Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd x3

Rydym am recriwtio 3 Chyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,836 - £26,810

Dyddiad Cau: 20/10/2017

Cymhorthydd Dysgu - Contract cyfnod penodol

Contract cyfnod penodol. Dyma swydd hynod werth chweil lle byddwch yn darparu cymorth dysgu addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, anableddau neu nam ar y synhwyrau. Byddwch yn...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £16,900 - £17,329 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 19/10/2017

Cynorthwy-ydd Iaith Gymraeg Cymorth Ar-Lein

Bydd yn rhan o Gyfrifiad 2021, cyfle swydd unwaith mewn degawd. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynnal cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr bob deng mlynedd. Mae’n rhan hanfodol o gynllunio....

Cyflogwr: Swyddfa Ystadegau Gwladol

Sir: Casnewydd

Cyflog: £21,950 - £27,249

Dyddiad Cau: 22/10/2017

Gweithwyr Cefnogi - Atal Digartrefedd (Iechyd Meddwl)

Sicrhau gwasanaeth cefnogi effeithiol i oedolion sy’n dioddef o salwch meddwl yn y gymuned sydd ag anghenion ‘isel, canolog ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,372 - £19,491 pro rata

Dyddiad Cau: 26/10/2017

Swyddog Cefnogi

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r Prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,808 - £22,100 pro rata 60%

Dyddiad Cau: 23/10/2017

Swyddog Marchnata ac Ymchwil (rhan amser 60%)

Cefnogi’r Rheolwr Prosiect i lunio a darparu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,528 pro rata

Dyddiad Cau: 23/10/2017

Swyddogion Datblygu Busnes (1.6 FTE)

I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau newydd neu rhai sydd yn tyfu yn bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol a nodir

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,528 - £28,109

Dyddiad Cau: 23/10/2017

Uwch Gyfieithydd

Rydym am recriwtio Uwch Gyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,652 - £33,350

Dyddiad Cau: 20/10/2017