Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 4 o 4

Swyddog Partneriaethau Awdurdodau Lleol (Hylendid Bwyd) (2 Swydd)

Dyma gyfle gwych i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa mewn rôl ddiddorol ar adeg gyffrous i'r ASB, gan eich galluogi i gyfuno'ch gwybodaeth, eich arbenigedd a'ch profiad gyda'ch sgiliau cyfathrebu a...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 26/02/2019

Swyddog Straeon

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn sy’n gwybod beth sy’n gwneud stori dda. Ymunwch â ni i gasglu ac adrodd straeon diddorol am waith, casgliadau, digwyddiadau ac arddangosfeydd yr Amgueddfa.

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd D – £22,624.12 - £28,567.87

Dyddiad Cau: 06/03/2019

Terminolegydd o dan Hyfforddiant

Dyma gyfle i ymuno â thîm golygyddol Y Termiadur Addysg fel Terminolegydd o dan Hyfforddiant. Lleolir y tîm golygyddol yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Y Termiadur...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor, Canolfan Bedwyr

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,243 - £32,236 y.f ar Graddfa 6

Dyddiad Cau: 01/03/2019

Ymgynghorydd, Cymru – Addysg a Chymdeithas

Bydd y cyfle hwn yn golygu gweithio ar draws dwy raglen ysgol, Cysylltu Dosbarthiadau trwy Ddysgu Byd-eang a'r Rhaglen Addysg Ryngwladol yng Nghymru, sy'n cynnwys gweinyddu'r Prosiect Dysgu'r...

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,406 - £33,112 + Buddion

Dyddiad Cau: 04/03/2019

Ysgrifennydd Bwrdd

Mae'r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiant priodol ac effeithiol ar holl waith y corff.Bydd gennych ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau perthynas...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 15/03/2019