Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyd-gysylltydd Prosiect

Ar gyfer cyflawni gwaith yn y cyfnod datblygu, mae angen Cyd-gysylltydd rhan amser i fod yn gyfrifol am agweddau datblygol y cynllun a chydweithio gyda’r Pwyllgor, ymgynghorwyr proffesiynol a...

Cyflogwr: Prosiect Plas Carmel

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,293.00 pro rata

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cyfarwyddwr Anweithredol/Ymddiriedolwr

Ar gyfer cam nesaf ein taith yr ydym yn recriwtio nifer o Gyfarwyddwyr Anweithredol i ymuno â'n Bwrdd. Mae arnom angen unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol ym meysydd Ymgysylltiad Cymunedol...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Di-dâl

Dyddiad Cau: 18/09/2018

Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid

Wnaethon ni llwyddo i ennill y safonau rhyngwladol am fuddsoddwyr mewn pobl ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Dere I weithio gyda’n ni.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £7.83

Dyddiad Cau: 20/08/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol

Mae CFfI Maldwyn yn chwilio am berson ddwyieithog i gefnogi a gweithio’n agos gyda Swyddog Datblygu’r Sir a’r aelodau i weinyddu’r rhaglen eang CFfI a chynorthwyo i ddatblygu Mudiad CFfI...

Cyflogwr: Ffederasiwn CFfI Maldwyn

Sir: Powys

Cyflog: £15,300 - £16,100 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 17/08/2018