Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Gweinyddwr Cefnogi Canolfannau

Mae deiliad y swydd, o dan gyfarwyddyd cyffredinol y Rheolwr a’r Swyddog Cefnogi Canolfannau, yn gyfrifol am dderbyn, prosesu a gwirio cofrestriadau rhagarweiniol, terfynol a hwyr a diwygiadau ar...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,291 - £19,134 yf pro rata

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Gweinyddol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £17,681 - £18,672 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Swyddog Prawf Ddarllen

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant dros Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,290 - £28,531

Dyddiad Cau: 24/09/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Casnewydd a Thorfaen

Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Swyddogion Ariannu (dwy swydd)

Mae Swyddogion Ariannu'n gyfrifol am ein gweithgareddau gwneud grantiau mewn ardal ddaearyddol, gan gynnwys cefnogaeth cyn-ymgeisio, asesu, rheoli grantiau a chywain a rhannu dysgu.

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,000 - £24,000 yf + buddiannau

Dyddiad Cau: 30/09/2018

Uwch Swyddog Cyllid

Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid i baratoi cyfrifon rheoli’r Gymdeithas drwy sicrhau bod cyfrifon rheoli misol yn cael eu darparu i rai o brosiectau Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,574 - £31,035 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 27/09/2018

Uwch-gyfieithwyr

Cynorthwyo Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaethau cyfieithu ar gyfer Llywodraeth Cymru a'i Gweinidogion, a chefnogi’r Llywodraeth i gydymffurfio â gofynion ieithyddol statudol.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,100 i £35,750

Dyddiad Cau: 01/10/2018