Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Swyddog Cyllid a Grantiau

Mae'r elusen GISDA yn edrych i benodi Swyddog Cyllid a Grantiau i weithio llawn amser yn ein Adran Gyllid yn ein swyddfa ar y Maes yng Nghaernarfon.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 20: 24 £19,194 - £21,699

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion (cyfnod mamolaeth)

Rydym yn edrych am Swyddog Datblygu Gogledd Ceredigion i sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid rhwng gwasanaethau Cyswllt Ffermio a'r darpariaethau sydd ar gael drwy'r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,109 - £30,692

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (x10)

Rydym yn chwilio am 10 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach...

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,166 - £25,694 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Swyddog Gorfodi

Mae’r swydd yn allweddol i lwyddiant Rhentu Doeth Cymru. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod pob landlord ac asiant yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Bydd yn gwneud hyn drwy farchnata, darparu...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 29/09/2017

Swyddog Gweinyddol

Prif ffocws y rôl fydd gweinyddiaeth yr ysgol gan gynnwys: rheoli ac ychwanegu data i’r system SIMS, Plasc, asesiadau a’r gyllideb fesul y pen. Mae’r rôl brysur ac amrywiol hon yn bwynt cyswllt...

Cyflogwr: Ysgol Hamadryad

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 4 SCP 16-21

Dyddiad Cau: 11/10/2017

Swyddog Hyb

Mae cyfle i unigolyn ymrwymedig sydd â sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol ymuno â’n Tîm Hyb y Gogledd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138

Dyddiad Cau: 27/09/2017

Swyddog Prosiect

Mae Four Cymru yn chwilio am unigolyn brwd a phrofiadol i weithio ar brosiect cyffrous fydd yn ystyried sut allwn gryfhau a chyfoethogi y farchnad lafur Gymraeg.

Cyflogwr: Four Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: oddeutu £22,000

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Swyddog Recriwtio Israddedig (Cyfrwng Cymraeg)

Mae Prifysgol Abertawe yn chwilio am Swyddog Recriwtio Israddedig i gyfrannu tuag at waith recriwtio a marchnata cyfrwng Cymraeg y brifysgol yn unol â thargedau ac ymrwymiadau'r Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £28,936 - £32,548 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/10/2017

Swyddog Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Rydym yn chwilio am Swyddog Rhanbarthol i ymuno â’n tîm prosiect. Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi Rheolwr y Rhaglen i weithredu'r argymhellion hynny.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,649 - £31,700

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Swyddog/ Swyddog Gweithredol Dadansoddwr Data

Bydd y swydd yn golygu cyd-lynu, dadansoddi, dehongli a lledaenu gwybodaeth ar economi’r diwydiant a marchnadoedd.

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Cystadleuol / Competitive

Dyddiad Cau: 02/10/2017