Prawf ddarllenydd

Trosolwg

Diben y swydd hon yw gwirio’r holl broflenni (gan gynnwys proflenni diwygiedig a phrif gopïau terfynol) papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg a rhai papurau cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau cynhyrchu....

Cyflogwr: CBAC

Cyflog: £19,497 – £21,639 yf

Dyddiad Cau: 17/07/2018 (247 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

CBAC 245 Rhodfa'r Gorllewin Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF5 2YX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2026 5189

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg).

£19,497 – £21,639 yf

Tymor penodol (2 flynedd)

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod.

Diben y swydd hon yw cynorthwyo’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg) â’r broses o gynhyrchu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg. Rhan fawr o’r swydd hon yw gwirio holl broflenni (yn cynnwys proflenni diwygiedig a phrif gopïau terfynol) papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg a rhai papurau cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau cywirdeb a chysondeb.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

1. Cynorthwyo’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg) mewn materion yn ymwneud â chynhyrchu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg.
2. Bod yn gyfrifol am ddarllen proflenni proflen gyntaf papurau cwestiynau a deunyddiau cysylltiedig yn erbyn copi fydd wedi’i gyflenwi gan arholwr neu swyddog pwnc (ar ôl y PGPC) i wirio am wallau sillafu, gwallau teipograffeg, gwallau atalnodi, gwallau gramadegol, teip (pa un ai yw’n Arial, italaidd, bras ayb.) a sicrhau eu bod yn cadw at arddull y cwmni. Cyflenwir y proflenni hyn yn yr ieithoedd canlynol: Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg a Lladin. (Nid oes disgwyl i ddeiliad y swydd fod yn rhugl mewn unrhyw iaith heblaw’r Gymraeg).
3. Sicrhau bod yr holl ddeunyddiau, gan gynnwys gwaith celf ayb. wedi’u gosod yn ôl cyfarwyddyd yr arholwyr.
4. Marcio ac anodi ar gopïau o’r deunyddiau asesu, a’u dychwelyd i staff priodol yn yr isadrannau CBG/Graffeg/Cynllunio ac Amserlennu er mwyn sicrhau bod yr holl gywiriadau wedi’u gwneud, gan gwblhau’r rhestrau gwirio priodol yn ôl y gofyn.
5. Sicrhau bod yr holl ddiwygiadau sy’n cael eu derbyn gan arholwyr yn cael eu gwirio a bod unrhyw gywiriadau/ychwanegiadau/newidiadau wedi’u cwblhau’n gywir gan y gweithredyddion CBG a’r Isadran Graffeg.
6. Cadw cofnodion cywir o’r holl ddeunyddiau asesu wrth iddyn nhw fynd trwy’r camau o ddarllen proflenni, gan ddiweddaru’r system reoli (QPMS ar hyn o bryd) fel y bo’n briodol.
7. Cadw cyfrinachedd deunyddiau asesu bob amser a datgan wrth Arweinydd y Tîm Darllen Proflenni neu Bennaeth yr Uned Deunyddiau Asesu fel y bo’n briodol os oes unrhyw wrthdaro buddiannau.
8. Gweithio’n ôl gweithdrefnau sicrhau ansawdd yr adran yn ôl diffiniad Arweinydd y Tîm Darllen Proflenni.
9. Cwblhau unrhyw ddyletswyddau eraill fel y bo’n briodol i’r swydd ac yn ôl cyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Darllen Proflenni mewn ymgynghoriad â’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg)

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)