Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Hyrwyddwr Strategaeth a Gweinidogaeth

Mae EBC yn edrych i sicrhau gweithiwr i ardal cylch Tawe-Nedd.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 26-30

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Pennaeth

Mae Ysgol Teilo Sant yn gwasanaethu tref hanesyddol Llandeilo a’r cylch yn nyffryn godidog Tywi. Mae hi newydd dderbyn adroddiad arbennig gan arolygwyr Estyn.

Cyflogwr: Ysgol Gynradd Gymraeg Teilo Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £52,405 - £60,733

Dyddiad Cau: 12/09/2017

Pennaeth Gwasanaethau Ariannol

Ai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y swydd uchod? Os felly, bydd gennych brofiad llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol. Byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu...

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £85,042 - £90,709

Dyddiad Cau: 11/08/2017

Rheolwr Datblygu Cywain x 2

Mae gennym swyddi yn ardal y Gogledd Ddwyrain a'r Canolbarth. Nod y swyddi yw i arwain datblygiad prosiect Cywain a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau newydd a thwf yn y sector bwyd a diod.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,109 - £30,692

Dyddiad Cau: 01/08/2017

Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Tîm Cyllid ac Adnoddau a chynorthwyo aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn. Cofnodi archebion ac anfonebau ar y system gyfrifon cyfrifiadurol yn gywir ac yn...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,400 - £26,400

Dyddiad Cau: 26/07/2017

Swyddog Cyfrifion Cysylltiadau Cyhoeddus

Os ydych chi’n swyddog cyfrifon cysylltiadau cyhoeddus talentog neu’n fyfyriwr gradd sy’n chwilio am y cam nesaf, efallai mai dyma’r ateb i chi.

Cyflogwr: Golley Slater

Sir: Caerdydd

Cyflog: I`w drafod

Dyddiad Cau: 31/07/2017

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro

Byddwch yn cefnogi’r Swyddog Datblygu drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu swyddfa effeithiol ac effeithlon wrth wneud cyfraniad gwerthfawr i amrywiaeth o weithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,793 - £19,468

Dyddiad Cau: 24/07/2017

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Rhanbarthau Myrddin

Bydd eich dyletswyddau amrywiol a diddorol yn cynnwys y gwaith trefnu a pharatoi angenrheidiol ar gyfer Eisteddfodau, pwyllgorau a gweithgareddau chwaraeon a hamdden eang yr Urdd. Byddwch hefyd yn...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,793 ( Pwynt 1) - £19,468 (Pwynt 6).

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Swyddog Derbynfa/ Gweinyddol

I weithio ar dderbynfa Canolfan Soar a darparu cymorth gweinyddol ar draws y mudiad gyda dyletswyddau penodol am swyddfa docynnau Theatr Soar,llogi ystafelloedd a gweithredu system gyfrifiadurol...

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Sir: Merthyr Tudful

Cyflog: £15,000 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/07/2017

Swyddog Gwifren Gwylwyr

Rydym yn chwilio am berson i ymuno â thîm Gwifren Gwylwyr sy’n gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng y cyhoedd ac S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,732

Dyddiad Cau: 31/07/2017