Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Asedau Lleol (Rhan Amser)

Mae Cydlynydd Asedau Lleol yn gweithio gyda phobl leol i drefnu a sicrhau mynediad at ystod o wasanaethau cymorth newydd a phersonol sy'n gwella eu cyfranogiad yn eu cymuned leol. Fel Cydlynydd...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC Pwynt 26, cyflog £23866 pro rata

Dyddiad Cau: 18/01/2019

Cynorthwy-ydd Meithrin - Rhan Amser (20 awr yr wythnos)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr gan gynnwys atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 17/01/2019

Cynorthwy-ydd Meithrin - Rhan Amser (23 awr yr wythnos)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr gan gynnwys atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 17/01/2019

Gweithredwr Switsfwrdd (rhan amser)

Bydd deiliad y swydd yn aelod o Dîm Blaen y Tŷ, gan ddarparu cymorth switsfwrdd ar draws Campws Singleton a Champws y Bae. Y switsfwrdd yw'r cysylltiad cyntaf â'r Brifysgol ar gyfer llawer o...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £8,539 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/01/2019

Prif Weinyddwr

Mae EBC yn edrych i benodi Prif Weinyddwr i weithio yn Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol yng Nghaerdydd.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,152 - £43,685 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 01/02/2019

Rheolwr Prosiect

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu a darparu gwasanaethau allweddol sy'n cynhyrchu incwm i'r sefydliad ac yn cefnogi datblygiad gwasanaethau newydd.

Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 Pro Rata

Dyddiad Cau: 28/01/2019

Swyddog Cyfathrebu First Campus

Dymuna First Campus, tîm hynod lwyddiannus Ymgyrraedd yn Ehangach o fewn yr adran Marchnata a Denu Myfyrwyr, benodi Swyddog Cyfathrebu First Campus i gefnogi gwaith y tîm yn Ne Ddwyrain Cymru.

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £29,515 - £34,189 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 16/01/2019

Swyddog Cyllid

Swyddog Cyllid i gefnogi holl waith yr Adran Gyllid, rheoli credyd a chynnig cefnogaeth weinyddol ehangach.

Cyflogwr: Cymen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000 - £27,000

Dyddiad Cau: 08/02/2019

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £22,400 - £23,700 pro rata

Dyddiad Cau: 04/02/2019

Swyddog Derbynfa/Gweinyddol - 2 Swydd Rhan Amser

Ydych chi’n person trefnus a brwdfrydig sydd am fod yn aelod o dim sydd yn hyrwyddo’r Gymraeg ym Merthyr Tudful?

Cyflogwr: Canolfan Soar

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Cyflog £15,000 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 25/01/2019