Gweithiwr Cefnogi Achlysurol, Cytundeb Dro Dro 12 mis - Gwynedd ac Ynys Môn

Trosolwg

• Ddarparu cefnogaeth effeithiol sy’n gysylltiedig â thai i ddefnyddwyr gwasanaeth* Gorwel.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £10.43 yr awr

Dyddiad Cau: 19/07/2018 (249 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Llangefni, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Pwllheli

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 01286 889218

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DIBEN Y SWYDD:

• Ddarparu cefnogaeth effeithiol sy’n gysylltiedig â thai i ddefnyddwyr gwasanaeth* Gorwel.
• Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i ailadeiladu eu bywydau a phenderfynu ar eu dyfodol eu hunan.
• Darparu cymorth ac arweiniad i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn eiddo tai a chefnogaeth, lloches ac yn y gymuned.

* Mae’r term ‘defnyddwyr gwasanaeth’ yn cyfeirio at blant, pobl ifanc, oedolion, pobl hŷn a theuluoedd.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)