Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £34,320

Dyddiad Cau: 25/02/2019

Rheolwr Digwyddiadau

Rydym yn chwilio am reolwr digwyddiadau trefnus, llawn ysgogiad a syniadau i helpu i ddatblygu a gweithredu rhaglen yr ugainmlwyddiant. Mae hynny'n golygu cefnogi’r tri phrosiect penodol y...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £36,321 - £47,626

Dyddiad Cau: 04/03/2019

Rheolwr Llawr Teledu

Rydym yn chwilio am Reolwr Llawr sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Fel Rheolwr Llawr byddwch yn gyfrifol am reoli ein stiwdios cynhyrchu o ddydd...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn gweithio ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel gyda ffocws ar chwaraeon yn bennaf. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 05/03/2019

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson brwdfrydig, trefnus, gyda sgiliau cyfathrebu da i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymuned yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £17,129 (pwynt 1) - £19,857 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Swyddog Datblygu’r Wefan Gymraeg

Mae'r adran Marchnata Digidol yn yr adran Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol yn dîm cydweithredol o safon uchel sy'n gweithio i gynnal a gwella enw da y Brifysgol drwy arwain gweithgareddau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,515 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 10/03/2019

Swyddog Derbyn

Gan weithio fel aelod o dîm yn y Gyfarwyddiaeth Addysg, byddwch yn helpu gyda’r trefniadau o ran derbyn plant a phobl ifanc 3-16 oed a newid ysgol yn ystod y flwyddyn ar gyfer Ysgolion Cymunedol...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 27/02/2019

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau x4

Mae DWP yn bwriadu llenwi rolau Swyddog Gweithredol Anogwyr Gwaith yn y Gyfarwyddiaeth Un Gwasanaeth Credyd Cynhwysol. Mae'r rhain yn rolau allweddol ac rydym yn chwilio am bobl a fydd yn ein....

Cyflogwr: Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 25/02/2019

Swyddog Marchnata

Mae gennym cyfle gyffrous dros dro i Swyddog Marchnata profiadol a frwdfrydig i ymuno â ni am 12 mis(cyfnod mamolaeth). Prif nod y swydd yw hyrwyddo gweithgareddau’r Urdd mewn dull positif a blaengar.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25.043 (pwynt 1) - £29,032 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 07/03/2019

Swyddog Partneriaethau Awdurdodau Lleol (Hylendid Bwyd) (2 Swydd)

Dyma gyfle gwych i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa mewn rôl ddiddorol ar adeg gyffrous i'r ASB, gan eich galluogi i gyfuno'ch gwybodaeth, eich arbenigedd a'ch profiad gyda'ch sgiliau cyfathrebu a...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 26/02/2019