Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 15/08/2018

Dylunydd Graffig

Rydyn ni’n chwilio am ddylunydd graffig llawn amser i datblygu dyluniadau creadigol ac effeithiol ar gyfer ein cyhoeddiadau, taflenni, arddangosfeydd, ffeithluniau, nwyddau a mwy.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 – £25,707

Dyddiad Cau: 19/08/2018

Gweinyddwr Gwasanaethau i’r Aelodau

Mae’r tîm Cymorth Busnes i Aelodau yn dîm bach a phrysur sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i’r Aelodau a’u staff cymorth ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i’r Aelodau i’w helpu yn eu rôl...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 21/08/2018

Pennaeth Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg

Mae hon yn swydd newydd o fewn Gwasanaethau Academaidd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gyfeirio strategaeth gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y Brifysgol a chefnogi cydymffurfiaeth â...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £39,992 i £47,722

Dyddiad Cau: 02/09/2018

Pennaeth y Gwersyll, Caerdydd

Rydym yn chwilio am Bennaeth i’r Gwersyll a fydd yn gallu arwain y tîm o staff yn effeithiol ynghyd â chreu cysylltiadau gyda phartneriaethau er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £36,617 (Pwynt 1) - £42,449 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 17/08/2018

Prif Swyddog Cyllid (Môn)

Cynorthwyo i ddarparu swyddogaeth cyfrifeg effeithlon ac effeithiol i’r Cwmni.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £25,508 - £28,986

Dyddiad Cau: 28/08/2018

Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae S4C yn chwilio am Reolwr Cyfryngau Cymdeithasol er mwyn arwain ar y gwaith o ddatblygu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y sianel. Mae cyfrifon Facebook a Twitter S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,762 - £31,094 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Rheolwr Gyfarwyddwr

Yn dilyn cyfnod twf o 12 mlynedd, mae cyfle wedi codi i unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig i arwain y fenter gymdeithasol flaenllaw hon i’r cam nesaf yn ei datblygiad.

Cyflogwr: Antur Teifi

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £65-70k

Dyddiad Cau: 24/08/2018

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol, gyda chefnogaeth cydweithwyr, am gydlynu a datblygu cangen newydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Cyflogwr: Grwp Llandrillo Menai

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,149.43 - £24,035.60

Dyddiad Cau: 17/08/2018