Rheolwr Cyfathrebu (Yr Iaith Gymraeg)

Trosolwg

Fel Rheolwr Cyfathrebu (Yr Iaith Gymraeg) y Brifysgol Agored yng Nghymru byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y brifysgol yn cyfathrebu'n dda, yn Gymraeg a Saesneg, gyda chynulleidfa eang. Byddwch yn...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Cyflog: £39,992 i £47,722

Dyddiad Cau: 22/03/2018 (267 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

8 Custom House Street, Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1AP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alison Deering

Ffôn: 029 2047 1018

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Cyfathrebu (Yr Iaith Gymraeg)

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£39,992 i £ 47,722; Cyf: 14443

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae'r Brifysgol Agored wedi trawsnewid bywydau ers 1969 drwy agor addysg uwch i bob rhan o'r gymuned.

Fel Rheolwr Cyfathrebu (Yr Iaith Gymraeg) y Brifysgol Agored yng Nghymru byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y brifysgol yn cyfathrebu'n dda, yn Gymraeg a Saesneg, gyda chynulleidfa eang. Byddwch yn ein cynorthwyo i ehangu ein gweithgareddau cyfathrebu yn yr Iaith Gymraeg, yn uniongyrchol drwy gynhyrchu deunyddiau bywiog ac atyniadol, a thrwy oruchwylio ein cydymffurfiaeth â Safonau Iaith Gymraeg ledled y Brifysgol. Byddwch yn datblygu'r arfer orau o ran defnydd y Brifysgol o'r iaith Gymraeg, a byddwch yn sicrhau bod yr holl staff perthnasol yn teimlo'n hyderus ac yn derbyn cefnogaeth dda wrth gwrdd â'r gofynion statudol.

Byddwch yn meddu ar brofiad perthnasol o ran datblygu a chyflwyno cyfathrebiadau dwyieithog effeithiol mewn amgylchedd proffesiynol, yn fedrus o ran sefydlu perthynas waith cynhyrchiol yn gyflym gyda rhanddeiliaid allweddol a bydd gennych record gref o drefnu a chyflenwi prosiectau sydd yn cynnwys timau ac amcanion niferus yn llwyddiannus.

Bydd raid i chi feddu ar gymhwyster addysg uwch neu brofiad proffesiynol cyfatebol. Mae cymhwyster proffesiynol pellach ym maes cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu, cyfieithu a/neu reoli prosiect yn ddymunol. Mae lefel uchel o sgiliau iaith lafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a Saesneg a'r gallu i gyfathrebu yn rhugl, yn effeithiol, ac yn broffesiynol yn y ddwy iaith yn hanfodol, ynghyd â dealltwriaeth glir o statws cyfreithiol a diwylliannol yr iaith Gymraeg yng Nghymru a goblygiadau'r Safonau Iaith Gymraeg i addysg.

Dyddiad cau: Hanner dydd, 22 Mawrth 2018
Dyddiad cyfweliad: 13 Ebrill 2018

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*