Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Asesydd Gofal Oedolion

Rydym yn chwilio am Asesydd Gofal Oedolion i asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 2, 3, 4 a 5. Gan gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas, eu hannog, eu mentora a darparu cyfleoedd dysgu...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 29/10/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cynorthwy-ydd Ymholidadau a Llyfrgell rhan-amser

A ydych â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os felly, rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell am 1½ diwrnod (11 awr) yr wythnos yn...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,240 pro rata

Dyddiad Cau: 28/10/2018

Cynorthwyydd Croeso Ymwelwyr ac Aelodaeth

Fel Cynorthwyydd Aelodaeth a Chroesawu Ymwelwyr, eich rôl chi yw sicrhau bod pob agwedd o’n gwaith yn hwyluso profiad ein hymwelwyr.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Sir: Gwynedd

Cyflog: £13,198 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 05/11/2018

Derbynnydd

Mae cyfle wedi codi i Dderbynnydd penodedig ymdrin â dyletswyddau sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â thasgau rheoli swyddfa cyffredinol yn ein prif dderbynfa ym Mhencadlys yr Heddlu.

Cyflogwr: Heddlu De Cymru

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £18,123 yn codi i £21,837

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Swyddog Clwb Cwtsh - Ardal Fflint a Wrecsam

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal 5“cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect. Cyn hynny, bydd gofyn cael...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/11/2018

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn

Mae gennym gyfle cyffrous am Swyddog Datblygu Cynorthwyol i gefnogi’r Swyddog Datblygu gyda holl elfennau o waith Ieuenctid a Chymunedol yn Rhanbarth Maldwyn

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Powys

Cyflog: Graddfa 4: £17,129 pro-rata

Dyddiad Cau: 12/11/2018

Swyddog Plant a Theuluoedd Menter Brycheiniog a Maesyfed

Yn ystod cyfnod y swydd, prif ffocws y gwaith fydd gweithio gyda phlant a theuluoedd yn gymunedol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd drefnu a chynnal digwyddiadau cymunedol, trefnu a chefnogi...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £20,541 i £21,693 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/11/2018

Swyddog Prosiect – Hen Blant Bach (0.6)

Trwy nawdd Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Prosiect hyderus ac egnïol i ymgymryd â phrosiect newydd a chyffrous

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £20,000 pro rata (swydd 0.6, £12,000)

Dyddiad Cau: 19/11/2018

Uwch Swyddog Cyllid

• Sicrhau bod cyfrifon rheoli Gofal a Thrwsio Dinbych yn cael eu paratoi yn amserol • Sicrhau gwasanaeth cyfrifo a chyllidol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. • Cefnogi’r Rheolwr a chyd-weithio gydag ae

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,574 - £31,035

Dyddiad Cau: 02/11/2018