Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 47 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Cymhorthydd Cyfrifon

Mae Hill & Roberts yn Gyfrifwyr Siartredig sydd yn edrych am gymhorthydd cyfrifon i gefnogi a datblygu'r tîm cyfrifyddu a threthiant yn swyddfa Rhuthun.

Cyflogwr: Hill & Roberts - Cyfrifwyr Siartredig

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Cyflog Cystadleuol

Dyddiad Cau: 11/05/2018

Cynghorydd Addysgol (Cymraeg)

Fel Cynghorydd Addysgol (Cymraeg) eich rôl chi yw cefnogi'n myfyrwyr ac ymholwyr a'u helpu i gyflawni eu hamcanion addysgol. Mae hon yn rôl arbenigol yn darparu arweiniad gan weithio'n ddwyieithog...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £32,548 i £38,833

Dyddiad Cau: 27/04/2018

Cynhyrchydd Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am rywun i greu cynnwys ar gyfer ein cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, Snapchat ac Instagram - a phwy a ŵyr beth ddaw nesaf).

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,604

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Cynorthwy-ydd Cyllid

Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn tîm bach i helpu i brosesu taliadau a derbyniadau o fewn Tîm Gwasanaethau Ariannol Comisiwn y Cynulliad. Mae'r swydd hon yn rôl amser llawn ac mae’n hanfodol...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 26/04/2018

Cynorthwywr Recriwtio

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen i hyrwyddo Prifysgol Bangor a chodi ymwybyddiaeth ohoni. Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys mynd i ystod o ddigwyddiadau...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,305 - £21,585 y.f. ar Raddfa 4

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth

Dyma swydd newydd a gynlluniwyd i gefnogi Tîm Cydymffurfiaeth y Brifysgol o ran bodloni'r gofynion cydymffurfiaeth sy'n ymwneud â Deddfau Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth a Safonau'r Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £24,983 - £28,098

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Cynorthwyydd Gohebiaeth

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws dros Gymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,116 - £19,467

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am gynorthwyydd ymchwil i weithio'n bennaf ar brosiect sy'n ymwneud â pherthynas y Gymraeg â'r 'diwydiant treftadaeth'. Bydd deiliad y swydd yn...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688

Dyddiad Cau: 29/04/2018

Dadansoddydd Data

Rydym yn chwilio am Ddadansoddydd Data profiadol i ymuno â'r tîm Data a Dadansoddi. Fel aelod o'r tîm byddwch yn dadansoddi basiau data ac yn creu cyfundrefn adrodd newydd ar ddata sy'n ymwneud ag...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Dylunydd Graffeg Iau

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm graffeg, gyda 2-3 blynedd o brofiad o weithio mewn asiantaeth neu stiwdio dylunio ac wedi arfer gweithio i ganllawiau brand.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000

Dyddiad Cau: 09/05/2018