Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â ni yn rhan amser am 25.9 awr yr wythnos ar ein safle Iâl. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol hyd at 12 mis yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 30/11/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/11/2018

Cyfwelydd Ffôn (Gweithio o adref) x3

Mae IFF Research yn cynnig rolau cartref hyblyg iawn dros y wlad, gyda'r gallu i hwyluso daliadau 3-9yh, nosweithiau a phenwythnosau.

Cyflogwr: IFF Research

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £11.54ph + bonws

Dyddiad Cau: 14/12/2018

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Darparu cyngor a gwybodaeth i ddysgwyr, gan weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddysgwyr a darpar ddysgwyr; ymdrin ag ymholiadau gan ddysgwyr; cefnogi gweithgareddau hyrwyddo a marchnata...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,202 - £22,017 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/12/2018

Swyddog Cadwraeth Adeiladau

Bod yn gyfrifol am ddarpariaeth ddyddiol gwasanaeth cadwraeth adeiladau o’r radd flaenaf; Codi proffil y gwasanaeth cadwraeth adeiladau i sicrhau datblygiadau priodol o ansawdd uchel yn unol â...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £31,401 - £34,106 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 19/11/2018

Swyddog Cyfathrebu - Profiad Llyn Efyrnwy

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, llawn angerdd, sydd â phrofiad o ymgysylltu â'r gymuned a datblygu gwirfoddoli ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol. Rydym yn chwilio am rywun i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Powys

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 24/11/2018

Swyddog Cyllid – rhan amser (26 awr yr wythnos)

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol ym maes cyllid i weithio yn ein Tîm Cyllid mewnol fel Swyddog Cyllid. Byddwch yn gyfrifol am gynnal meysydd arwahanol o ddydd i ddydd o swyddogaeth cyllid..

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,096 - £30,221

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol a Gwirfoddoli - Profiad Llyn Efyrnwy

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig, llawn angerdd, sydd â phrofiad o ymgysylltu â'r gymuned a datblygu gwirfoddoli ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol. Rydym yn chwilio am rywun i...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Powys

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 24/11/2018

Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg - Prosiect Cynnig Rhagweithiol

I lwyddo yn y swydd hon, bydd angen ichi fod yn angerddol am ddefnyddio’r Gymraeg wrth gyflenwi gwasanaethau gofal iechyd. Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu adnoddau, trefnu digwyddiadau hyrwyddo a...

Cyflogwr: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £15,277 y flwyddyn (£25,463 pro rata)

Dyddiad Cau: 29/11/2018

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus i gynorthwyo’r Swyddogion Datblygu a Cynorthwyol gyda holl elfennau gweinyddol a threfniadaeth gwaith y Maes yn rhanbarth Fflint a Wrecsam.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: Graddfa 3: £16,009 - £17,493

Dyddiad Cau: 29/11/2018