Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau-U cyffrous sy’n cael ei ariannu gan...

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,240 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/04/2019

Prentis

A oes gennych ddiddordeb mewn rhifau? A ydych am weithio mewn sefydliad sy'n gweithio gyda rhifau ond nad yw'n eich trin chi fel rhif? A ydych wrth eich bodd yn gweithio mewn timau?

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £18,000

Dyddiad Cau: 04/06/2019

Rheolwr Datblygu Busnes

Rydym yn edrych am unigolyn i ymuno â'r cwmni sy'n tyfu'n barhaus mewn swydd strategol

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,670 - £37,703

Dyddiad Cau: 19/04/2023

Rheolwr Dylunio Mewnol

Mae gwasanaeth dylunio mewnol Pethau Bychain wedi ei leoli yn y siop brysur yng nghanol tref Caerfyrddin ac yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â'r tîm prysur.

Cyflogwr: Pethau Bychain

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 10/05/2019

Rheolwr Gweithrediadau TG

Cyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi ein cynlluniau twf parhaus gan reoli gweithrediad effeithiol ac effeithiol o systemau technegol y cwmni, a darparu cefnogaeth lawn o ansawdd i staff

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785 - £34,835

Dyddiad Cau: 07/05/2019

Swyddog Cefnogi a Chydlynydd Digwyddiadau

Cyfle gwych i ymuno â thîm prosiect Cywain i gydlynu a darparu cefnogaeth i'r tîm.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,072 - £22,768

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Swyddog Cyfathrebu Marchnata

Prif ddiben y swydd: Helpu i ddatblygu Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu Amgueddfa Cymru a'i rhoi ar waith er mwyn cyrraedd yr amcanion tîm a amlinellir uchod. Byddwch chi’n gyfrifol am rannu a...

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,095.18 - £32,089.12

Dyddiad Cau: 07/05/2019

Swyddog Cyllid

Delio â holl faterion yn ymwneud ag incwm boed yn incwm yswiriant, anfonebau gwerthiant neu incwm arall nad yw yn rhent. Sicrhau gwasanaeth cyllidol effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Swyddog Datblygu

Rydym yn chwilio am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,836 - £25,295 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/04/2019

Swyddog Marchnata Recriwtio Myfyrwyr

Mae'r rôl hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol ar gyfer 2017/18 – 2022/23. Cymryd rhan weithredol yn y gwaith o ddarparu mentrau hyrwyddo...

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,771 - £29,515

Dyddiad Cau: 26/04/2019