Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Swyddog Clwb Cwtsh Sir Fôn (Ail Hysbyseb)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, tri) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect....

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2018

Swyddog Datblygu - De-Ddwyrain (rhan amser)

Rydym yn edrych am berson i sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a'r darpariaethau eraill sydd ar gael drwy'r RDP a Llywodraeth Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,109 - £30,692 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/02/2018

Swyddog Sefydlu a Symud (Sir Gâr)

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Swyddog Sefydlu a Symud (Y De Ddwyrain) (x2 swydd)

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Swyddog Sefydlu a Symud (Y Gogledd Ddwyrain) (x2 swydd)

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Swyddog Sefydlu a Symud (Ynys Môn)

Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,430 - £22,658 pro rata

Dyddiad Cau: 30/01/2018

Tiwtor Hŷn : Swyddog y Cynllun Dysgu Arloesol

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtor hŷn i gydlynu gwaith y Cynllun Dysgu Arloesol. Mae hwn yn gynllun newydd o dan nawdd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,548 - £38,833 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 28/01/2018

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Pwrpas y rôl yw i darparu gwasanaeth cymorth a chyngor proffesiynol, rhagweithiol ac effeithiol i’r Comisynydd Heddlu a Throseddu er mwyn caniatáu iddo gyflenwi ei gyfrifoldebau statudol, gan arwain a

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £32,778 - £35,451

Dyddiad Cau: 01/02/2018