Rheolwr Gweinyddol dros dro

Trosolwg

Mae’r swydd yn cwmpasu gweinyddiaeth ariannol a’r cyfan neu rai o’r elfennau canlynol yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau: gweinyddiaeth gyffredinol, materion staffio, cytundebu a chysylltiadau...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Cyflog: £19715 - £28412

Dyddiad Cau: 25/11/2017 (387 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cwmni Theatr Arad Goch Stryd y Baddon Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2NN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 617998

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cwmni Theatr Arad Goch, un o brif gwmnïau theatr Cymru sydd yn creu ac yn cyflwyno gwaith theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc, am benodi aelod newydd i’r staff:

Rheolwr Gweinyddol Dros Dro – yn ystod cyfnod absenoldeb mamolaeth.

Ionawr 2018 – Ionawr 2019

(swydd dros dro; oriau rhwng 0.8 a llawn amser – i’w drafod)

Dyma gyfle gwych i weithio gydag un o’r cwmnïau cynhyrchu prysuraf yng Nghymru.

Mae’r swydd yn cwmpasu gweinyddiaeth ariannol a’r cyfan neu rai o’r elfennau canlynol yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau: gweinyddiaeth gyffredinol, materion staffio, cytundebu a chysylltiadau â chyrff allanol.

Bydd disgwyl i’r person a benodir fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberystwyth.

Cysyllter â Jeremy Turner am fwy o wybodaeth. Croesawir ymholiadau cychwynnol dros y ffôn.

Dylid anfon ceisiadau ar ffurf C.V. a datganiad byr o’ch diddordeb yn y gwaith a’ch rhesymau dros ymgeisio at: Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch jeremy@aradgoch.org Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru ffôn: 01970.617998

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*