Rheolwr Adnoddau Dynol

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn cynnal a chadw polisïau a gweithdrefnau AD effeithiol, gan fireinio lle bo'n briodol er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth ac yng ngofynion y....

Cyflogwr: Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Cyflog: £29,172 - £37,240

Dyddiad Cau: 15/03/2018 (368 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd Parc Cathays Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog: (Gradd F) £29,172 - £37,240 (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Contract Parhaol - Oriau: 35 awr y wythnos

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn ddymunol.

Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2018, cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Prif ddiben y swydd:
Arwain gwasanaethau gweithredol AD, gan sicrhau bod ein prosesau'n helpu i weithredu Strategaeth AD Amgueddfa Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn cynnal a chadw polisïau a gweithdrefnau AD effeithiol, gan fireinio lle bo'n briodol er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth ac yng ngofynion y sefydliad. Bydd y rhain yn cynnwys gwneud gwaith ymchwil priodol i sicrhau bod polisïau yn cyd-fynd ag arferion gorau, deddfwriaeth cyflogaeth a chyfraith achosion. Arwain grwpiau adolygu polisi undebau llafur/UH ar y cyd gan sicrhau bod ymgynghori/negodi priodol yn digwydd.

Rheoli'n effeithiol dri Swyddog AD ac Ymgynghorydd AD sy'n arwain ar amrediad o gynlluniau AD ynghylch effeithiolrwydd a pherfformiad sefydliadol, gan gynnwys recriwtio, gwobrwyo, rheoli perfformiad a newid. Yn ogystal â hyn, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddirprwyo dros Bennaeth AD pan fo angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)