Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 3 o 3

Swyddog Hybu a Hwyluso

Datblygu gwaith Comisiynydd y Gymraeg o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol sef gyda busnesau ac elusennau er mwyn annog iddynt gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £29,100 - £34,750

Dyddiad Cau: 26/07/2017

Swyddog Isadeiledd ac Ymchwil

Cynorthwyo’r Uwch Swyddog er mwyn sicrhau bod gan y sefydliad y tystiolaeth a’r data angenrheidiol i gefnogi ei waith. Comisiynu a chynnal darnau o ymchwil yn ôl yr angen, yn seiliedig ar anghenion...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,100 - £34,750

Dyddiad Cau: 26/07/2017

Swyddog Perthynas a Chleientiaid (Cyfnod Mamolaeth)

Cynorthwyo’r gwaith o ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru ar lefel ranbarthol. Prosesu ymholiadau drwy’r model gwasanaeth sydd wedi’i rannu’n lefelau, gan ddarparu gwybodaeth, cyfeirio cleientiaid...

Cyflogwr: Antur Teifi

Sir: Conwy

Cyflog: £21 - £23k

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Swyddog Polisi

Yn unol â Chynllun Strategol y Comisiynydd, cynorthwyo’r Cyfarwyddwr Polisi gyda’r gwaith o graffu a dylanwadu ar bolisïau. Gwneud hyn drwy wneud sylw ar bolisïau, neu gynnig cyngor neu...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,100 - £34,750

Dyddiad Cau: 26/07/2017

Swyddog Prosiect Cymraeg Bob Dydd – De Cymru

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynllun o’r enw Cymraeg Bob Dydd, yn benodol yn Ne Cymru. Byrdwn y prosiect yw rhoi cyfleodd i ddysgwyr Cymraeg mewn ysgolion ail iaith ddefnyddio eu Cymraeg...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,061 - £22,097

Dyddiad Cau: 25/08/2017

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Mae’r Cyngor Llyfrau yn sefydliad cenedlaethol sy’n gwasanaethu’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Technoleg Gwybodaeth i fod yn gyfrifol am reoli, cynnal a chadw...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: 34 – 38 Llywodraeth Leol

Dyddiad Cau: 31/07/2017

Uwch Gyfieithydd

I gyfieithu dogfennau CThEM (Saesneg/Cymraeg), mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf, erbyn dyddiadau cau y cytunir arnynt...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £29,358 - £33,076

Dyddiad Cau: 07/08/2017

Uwch Lyfrgellydd Cangen

Nod Llyfrgelloedd Caerdydd yw darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, cefnogi a rhagweld anghenion a gwella profiadau cwsmeriaid drwy ddarparu gwasanaethau â gwerth ychwanegol sy’n...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Uwch-gynghorydd Sicrwydd - Cyhoeddus ac Academaidd

Yn gyfrifol am roi cyngor arbenigol ar gydymffurfio rheoleiddiol a chyfreithiol ym maes Datgelu Cyhoeddus, Deddf Llwgrwobrwyo, Rhyddid Barn, Camymddygiad Academaidd, Deddfwriaeth yr iaith Gymraeg...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £40,523 - £46,924

Dyddiad Cau: 21/07/2017