Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawrhydd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Aelod o'r Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi aelod allanol i eistedd ar Bwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £200 y dydd

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Aelodau o'r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi hyd at dri aelod allanol i eistedd ar Bwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £200 y dydd

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Arbenigwyr Pwnc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gydag adnabod anghenion adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ffi dyddiol

Dyddiad Cau: 25/04/2018