Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Rhelowr Cyfryngau Cymdeithasol Dwyieithog

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am helpu i gyfleu rôl Canolfan Mileniwm Cymru fel canolfan genedlaethol y celfyddydau perfformio yng Nghymru, gan gynnwys ei rhaglen gyfoethog o gynyrchia...

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 01/03/2018

Rheolwr Adnoddau Dynol

Rydym yn chwilio am Reolwr Adnoddau Dynol i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: NJC 38 – 47 £33,437 - £41,967 yf

Dyddiad Cau: 19/02/2018

Rheolwr Cymwysterau

Caiff y penodiad hwn ei wneud i'r tîm Monitro a Chydymffurfio i ddechrau, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar weithgarwch monitro a chydymffurfio corff dyfarnu a chymwysterau allweddol.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £37,600 - £44,950

Dyddiad Cau: 21/02/2018

Rheolwr Prosiect Cywain (ail hysbyseb)

Rydym yn ail-hysbysebu am Reolwr Prosiect cymwys all arwain ac ysgogi tîm sy’n gweithredu ar draws Cymru i gyflawni gofynion y cynllun newydd Cywain ac adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,146 - £43,123

Dyddiad Cau: 19/02/2018

Rheolwr Ynni Lleol

Datblygu’r model Ynni Lleol arloesol yn Sir Gâr, gyda ffocws allweddol ar ddarparu deilliannau i’r prosiect.

Cyflogwr: Ynni Sir Gar Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £28,000 - £32,000

Dyddiad Cau: 05/03/2018

Staff Haf Gwersyll Llangrannog 2018

Cyfle ardderchog i fyfyriwr neu berson ifanc ennill profiad a chyflog yn y byd addysg awyr agored a hamdden. Fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus cynorthwyo’r Gwersyll a’r Adran Weithgareddau i dda

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,015 hyd £15,695 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 07/03/2018

Swyddog Addasrwydd i Ymarfer

Asesu datgeliadau perthnasol a wneir ar geisiadau i gofrestru ac ymchwilio i achosion addasrwydd i ymarfer lefel isel. Cynorthwyo Uwch Swyddogion Addasrwydd i Ymarfer gydag ymchwiliadau trwy...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,337 - £30,336

Dyddiad Cau: 26/02/2018

Swyddog Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau seneddol.

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,917 - £36,909

Dyddiad Cau: 20/02/2018

Swyddog Cyfathrebu

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 01/03/2018

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â’r tîm Cyfathrebu. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £30,786.74

Dyddiad Cau: 28/02/2018