ILM IQA

Trosolwg

Mae Portal yn gwmni hyfforddi dwyieithog sy’n ehangu a thyfu'n gyflym, gyda’i chanolfan yng Nghaerdydd. Ein gweledigaeth yw i wneud gwahaniaeth a gwella byd addysg.

Cyflogwr: Hyfforddwyr Addysg Portal

Cyflog: £32,000 - £34,000

Dyddiad Cau: 13/07/2018 (255 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ocean Park House, East Tyndall Street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF24 5ET

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Clare Jeffries

Ffôn: 02920 474060

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, cydwybodol a chefnogol sydd â phrofiad o gynnal pob agwedd ar safoni ansawdd mewnol ar gyfer cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM i safon Lefel 5.

Mae'r rôl hon yn cefnogi tîm o aseswyr i gyrraedd eu potensial llawn wrth sicrhau bod cyrff dyfarnu a safonau cwmni yn cael eu cyflawni.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod ag agwedd bositif a pharodrwydd i addasu a dysgu, gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad o safoni ansawdd mewnol ar gyfer cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM i safon Lefel 5. Rhaid i'r ymgeisydd fod yn gyfforddus â gweithio ar systemau cyfrifiadurol gyda phrofiad o ddefnyddio Microsoft Office a rhaid iddo/iddi gael trwydded yrru lawn yn y DU. Mae profiad o ddefnyddio systemau E-Portffolio yn ddymunol.

Mae cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM i safon Lefel 5 neu gymwysterau cyfwerth yn hanfodol a chymhwyster IQA - gyda Chymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth i safon lefel 7 yn ddymunol, ynghyd â'r gallu i siarad Cymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Job Advert - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb IQA - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)