Prif Swyddog

Trosolwg

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn awyddus i benodi person egnïol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Gwaith i hybu a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yn siroedd...

Cyflogwr: Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Cyflog: £27,000 - £30,000 (yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 05/07/2017 (354 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Canolfan Iago Sant Heol Hanbury Pont-y-pŵl, Torfaen, Cymru NP4 6JT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Alan Vernon-Jones

Ffôn: 01495 766096

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Hoffi sialens? Am wneud gwahaniaeth?
Gwahoddir ceisiadau gan unigolion brwdfrydig ac ymroddgar am y swydd isod

Prif Swyddog

Cyflog: £27,000 – £30,000 (yn dibynnu ar brofiad)

37.5 awr yr wythnos

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn awyddus i benodi person egnïol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Gwaith i hybu a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yn siroedd Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad o arwain a reoli ar lefel strategol, rheoli a monitro datblygiad staff a rheoli cyllid a phrosiectau.

Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg i greu partneriaethau effeithiol er mwyn datblygu’r Fenter.

Am fanylion pellach, cysylltwch ag Alan Vernon-Jones, trwy ddefnyddio'r blwch e-bost uchod neu ffoniwch 01495 766096

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5/7/17
Cynhelir cyfweliadau: 14/7/17

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais - MS Word (2007 / 2010)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)