Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cydlynydd Prosiect Bus Stop

Sicrhau gwasanaeth o safon uchel drwy hybu gwaith cymunedol drwy’r cynllun Bus Stop fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori a sicrhau perthynas flaenllaw gyda’r prif bartneriaid ac ariannwyr Bus Stop.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Cyfarwyddwr / Rheolwr Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn chwilio am Gyfarwyddwr neu Reolwr Ymchwil a Datblygu i arwain, datblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni.

Cyflogwr: IAITH: y ganolfan cynllunio iaith

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr

Rydym yn awyddus i benodi tri Chyfarwyddwr anweithredol / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o'n Bwrdd. Dyma gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar yn ei waith o ddarparu...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Cyfieithwyr dan hyfforddiant/Cyfieithwyr/Uwch Gyfieithwyr

Rydym yn awyddus i ehangu’r tîm unwaith eto ac yn chwilio am gyfieithwyr ar bob lefel.

Cyflogwr: Prysg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,500 - £35,000*

Dyddiad Cau: 16/07/2018

Cymorth Meithrin

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynorthwyo i ddarparu amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y plentyn lle mae'r plant yn derbyn gofal mewn awyrgylch diogel a hapus.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)

Dyddiad Cau: 19/07/2018

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith. Byddech yn gweithio...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,654 - £18,263 y flwyddyn, pro-rata

Dyddiad Cau: 22/07/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: ££3,717 +

Dyddiad Cau: 19/07/2018

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (Cymraeg Hanfodol)

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £3,717 +

Dyddiad Cau: 19/07/2018

Swyddog Cymraeg i Blant Mynwy

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,238 (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/07/2018