Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 23 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Technegydd Desg Gymorth

Rydym am benodi Technegydd Desg Gymorth sydd a’r sgiliau addas i ymgymryd â rôl cefnogol yn cynnwys gwaith yn seiliedig gan fwyaf ar ddesg gymorth ag ambell ymweliad i swyddfeydd cwsmeriaid.

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 04/01/2019

Uwch Beiriannydd Technegol

Rydym am benodi uwch dechnegydd isadeiledd profiadol i ymgymerid â dyletswyddau cynnal a gosodiadau beichus. Bydd y swydd yn cynnwys dyletswyddau technegydd arweiniol ar rhai prosiectau...

Cyflogwr: BCC IT

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 04/01/2019

Uwch Swyddog - Cyswllt Rhanbarthol (Cymru)

Rydym ni'n chwilio am Uwch Swyddog Cyswllt Rhanbarthol i ymuno â'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) yn y Tîm Allgymorth. Chi fydd yn gyfrifol am adeiladu a chynnal perthnasau ystyrlon gyda...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 16/12/2018