Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 45 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Rheolwr Datblygu Cywain – De-ddwyrain (2 swydd)

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £29,831 - £31,822

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Rheolwr Gweinyddol dros dro

Mae’r swydd yn cwmpasu gweinyddiaeth ariannol a’r cyfan neu rai o’r elfennau canlynol yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau: gweinyddiaeth gyffredinol, materion staffio, cytundebu a chysylltiadau...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19715 - £28412

Dyddiad Cau: 25/11/2017

Rheolwr Gyfarwyddwr

Yn dilyn penodiad dros dro, mae Menter Môn yn chwilio am arweinydd busnes creadigol, egnïol a phrofiadol i adolygu, mireinio a chyflawni ei strategaeth ar gyfer y dyfodol trwy gyfnod heriol o newid.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £53 - £63,000 a phensiwn

Dyddiad Cau: 24/11/2017

Rheolwr Prosiect

Mae Menter Mon yn awyddus i benodi Rheolwr Prosiect profiadol a chymwys ar gyfer cynllun Morlais. Mae hwn yn rôl heriol sydd angen amrediad eang o sgiliau er mwyn arwain cynllun unigryw mewn...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £65k - £72k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Rheolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth

Mae’r Urdd yn tyfu ac yn chwilio am Reolwr Prosiect Technoleg Gwybodaeth brofiadol i gryfhau’r rhwydweithiau cyfathrebu yn fewnol ac allanol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £31,628 - £36,666

Dyddiad Cau: 04/12/2017

Rheolwr y Sefydliad (Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau)

Bydd Rheolwr y Sefydliad yn goruchwylio pob agwedd ar waith rheoli a gweinyddu’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, gan adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwyr y Sefydliad a Rheolwr Ysgol y...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £41,212 - £47,722 y flwyddyn (Gradd 7)

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Tîm Cyllid ac Adnoddau a chynorthwyo aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,400 i £26,400

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Swyddog Cyllid a Chaffael

Bydd gan y Swyddog Cyllid a Chaffael rôl allweddol wrth gyflwyno'r prosiect ar amser, o fewn y gyllidebac yn unol â gweithdrefnau ariannol llym wedi’u rheoligan ganllawiau ariannu.

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £38k - £43k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £19,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Swyddog Cymunedau (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am berson cymwys a phrofiadol i gydlynu prosiectau cymunedol y Sianel dros gyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: S4C

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,506 - £30,786

Dyddiad Cau: 30/11/2017