Gweinyddydd Rhan Amser

Trosolwg

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant y Morlan, yn Aberystwyth. Oriau – 17.5 awr yr wythnos Tymor – Parhaol ...

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyflog: £17,783 - £19,787 Pro rata

Dyddiad Cau: 29/05/2018 (239 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Canolfan y Morlan Aberyswyth Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 02920 627465

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant y Morlan, yn Aberystwyth.

Oriau – 17.5 awr yr wythnos
Tymor – Parhaol gyda’r chwech mis cyntaf yn gyfnod prawf.
Cyflog - £17,783 - £19,787 pro rata pwynt 13–17 ar yr graddfa EBC

Mae'r swydd yn seiliedig ar dau eirda (dylai un ohonynt fod yn gyflogwr blaenorol).

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â'r swyddfa: 02920 627465. E-bost: swyddfa.office@ebcpcw.org.uk

Mae gan y swydd hon ofyniad galwedigaethol i ddeilydd y swydd fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad cau: 4 o’r gloch, Dydd Mawrth, 29 o Mai 2018.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)