Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Rhan Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Arbenigwyr Pwnc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gydag adnabod anghenion adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ffi dyddiol

Dyddiad Cau: 25/04/2018

Arweinydd / Cynorthwy-ydd Clwb Carco

Rydym yn edrych am berson(au) brwdfrydig i weithio yn ein Clybiau Carco yn Rhondda Cynon Taf

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Dibynnol ar oedran a chymhwyster

Dyddiad Cau: 30/04/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Derbynwyr

Mae CGWM yn awyddus i benodi unigolion brwdfrydig a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf i weithio fel derbynwyr ym mhrif swyddfa’r Ganolfan yn Galeri, Caernarfon yn ystod gyda’r...

Cyflogwr: Canolfan Gerdd William Mathias

Sir: Gwynedd

Cyflog: Isafswm cyflog i’r oed

Dyddiad Cau: 23/04/2018

Gweinyddydd Hawliau

Fel rhan o dîm bach, effeithiol, byddwch yn sicrhau bod gan S4C yr hawliau priodol ar gyfer darlledu neu gyhoeddi cynnwys ar draws platfformau S4C. Byddwch yn cysylltu'n rheolaidd gyda'r sector...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Cyfathrebu (Disgrifiadau Rhaglenni)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Disgrifiadau Rhaglenni) i ymuno â'r tîm Cyfathrebu.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,762 - £31,094 (pro rata)

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 30/04/2018

Swyddog Iaith (De Ddwyrain Cymru)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin ac yn benodol i gyflwyno Croesi’r Bont – Rhaglen trochi iaith benodol ar gyfer Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 19 £18,746 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/05/2018

Swyddog Materion Busnes

Fel rhan o dîm bach, effeithiol, byddwch yn sicrhau bod cynnwys yn cael ei gytundebu a'i weinyddu'n effeithiol a bod S4C yn cael yr hawliau angenrheidiol. Byddwch yn cysylltu'n rheolaidd gyda'r...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £30,000 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Casnewydd a Thorfaen

Y swydd a’r person: Rhoddir pwyslais gan y Mudiad ar sicrhau bod gan rieni a phlant ifainc fynediad hwylus i gylchoedd Ti a Fi sy’n agos i’w cartrefi ac sy’n darparu cyfleoedd chwarae a...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £15,115 pro rata

Dyddiad Cau: 30/04/2018