Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/08/2017

Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a chreadigol sydd yr un mor gartrefol yn darparu...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,715 - £29,290

Dyddiad Cau: 25/08/2017

Swyddog Cefnogi - Prosiect Ceredigidol

Cyfle cyffrous i ymuno ag un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Ceredigion! Mae CFfI Ceredigion am benodi person brwdfrydig dau ddiwrnod yr wythnos i fod yn Swyddog Cefnogi - Prosiect Ceredigidol

Cyflogwr: CFfI Ceredigion

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,530 - £21,774

Dyddiad Cau: 11/09/2017

Swyddog Cymraeg i Blant Arfon

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Cymraeg i Blant yn ardal Arfon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 £19,430 (pro rata)

Dyddiad Cau: 15/09/2017

Ysgrifennydd Rhanbarth Ceredigion

Byddwch yn cefnogi’r Swyddog Datblygu drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu swyddfa effeithiol ac effeithlon wrth wneud cyfraniad gwerthfawr i amrywiaeth o weithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: 15238 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 04/09/2017