Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Prosiect a'r Ganolfan Wasanaeth (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i gefnogi rheolwyr y Ganolfan Wasanaeth a'r Gwasanaeth Cynghori'n effeithiol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,432 - £25,775 pro rata

Dyddiad Cau: 03/04/2019

Cynorthwyydd Rheoli Adnoddau Dynol

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr a chyfrinachol i’r Adran Adnoddau Dynol, gwneud yn siŵr bod yr holl swyddogaethau Adnoddau Dynol yn cael eu prosesu a’u gweinyddu’n effeithiol; gan gynnwys recriwtio...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro-rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Derbynnydd

Mae Rondo Media yn chwilio am berson gyda sgiliau cyfathrebu da i weithio yn y dderbynfa yn y swyddfa yng Nghaernarfon. Rhaid meddu’r gallu i ateb ymholiadau ffôn, croesawu gwesteion a chynorthwyo sta

Cyflogwr: Rondo Media

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 15/04/2019

Gweithiwr Ymgysylltu Menter – Canolfan Menter De Cymru

A ninnau’n sefydliad blaenllaw ar gyfer datblygu mentrau cymdeithasol a mentrau cydweithredol yn y DU, a chan fod gennym brofiad sylweddol o fynd i’r afael â thlodi ac allgáu, mae ein gwaith ar fri...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,664 y flwyddyn (£11,332 pro rata)

Dyddiad Cau: 24/03/2019

Swyddog Cefnogi Conwy

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20-25 £19,819-£23,111 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Sir Ddinbych (rhan-amser, hyd ddiwedd 2019)

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn chwilio am ddau Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog (rhan amser) i weithredu prosiect i sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn...

Cyflogwr: Menter Iaith Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,910 (pro-rata) + pensiwn

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Swyddog Gweinyddol rhan amser (cytundeb hyd ddiwedd Mawrth 2020)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Swyddog Gweinyddol rhan amser (cytundeb parhaol)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 02/04/2019

Swyddog Technegol - Moch (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Swyddogion Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector moch i ddatblygu a gweithredu treialon ar gyfer rhaglen o safleoedd arddangos y prosiect.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £32,300 pro rata

Dyddiad Cau: 08/04/2019