Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Galluogwr Plant, Ieuenctid a Theuluol Cristnogol

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Alluogwr a Swyddog Plant, Ieuenctid a Theuluol Cristnogol yn Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy, wedi ei leoli yn Ganol Gogledd Cymru.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,287 - £22,291

Dyddiad Cau: 11/05/2018

Gweinyddydd Hawliau

Fel rhan o dîm bach, effeithiol, byddwch yn sicrhau bod gan S4C yr hawliau priodol ar gyfer darlledu neu gyhoeddi cynnwys ar draws platfformau S4C. Byddwch yn cysylltu'n rheolaidd gyda'r sector...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Hyfforddai Tai

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych ymuno â thîm Hybiau’r De yn Hybiau Grangetown/Butetown a STAR.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Pennaeth

Erbyn Medi 2018, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 – L29 (£67,652 – £78,359)

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Pennaeth Cyfreithiol a Busnes

Yn ogystal â rheoli gwaith y tîm, mae’r Pennaeth Cyfreithiol a Busnes yn aelod o Dim Gweithredol S4C, yn cyfrannu at redeg S4C o ddydd i ddydd ac yn rhan o dimoedd prosiect yn S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cystadleuol, yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Prif Ohebydd

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad helaeth mewn newyddiaduraeth a darlledu, y gallu i weithio’n unigol neu fel rhan o dim a phrofiad o dorri straeon gwreiddiol a chael cysylltiadau mewn...

Cyflogwr: BBC CYMRU / WALES

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Band E

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Rheolwr – Llinell Gymorth y Gymraeg

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad Cau: 26/04/2018

Rheolwr Gwasanaethau Cefnogol

Rheoli a datblygu Prosiectau Cefnogi GISDA yn unol a thargedau a chanlyniadau disgwyliedig ariannwyr a rhanddeiliaid.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,611 - £28,969

Dyddiad Cau: 27/04/2018

Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Dros Dro

Mae cyfle i ymuno â thîm Athrofa Padarn Sant gan fod un o’r aelodau yn mynd ar absenoldeb mamolaeth. Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau a’ch profiad trefnu, gweinyddu a goruchwylio i gynorthwyo’r...

Cyflogwr: Athrofa Padarn Sant - Yr Eglwys yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,445 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Cyfathrebu

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 29/05/2018