Gweithredwr Switsfwrdd Rhan-amser

Trosolwg

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Dîm Blaen y Tŷ, gan ddarparu cymorth switsfwrdd ar draws Campws Singleton a Champws y Bae. Y switsfwrdd yw'r cysylltiad cyntaf â'r Brifysgol ar gyfer llawer...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £8,327 y flwyddyn / £16,654 CALl

Dyddiad Cau: 17/06/2018 (281 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithredwr Switsfwrdd Rhan-amser

Rhif Swydd: SD01495
Hysbysebu: Adran Ymgysylltu Byd-eang
Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig
Dyddiad Cau: 10-06-2018

Cyflog: £8,327 y flwyddyn / £16,654 CALl

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Dîm Blaen y Tŷ, gan ddarparu cymorth switsfwrdd ar draws Campws Singleton a Champws y Bae. Y switsfwrdd yw'r cysylltiad cyntaf â'r Brifysgol ar gyfer llawer o ymholwyr, ac mae'n darparu gwasanaethau megis ateb a throsglwyddo galwadau, ynghyd â gwasanaethau gweithredwr mewnol. Bydd angen gweithio oriau hyblyg rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Prif ddyletswyddau

1. Gweithredu switsfwrdd y Brifysgol, darparu cymorth clir a chryno i alwyr allanol a mewnol yn ôl yr angen.

2. Cynorthwyo wrth weinyddu cyfleusterau a systemau ffôn a chymorth gyda dyfeisiau symudol; bydd hyn yn cynnwys cynnal a chadw gwybodaeth cyfeiriadur a darparu manylion yn ôl yr angen.

3. Cynorthwyo gyda gweithgareddau Blaen y Tŷ fel y bo'n briodol, gan gynnwys ymholiadau cyffredinol ynghylch holl wasanaethau'r Brifysgol sydd ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.

4. Hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwasanaeth cwsmeriaid

5. Ymwneud yn llawn â gweithgareddau Galluogi Perfformiad a Datblygu Staff y Brifysgol.

6. Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith a chynnal perthnasoedd gweithio cadarnhaol.

7. Cyflawni rôl a holl weithgareddau'r swydd yn unol â systemau rheoli a pholisïau diogelwch, iechyd a chynaladwyedd er mwyn lleihau risgiau ac effeithiau sy'n deillio o weithgarwch y swydd.

8. Unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr llinell neu ei gynrychiolydd a enwebwyd.

Manylion cyswllt ymholiadau anffurfiol & Gwybodaeth Bellach: Vanessa Walters v.m.walters@swansea.ac.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*