Rheolwr Arholiadau ac Asesiadau

Trosolwg

Prif bwrpas y penodiad fydd sicrhau rheolaeth a datblygiad holl faterion yn ymwneud ag arholiadau allanol ac asesiadau mewnol yr ysgol er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i...

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Cyflog: Gradd 6

Dyddiad Cau: 20/07/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Heol y Bont Ystum Taf Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 2JL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dyfrig Rees

Ffôn: 02920838892

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Arholiadau ac Asesiadau

Dyddiad Cychwyn: Medi 2018

Cyflog: Gradd 6

Cytundeb: Parhaol, Oriau: 37 awr , 41 wythnos

Ystyrir cyflogaeth ar hyd y flwyddyn i ymgeiswwyr addas

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn cynnig cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig ymuno ag arweinwyr a thîm gweinyddu’r ysgol fel ein Rheolwr Arholiadau ac Asesiadau.

Prif bwrpas y penodiad fydd sicrhau rheolaeth a datblygiad holl faterion yn ymwneud ag arholiadau allanol ac asesiadau mewnol yr ysgol er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol a phroffesiynol i ddisgyblion, rhieni a staff. Bydd y person a benodir yn rheoli ac yn cyfarwyddo tîm o arolygwyr arholiadau ac yn allweddol wrth adeiladu ar lwyddiannau hysbys disgyblion yr ysgol Gyfun Gymraeg hon.

Bydd y Rheolwr Arholiadau ac Asesiadau’n cydweithio’n agos ag arweinwyr yr ysgol ar hyd y flwyddyn gan ymwneud ag agweddau ar gasglu, dadansoddi a gwerthuso data asesu'r ysgol yn rheolaidd. Bydd yn atebol i’r Dirprwy Bennaeth.
Atodir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manyleb person.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)