Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Golygydd Fideo dan hyfforddiant

Rydym yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant sydd yn frwdfrydig ac yn awyddus i wethio yn y diwydiant teledu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu....

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Pennaeth

Erbyn Medi 2019, neu cyn hynny os yn bosib, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 - L29 (£68,667 - £79,535)

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Pennaeth

Mae Llywodraethwyr Ysgol Glan Clwyd am benodi arweinydd egniol, arloesol, cryf a chlir ar gyfer adeiladu a parhau’r weledigaeth o ‘Gyflawni Rhagoriaeth gyda’n Gilydd’. Arweinydd sy’n meddu ar y...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: L28 - L34 (£77,614 - £89,901)

Dyddiad Cau: 05/03/2019

Pennaeth AD

Dyna'n hymrwymiad i staff ac rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol adnoddau dynol ymroddedig i'n helpu ar y daith hon. Yn ogystal â datblygu a hyfforddi ein tîm adnoddau dynol bach, byddwch yn...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £58,659 - £67,426

Dyddiad Cau: 12/03/2019

Pennaeth yr Uned Cyfieithu Testun a Chyfieithu ar y Pryd

Mae'r swydd hon yn un o dair swydd pennaeth uned yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Dyma’r swydd sydd â chyfrifoldeb am arwain a rheoli’r uned sy’n darparu gwasanaethau cyfieithu testun...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £48,650 i £58,185

Dyddiad Cau: 08/03/2019

Person aml sgil camera/golygu

Rydym yn chwilio am berson aml sgil, brwdfrydig, sy’n gallu golygu a defnyddio camera mewn dull creadigol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Person camera dan hyfforddiant

Rydym yn chwilio am berson camera dan hyfforddiant a fydd yn gallu cyfrannu’n greadigol i bob agwedd o’n cynyrchiadau . Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019

Rheolwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cyfreithiol

Dyma gyfle rhagorol i wneud cyfraniad at waith Cyngor sydd â’i olygon tua’r dyfodol ac y mae iddo le unigryw yn niwylliant a daearyddiaeth Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £48,394 - £50,241

Dyddiad Cau: 03/03/2019

Rheolwr Cyfathrebu

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wrthi'n chwilio am reolwr cyfathrebu i helpu i adeiladu enw da'r ganolfan. Mae hon yn swydd newydd, yn gyfrifol am gyflwyno ymgyrchoedd y wasg a'r cyfryngau o'r canolfan.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 04/03/2019

Rheolwr Cynorthwyol Gwasanaethau Bro

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,871 - £31,446 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07/03/2019