Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 27 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn rhanbarth Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerffili

Cyflog: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539

Dyddiad Cau: 27/06/2018

Swyddog Marchnata Digidol

Bydd y swyddog yn gyfrifol am arwain ac ychwanegu gwerth at ein llwyfannau digidol gan sicrhau fod ein cyfathrebu digidol yn berthnasol, yn apelgar, amserol a chyfoes.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6 (o £22,067 pwynt 1 - £25,582

Dyddiad Cau: 02/07/2018

Swyddog Ymgysylltu Polisi

Nod y swydd hon yw cydlynu elfennau allweddol o weithgareddau datblygu polisi'r Blaid a sicrhau bod aelodau a rhanddeiliaid y Blaid yn rhan o'r broses datblygu polisi. Bydd deilydd y swydd yn...

Cyflogwr: Plaid Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,619 - £ 25,109

Dyddiad Cau: 09/07/2018

Technegydd Gweinyddu Systemau

Y prif ddyletswyddau fydd cefnogi a datblygu systemau technoleg gwybodaeth y Llyfrgell, yn cynnwys prif systemau cyfrifiadurol y Llyfrgell. Bydd y gwaith yn cynnwys symud ac adleoli gweinyddiol a...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,237 - £21,106

Dyddiad Cau: 02/07/2018

Tiwtor Ardal Môn ac Arfon

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro lawn-amser (Gallwn ystyried mwy nag un ymgeisydd sydd yn dymuno swydd ffracsiynol (e.e. 0.5 neu 0.6 o swydd lawn) yn hytrach na swydd amser llawn.) yn Dysgu...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 7: £32,548 - £38,833 y.f.

Dyddiad Cau: 24/06/2018

Uwch Swyddog: Marchnata Digidol

I oruchwylio'r gwaith o ddatblygu gwefan Coleg a gweithgarwch marchnata ar draws y cyfryngau cymdeithasol.

Cyflogwr: Coleg Castell-nedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,882 - £17,396 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09/07/2018

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr a thimau rheoli ynghylch materion ym maes cysylltiadau gweithwyr fel y bo’n briodol. Rheoli a chynnal dogfennau a phrosesau gweinyddu’n ymwn

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,709.73 - £27,274.92

Dyddiad Cau: 11/07/2018