Swyddog Perfformiad – Cyfnod Mamolaeth

Trosolwg

Nod y swydd yw gweithio’n rhagweithiol fel rhan o dîm i ymgymryd â dyletswyddau sy’n cyfrannu at gyflawni’r gweithrediad perfformiad a chymorth o fewn y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol.

Cyflogwr: WCVA

Cyflog: £27,668 yn codi i £29,323

Dyddiad Cau: 20/10/2017 (274 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Y Rhyl

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Perfformiad – Cyfnod Mamolaeth (12 mis yn dechrau Ionawr 2018)

£27,668 yn codi i £29,323 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus.

Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA, neu aelodaeth o gynllun pensiwn y llywodraeth leol.

Lleoliad: Y Rhyl

Nod y swydd yw gweithio’n rhagweithiol fel rhan o dîm i ymgymryd â dyletswyddau sy’n cyfrannu at gyflawni’r gweithrediad perfformiad a chymorth o fewn y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol. Gweithio’n agos gyda phrosiectau i helpu i sicrhau y cyflawnir lefelau a thargedau perfformiad gwasanaeth y cytunwyd arnynt yn unol â’r meini prawf a gytunwyd â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli WCVA.

Ystyrir secondiadau ar gyfer y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth ddefnyddiol - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Useful information - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)