Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 45 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Cynorthwyydd Cyllid a Chaffael

Pwrpas y rôl yw cefnogi'r Pennaeth Caffael a'r Rheolwr Contractau wrth iddynt gynnal gweithgarwch caffael a chontractio er mwyn helpu i sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cael gwerth am arian o'i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £23,400 - £26,400 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/11/2017

Hyfforddai Budd-daliadau

Mae Cyngor Caerdydd am recriwtio siaradwr Cymraeg llawn cymhelliant i’w hyfforddi ym mhob agwedd ar weinyddu budd-daliadau.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 29/11/2017

Hyfforddwr Garddio Ecosystem

Bydd y prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £21,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Hyfforddwr Garddwriaethol - Oedolion

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £20,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Hyfforddwr Garddwriaethol - Plant

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £20,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Llyfrgellydd Datblygu Cymdogaethau

Fel Llyfrgellydd Datblygu’r Gymdogaeth cewch gyfle unigryw i ddarparu dull arloesol o lunio gwasanaethau llyfrgell, gwybodaeth a darllen i drigolion Caerdydd ym mhob rhan o’r gymdogaeth.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 04/12/2017

Prentis - Gofal Cwsmer a Gweinyddu

Darparu cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr ynghyd â gwasanaeth proffesiynol yn nerbynfa’r swyddfa a leolir yng Nghaerdydd.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd fesul awr o £5.60 neu £7.05

Dyddiad Cau: 04/12/2018

Rheolwr Adnoddau Dynol

Mae S4C yn chwilio am gyffredinolwr AD i gyflwyno gwasanaeth cynhwysfawr yn cwmpasu pob agwedd ar arferion a phrosesau Adnoddau Dynol ar draws ei holl safleoedd.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I’w drafod yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Rheolwr Clwstwr x2

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,822 - £33,813

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Rheolwr Cyllid

Mae'r elusen GISDA, sy'n cynngi cefnogaeth a chymorth i bobl ifanc bregus Gwynedd, yn chwilio am Reolwr Cyllid parhaol.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,661 - £28,969

Dyddiad Cau: 30/11/2017