Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 4 o 4

Swyddog Prosiect Dalgylch Afon Eden

Cyfnod penodol 37 awr yr wythnos. (Ariennir y swydd trwy gyfrwng y Cynllun Rheoli Cynaliadwy)

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,111 - £26,470

Dyddiad Cau: 27/11/2018

Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia x2

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n berson hyderus, egnïol ac ymroddgar? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil? Rydym yn...

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog misol o £750, ynghyd â llety...

Dyddiad Cau: 07/12/2018

Uwch Swyddog - Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd

Rydym yn chwilio am Swyddog profiadol i wireddu prosiect newydd a chyffrous.

Cyflogwr: Menter Mon

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £20,105

Dyddiad Cau: 03/12/2018

Uwch Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus

Mae cyfle wedi codi i ymuno â Thîm Iechyd Cyhoeddus Betsi Cadwaladr, gan weithio mewn lleoliadau Ysgolion Iach a Chyn-Ysgolion Iach a Chynaliadwy.

Cyflogwr: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Band 7 (£33,222 i £43,041)

Dyddiad Cau: 05/12/2018

Warden Cynorthwyol - Yr Wyddfa

Bydd deilydd y swydd yn cynorthwyo’r Gwasanaeth Wardeinio i gyflawni amcanion a blaenoriaethau strategol yr Awdurdod ar lefel leol fel y’i gosodwyd yng Nghynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol a’r...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,541 - £23,111

Dyddiad Cau: 27/11/2018