Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig a hunan ysgogol i ymuno a thim Tir Coed fel Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid. Mae hyn yn amser cyffroes i ymuno a'r tim yn ystod blwyddyn cyntaf prosiect £1.6m.

Cyflogwr: Tir Coed

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,000 pro rata

Dyddiad Cau: 01/07/2018

Gweinyddwr Llwybr Sgrinio X3 (Dwy swydd llawn amser ac un swydd ran-amser)

Mae Rhaglen Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (DESW) yn chwilio am dri unigolyn egnïol ac uchelgeisiol i ymuno â’u tîm gweithgar. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am y gwaith gweinyddol...

Cyflogwr: Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £16,764 i £19,852

Dyddiad Cau: 01/07/2018

Gwirfoddolwyr ar gyfer gweithdai haf i blant

Mae Canolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer gweithdai haf i blant. Rhaid bod yn hyderus wrth siarad Cymraeg. Mae diddordeb mewn Eifftoleg a/neu addysg gynradd yn...

Cyflogwr: Canolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Rôl wirfoddol yw hon. Telir costau teith

Dyddiad Cau: 03/07/2018

Rheolwr Cymraeg yn y Gweithle

Mae Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn chwilio am berson i gynllunio, datblygu a rheoli’r rhaglen Cymraeg yn y Gweithle ar raddfa strategol yn ogystal â bod yn gyfrifol am farchnata holl...

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: Gradd 8: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 29/06/2018

Swyddog Cefnogi Ynys Môn

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 - 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 05/07/2018

Swyddog Data a Chyfathrebu - Cronfa Mullany

Yn gyfrifol am gwblhau tasgau prosiect, gyda ffocws ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect.

Cyflogwr: Cronfa Mullany

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,500

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu x 2

Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion a delfrydau’r Mudiad. Disgwylir i chi fod yn aelod llawn o Ferched y Wawr. Disgwylir i chi ymgymryd â...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 23 - £21,693 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018

Swyddog Iaith Croesi'r Bont Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Rydym yn chwilio am Swyddog Iaith Croesi'r Bont yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 19 £19,446 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 27/06/2018

Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed (21 awr yr wythnos)

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc Brycheiniog a Maesyfed i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,442 - £22,539 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018