Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Merched y Wawr x 3 swydd

Cyflogir chi gan Ferched y Wawr, Elusen Wirfoddol Rhif 506789, fel Swyddog Datblygu/Hyrwyddo. Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 23 - £21,268 (pro rata)

Dyddiad Cau: 30/11/2017

Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina

Bydd Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina yn chwarae rhan allweddol drwy weithio ar y gweithgareddau sydd yng Nghynllun Gweithredu Cymru-Tsieina, gan gefnogi Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,649 - £31,700 pro rata

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Swyddog Rhaglen Llwyddo*

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig, trefnus sydd ag agwedd ysgogol i ymuno â thîm Portal. Mae'n hanfodol bod gan yr unigolyn ddealltwriaeth o ysgolion a'r sector addysg ehangach, gyda phrofiad...

Cyflogwr: Hyfforddwyr Addysg Portal

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 i £27,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017