Prif Weithredwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg i arwain y ddwy Fenter yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau 20 mlynedd Menter Caerdydd yn 2018.

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Cyflog: £42,979 - £51,862 (6 Pwynt)

Dyddiad Cau: 23/10/2017 (337 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa Menter Caerdydd Parc Busnes Caerdydd Llanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5GG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Bennett, Cwmni Adnoddau Dynol effectusHR

Ffôn: 07838 709938

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIF WEITHREDWR
MENTER CAERDYDD A MENTER BRO MORGANNWG

Yn dilyn penodiad ein Prif Weithredwr presennol i rôl Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg i arwain y ddwy Fenter yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau 20 mlynedd Menter Caerdydd yn 2018.

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Cyflog: £42,979 - £51,862 (6 Pwynt)
Dyddiad Cau: Dydd Llun 23ain Hydref 2017
Amser Cau: Hanner Dydd

Lleoliad:
Swyddfa Menter Caerdydd, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd.

Disgrifiad:

Y Prif Weithredwr sydd, mewn cydweithrediad a’r Byrddau Rheoli, yn gosod cyfeiriad strategol i holl waith y ddwy Fenter ac sy’n gweithredu fel llysgennad dros bopeth mae’n ei gynrychioli. Mae’n gyfrifol am roi arweiniad ac ysbrydoli 12 o staff a sicrhau cyfathrebu effeithiol gyda rhanddeiliaid a gwirfoddolwyr.

Mae croeso i chi gysylltu â Siân Lewis (Prif Weithredwr) ar 07826 000704 neu Sian@MenterCaerdydd.Cymru am sgwrs anffurfiol am y swydd.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*