Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Isafswm cyflog

Dyddiad Cau: 13/07/2017

Cynorthwy-ydd Meithrin (X2)

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £14,767 - £15,976 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/07/2017

Cynorthwy-ydd Prosiect

Rydym yn dymuno penodi cynorthwy-ydd prosiect brwdfrydig sydd eisiau bod yn rhan o’r prosiect uchelgeisiol hwn, prosiect sydd wedi creu cryn argraff ers ei sefydlu yn 2014.

Cyflogwr: Sistema Cymru - Codi’r To

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod ac yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 10/07/2017

Prentis Chwaraeon

Diddordeb mewn Chwaraeon? Dewch i weithio a dysgu ar Gynllun Prentisiaeth Adran Chwaraeon, Urdd Gobaith Cymru

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog yn gyfartal a Chyfradd Prentis

Dyddiad Cau: 17/07/2017

Swyddog Cartrefi Fforddiadwy (Prynu a Gosod)

Gweithredu fel y prif gyswllt ar gyfer perchnogion, darpar brynwyr cynlluniau tai fforddiadwy a chynlluniau fforddiadwy eraill o dro i dro.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,274 pro rata

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Swyddog Gweinyddol - Data

Mae Urdd Gobaith Cymru yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm Cyfathrebu i fod yn Swyddog Gweinyddol ar gyfer ein cronfa ddata canolog.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,238 (Pwynt 2) i £17,151 (Pwynt 6).

Dyddiad Cau: 07/07/2017

Swyddog Ti a Fi Teithiol Rhondda Cynon Taf

Rydym yn chwilio am Swyddog Ti a Fi Teithiol yn ardal Rhondda Cynon Taf.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £15,115 (Pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn chwilio am diwtoriaid rhan amser i weithio ar draws Sir Benfro. Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio ym meysydd Prif Ffrwd ;Cymraeg i’r Teulu...

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22.17 / awr

Dyddiad Cau: 14/07/2017