Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynghorydd Adnoddau Dysgu - 19 awr yr wythnos

Byddwch yn cynorthwyo gyda gweithgareddau dydd i ddydd y Ganolfan Llwyddiant. Byddwch yn cynnal yr ardaloedd gwaith, goruchwylio myfyrwyr, cyhoeddi, dychwelyd a rhoi adnoddau ar silffoedd yn...

Cyflogwr: Coleg Penybont

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,972 - £19,395 Pro Rata

Dyddiad Cau: 24/11/2017

Cynghorydd Adnoddau Dysgu - 25 awr yr wythnos

Byddwch yn cynorthwyo gyda gweithgareddau dydd i ddydd y Ganolfan Llwyddiant. Byddwch yn cynnal yr ardaloedd gwaith, goruchwylio myfyrwyr, cyhoeddi, dychwelyd a rhoi adnoddau ar silffoedd yn...

Cyflogwr: Coleg Penybont

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,972 - £19,395 Pro Rata

Dyddiad Cau: 24/11/2017

Darlithydd Cymorth Cyntaf

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â ni fel Darlithydd Cymorth Cyntaf ar ein safle Llaneurgain. Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £22,827 i £38,62

Dyddiad Cau: 20/11/2017

Rheolwr Gweinyddol dros dro

Mae’r swydd yn cwmpasu gweinyddiaeth ariannol a’r cyfan neu rai o’r elfennau canlynol yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau: gweinyddiaeth gyffredinol, materion staffio, cytundebu a chysylltiadau...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19715 - £28412

Dyddiad Cau: 25/11/2017

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Merched y Wawr x 3 swydd

Cyflogir chi gan Ferched y Wawr, Elusen Wirfoddol Rhif 506789, fel Swyddog Datblygu/Hyrwyddo. Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 23 - £21,268 (pro rata)

Dyddiad Cau: 30/11/2017

Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina

Bydd Swyddog Prosiect Cymru-Tsieina yn chwarae rhan allweddol drwy weithio ar y gweithgareddau sydd yng Nghynllun Gweithredu Cymru-Tsieina, gan gefnogi Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,649 - £31,700 pro rata

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Swyddog Rhaglen Llwyddo*

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig, trefnus sydd ag agwedd ysgogol i ymuno â thîm Portal. Mae'n hanfodol bod gan yr unigolyn ddealltwriaeth o ysgolion a'r sector addysg ehangach, gyda phrofiad...

Cyflogwr: Hyfforddwyr Addysg Portal

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 i £27,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Ymchwilydd Nawdd

Mae’r swydd hon yn ymwneud ag ymchwilio ffynonellau nawdd o gyfeiriadau newydd a nawdd amgen ar gyfer rhaglen waith y cwmni.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15600 - £23200 pro rata

Dyddiad Cau: 25/11/2017

Ysgoloriaeth(au) Ymchwil (PhD) ym maes busnes

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth(au) Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym maes busnes i gychwyn ar 1 Hydref 2018.

Cyflogwr: Canolfan ABC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ffioedd dysgu a grant cynhaliaeth,

Dyddiad Cau: 14/12/2017