Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â’r tîm Cyfathrebu dros gyfnod mamolaeth. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £30,786.74

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol ar gyfer y Clybiau i gyflawni gwaith gweinyddol ar gyfer rhediad y Mudiad, yn ogystal â bod yn gyfrifol am waith cyffredinol gweinyddol y Swyddfa.

Cyflogwr: Clybiau Ffermwyr Ieuainc Sir Gâr

Sir: Sirgaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/03/2018

Swyddog Gweinyddol

Bod yn gyfrifol am weinyddiaeth Dysgu Gydol Oes a’r canolfannau cysylltiedig mewn ardal benodol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: Gradd 5 - £17,072 - £19,430

Dyddiad Cau: 02/03/2018

Swyddog Gweithredol (Siaradwr Cymraeg) x6

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn chwilio am bobl, sy’n siarad Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sydd eisiau delio â’r Adran drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,476 - £26,061

Dyddiad Cau: 20/02/2018

Swyddog Ieuenctid hŷn RhCT

Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person brwdrydig sydd a gwybodaeth eang o ddiwylliant cyfoes Cymraeg i arwain a threfnu gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc hŷn y Sir

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £21,004 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/02/2018

Swyddog Marchnata

Pentref Portmeirion yw un o atyniadau twristiaeth mwyaf adnabyddus yng Nghymru ac yn gartref i ddau westy, bwytai, siopau, sba a rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd yr ardal. Gwahoddir ceisiadau...

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Swyddog Marchnata (Ail hysbyseb)

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,238 - £22,434 yf

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Swyddog Ymgysylltu

Pwrpas y rôl yw i gefnogi gweithredu Strategaeth Ymgysylltu SCHTh a darparu cyswllt i hyrwyddo Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu â chymunedau lleol.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,874 - £22,671

Dyddiad Cau: 01/03/2018

Swyddog Ymgysylltu Lleol

Mae angen Swyddog Ymgysylltu Lleol ar Nova i fod yn brif bwynt cyswllt i gymunedau a rhanddeiliaid lleol i sicrhau bod pobl yn cael eu cynnwys ac yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn ystod holl....

Cyflogwr: Nova Innovation

Sir: Caernarfon

Cyflog: £20,000 i £30,000

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Swyddogion Ariannu

Ydych chi'n cyfathrebu'n hyderus ac yn mwynhau cydweithio â phobl? Ydych chi'n gweld potensial mewn syniadau yn ogystal â heriau? Ydych chi'n angerddol dros eich cymuned? Rydym yn chwilio am...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,000 yf + buddiannau hael

Dyddiad Cau: 25/03/2018