Newyddiadurwr - Ffermio

Trosolwg

Mae’r gyfres amaethyddol boblogaidd Ffermio ar S4C yn chwilio am Newyddiadurwr/wraig i fod yn rhan o’r tîm cynhyrchu a hefyd i gyflwyno eitemau yn ystod y gyfres. 

Cyflogwr: Telesgop

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 13/10/2017 (281 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bay Studios, Fabian Way Fabian Way Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 8QB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwawr Lewis

Ffôn: 01792 824567

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd Newyddiadurwr – Ffermio

Mae’r gyfres amaethyddol boblogaidd Ffermio ar S4C yn chwilio am Newyddiadurwr profiadol i fod yn rhan o’r tîm cynhyrchu a hefyd i gyflwyno eitemau yn ystod y gyfres.

Mae angen:

Trwyn am stori;
Y gallu i ysgrifennu yn y Gymraeg mewn arddull gwrthrychol, clir ac uniongyrchol;
Y gallu i gyfweld â phobl yn effeithiol;
Natur chwilfrydig ac ymholgar gyda’r gallu i adlewyrchu dwy ochr i stori;
Ymroddiad a stamina i ymdopi â phwysau ac amserlen dynn.
Y gallu i feddwl am syniadau a chwilio am straeon ac ymchwilio iddynt.
Y gallu i weithio fel aelod o dîm.
Y gallu i ddefnyddio camera – yn ddefnyddiol.
Tâl: Yn ôl profiad

Oriau Gwaith: Oriau hyblyg;

Lleoliad: Swyddfa Abertawe

Cytundeb: 9 mis (3 mis prawf);

Am sgwrs anffurfiol neu fwy o wybodaeth cysylltwch gyda:

Gwawr Lewis – 01792 824567.

Cais:

Ar ffurf llythyr yn cynnwys CV llawn a manylion profiad perthnasol, i gyrraedd: Gwawr Lewis, Cynhyrchydd Ffermio, Telesgop, Stiwdios y Bae, Abertawe, SA1 8QB gwawr.lewis@telesgop.cymru

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*