Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni fel aelod o'r Tîm Cyfathrebu. Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £29,466

Dyddiad Cau: 08/02/2019

Swyddog Cyllid

Swyddog Cyllid i gefnogi holl waith yr Adran Gyllid, rheoli credyd a chynnig cefnogaeth weinyddol ehangach.

Cyflogwr: Cymen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000 - £27,000

Dyddiad Cau: 08/02/2019

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £22,400 - £23,700 pro rata

Dyddiad Cau: 04/02/2019

Swyddog Derbynfa/Gweinyddol - 2 Swydd Rhan Amser

Ydych chi’n person trefnus a brwdfrydig sydd am fod yn aelod o dim sydd yn hyrwyddo’r Gymraeg ym Merthyr Tudful?

Cyflogwr: Canolfan Soar

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Cyflog £15,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2019

Swyddog Gweinyddol Cymraeg i Blant

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: NJC 20 £19,189 (pro rata)

Dyddiad Cau: 29/01/2019

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Powys

Rydym yn chwilio am Swyddog Ti a Fi Teithiol i weithio yng Ngogledd Powys. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 01/02/2019