Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 35 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Gweithiwr Prosiect Symud Ymlaen

Mae'r elusen GISDA yn chwilio am weithiwr prosiect i'r prosiect newydd, Symud Ymlaen. Pwrpas y swydd yw cydlynu'r gwaith o symud pobl ifanc sy'n agored i niwed yn nes at waith.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Pwynt 17-22, £17,506-£20,411

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Prif Swyddog Marchnata

Mae’r Prif Swyddog Marchnata: Ymgyrchoedd yn rôl allweddol o ran cynllunio, datblygu a chyflawni agweddau a gytunwyd ar y gweithgareddau marchnata a recriwtio myfyrwyr ar gyfer holl gampysau’r...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,799 - £33,518 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2017

Prif Weithredwr

Fel Prif Weithredwr, byddwch yn arwain ac yn ysbrydoli sefydliad y mae gwir gryfder a'r dyhead i barhau i arloesi a gwella yn ganolog iddo. Disgwylir i chi adeiladu a chynnal perthnasoedd allanol...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 10/10/2017

Rhaglen i Raddedigion x10

Oes gennych chi ddiddordeb yn y modd y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru ac awydd cryf i wneud gwahaniaeth? Oes arnoch chi eisiau gyrfa sy’n cyfrif? Os felly, efallai mai ein rhaglen...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,100 - £28,000

Dyddiad Cau: 13/11/2017

Rheolwr Cefnogi Staff a Myfyrwyr

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Reolwr Cefnogi Staff a Myfyrwyr i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol i arwain a rheoli gweithgareddau gweinyddol yr Ysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,548 – £38,833

Dyddiad Cau: 02/10/2017

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Parhaol

Cynyddu proffil gweithgareddau Athletau yng Nghymru. Hyrwyddo ac eirioli dyheadau, strategaethau ac uchafbwyntiau'r sefydliad i bob rhanddeiliad allweddol.

Cyflogwr: Athletau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27k - 32k llawn amser + Pensiwn

Dyddiad Cau: 04/10/2017

Rheolwr Cyfrifon Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am rywun a all helpu i greu deunyddiau cyfathrebu dwyieithog ysbrydoledig ar gyfer yr RSPB.

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,463 - £27,585 yf

Dyddiad Cau: 10/10/2017

Rheolwr Llinell Gofal

Mae hwn yn gyfle cyffrous i berson â sgiliau rheoli ac arwain rhagorol i ymuno â ni a chwarae rhan allweddol wrth fynd â'n gwasanaeth Llinell Ofal ymlaen.

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,153 - £33,437 (Gradd I)

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu (cyfnod mamolaeth)

Rydym yn edrych am Reolwr Marchnata a Chyfathrebu i arwain tîm marchnata a chyfathrebu Cyswllt Ffermio i ddatblygu a gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig i'r rhaglen..

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,822 - £35,803

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Rheolwr/ Arweinydd Strategaeth Gorfforaethol

Bydd deilydd y rôl hwn yn gyfrifol dros ddatblygu strategaeth a chyflawni polisi ar ran y diwydiant cig coch yng Nghymru.

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Cystadleuol / Competitive

Dyddiad Cau: 02/10/2017