Rheolwr Gwasanaethau Plant

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson sydd â phrofiad o reoli a gwybodaeth drylwyr o’r safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau plant. Bydd angen i’r person feddu ar gymhwyster a phrofiad ym maes...

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £23 - £25,000

Dyddiad Cau: 15/01/2018 (278 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

9A Y Stryd Fawr Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF371QJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Sion

Ffôn: 01443407570

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson sydd â phrofiad o reoli a gwybodaeth drylwyr o’r safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau plant. Bydd angen i’r person feddu ar gymhwyster a phrofiad ym maes chwarae a gofal plant neu reoli busnes, a pharodrwydd i ddilyn hyfforddiant priodol.

Cyfle arbennig i:
• arwain datblygiadau cyffrous newydd o fewn gwasanaethau plant y Fenter
• fod yn rhan o wasanaethau plant llwyddianus RhCT
• fod yn rhan o dîm y Fenter Iaith
• hyfforddi a datblygu sgiliau newydd
• gyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn y Sir
• gydweithio gyda rhwydwaith o wasanaethau plant y rhanbarth


Am ymholiadau pellach, neu ffurflen gais cysylltwch â Einir Siôn
01443 407570 / 07974 010291
einir@menteriaith.cymru

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

hysbyseb swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)