Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cynorthwy-ydd Dan Hyfforddiant yn y Ganolfan Ddosbarthu

Dyma gyfle i rywun brwdfrydig ac egnïol ymuno â thîm y Cyngor Llyfrau yn y Ganolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Cynorthwy-ydd Meithrin - Rhan Amser (31 awr yr wythnos)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr + atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 19/10/2018

Cynorthwy-ydd Ymholidadau a Llyfrgell rhan-amser

A ydych â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os felly, rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell am 1½ diwrnod (11 awr) yr wythnos yn...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,240 pro rata

Dyddiad Cau: 28/10/2018

Cynorthwywyr Meithrin x2 - Rhan Amser (20 awr yr wythnos)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr + atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 19/10/2018

Darlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl (Cymraeg/Dwyieithog)

Rydym yn chwilio am ymgeisydd rhagorol yn y maes a restrir uchod ac mae gennym swydd ran-amser 0.4 cyfwerth ag amser llawn ar gael yn y lle cyntaf. Efallai y bydd cyfleoedd ar gael i wneud secondiad.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,548 - £38,833 | £41,212 - £47,722

Dyddiad Cau: 19/10/2018

Derbynnydd

Mae cyfle wedi codi i Dderbynnydd penodedig ymdrin â dyletswyddau sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â thasgau rheoli swyddfa cyffredinol yn ein prif dderbynfa ym Mhencadlys yr Heddlu.

Cyflogwr: Heddlu De Cymru

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £18,123 yn codi i £21,837

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Nyrs Feithrin

Rydym ni'n chwilio am berson brwdfrydig i ymuno gyda'n tîm blynyddoedd cynnar yn yr Eglwys Newydd.

Cyflogwr: Meithrinfa Si-lwli

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 19/10/2018

Swyddog Clwb Cwtsh - Ardal Fflint a Wrecsam

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal 5“cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect. Cyn hynny, bydd gofyn cael...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/11/2018

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn

Mae gennym gyfle cyffrous am Swyddog Datblygu Cynorthwyol i gefnogi’r Swyddog Datblygu gyda holl elfennau o waith Ieuenctid a Chymunedol yn Rhanbarth Maldwyn

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Powys

Cyflog: Graddfa 4: £17,129 pro-rata

Dyddiad Cau: 12/11/2018