter Busnes Cymru ar gyfer Canolbarth Cymru a fydd yn cefnogi ac yn datblygu entrepreneuriaeth yn y rhanbarth. Cyflwynir yr Hwb ar ran Llywodraeth Cymru (a’i hariannu yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop), ac rydym yn awyddus i recriwtio Rheolwr Hwb i ddatblygu a rheoli'r gymuned entrepreneuraidd hon.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gyfuno craffter busnes cryf gyda dawn i greu ymdeimlad o gymuned. Rydym yn chwilio am feddwl arloesol a fydd yn dod â'n rhaglen o wasanaethau cymorth entrepreneuraidd yn fyw. Bydd ein hybiau menter yn creu cyfleoedd, yn rhannu gwybodaeth ac yn creu rhwydwaith cefnogi organig sy'n cefnogi twf a datblygiad economaidd pawb sy'n cymryd rhan.

Mae'r swydd hon wedi'i lleoli yn Hwb Menter Canolbarth Cymru, y Drenewydd yn Warws Brenhinol Cymru, Adeilad Pryce Jones, y Drenewydd. Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn hynod ddymunol ar gyfer y swydd wag hon. Bydd yna deithio rheolaidd ar draws y rhanbarth lleol felly mae trwydded yrru ddilys DU a cherbyd eich hun yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyma gyfle gwirioneddol gyffrous i ymuno â Busnes mewn Ffocws. Rydym wedi bod yn darparu cymorth busnes profedig ers dros 30 mlynedd ac mae ein cynllun busnes uchelgeisiol yn dymuno i ni gyflwyno dyfodol cyffrous ar gyfer entrepreneuriaeth yng Nghymru.

Ein pobl yw ein mantais gystadleuol yn Busnes mewn Ffocws ac rydym yn falch ein bod wedi ennill Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae ein tîm yn arbenigwyr yn eu meysydd dewisol ac mae gweithio yn Busnes mewn Ffocws yn golygu eich bod yn gweithio bob dydd gyda phobl sy'n gwneud yr hyn maen nhw'n ei garu a’r hyn maent yn ei wneud yn dda..

Beth fyddwch chi'n ei gael?

- Cyflog cystadleuol
- 25 diwrnod o wyliau blynyddol + 8 diwrnod gŵyl y banc
- Cynllun pensiwn anghyfrannol
- Tâl salwch cwmni
- Cynllun Amddiffyn Incwm
- Budd-dal marwolaeth mewn gwasanaeth
- Amgylchedd gweithio egnïol a chefnogol
- Diwylliant dysgu gwych
- Bodlonrwydd o helpu perchnogion busnesau a gwneud gwahaniaeth

Gwnewch gais nawr os ydych yn dymuno ymuno â'n tîm profiadol.

Bydd angen i ni dderbyn ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn dydd Llun 12 Tachwedd 2018 am hanner nos. Cynhelir canolfan asesu yn gynnar ym mis Rhagfyr yn y Drenewydd.

Mae Busnes mewn Ffocws yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal.
Nid oes angen i asiantaethau ymateb neu gysylltu mewn perthynas â'r swydd wag hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Canllawiau Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form Guidance  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)