Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 4 o 5

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 30/04/2018

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion (dros dro)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egniol...

Cyflogwr: Menter Cwm Gwendraeth Elli

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,453.00 - £21,525.00

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Materion Busnes

Fel rhan o dîm bach, effeithiol, byddwch yn sicrhau bod cynnwys yn cael ei gytundebu a'i weinyddu'n effeithiol a bod S4C yn cael yr hawliau angenrheidiol. Byddwch yn cysylltu'n rheolaidd gyda'r...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £30,000 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Swyddog Pwnc Hanes a’r Dyniaethau

Gwahoddir ceisiadau gan athrawon neu ddarlithwyr cymwys a phrofiadol am swydd Swyddog Pwnc Hanes fydd hefyd yn cyfrannu’n ehangach o fewn y dyniaethau. Mae’r swydd hon yn cynnwys rheoli a datblygu...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £50,103 - £53,070

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Ymgysylltu ag Addysg Uwch

Bydd deiliad y swydd yn datblygu a chyflwyno rhaglen o waith i gyflawni’r nodau hyn, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y Fagloriaeth Cymru newydd, a chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,600 - £44,950

Dyddiad Cau: 14/05/2018

Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Byddwch yn gyfrifol am wirio cynlluniau a gwaith adeiladu a gynhelir ar y safle i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau technegol y rheoliadau adeiladu a deddfwriaeth berthynol. Mae cadw...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,668 - £31,601

Dyddiad Cau: 27/04/2018

Trefnydd Cynllunio

Rydym yn chwilio am Drefnydd Cynllunio i ymuno â'r tîm Cynllunio. Bydd y person yma'n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar greu, gweinyddu a goruchwylio amserlen Cyw a...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 - £32,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Uwch Gynorthwy-ydd Mynediad

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal gwasanaethau Isadran Mynediad Casgliadau sy’n gwasanaethu darllenwyr o bell ac ar safle gan gynnwys...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,237 - £21,106

Dyddiad Cau: 26/04/2018

Uwch Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Byddwch yn gyfrifol am wirio cynlluniau a gwaith adeiladu a gynhelir ar y safle i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau technegol y rheoliadau adeiladu a deddfwriaeth berthynol.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £35,444 - £38,237

Dyddiad Cau: 27/04/2018