Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit x8 (Buckley)

Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: Gradd: 6 - £33,424

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit x8 (Sir Gaerfyrddin)

Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Gradd: 6 - £33,424

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Cynorthwy-ydd Cyllid

Sicrhau gwasanaeth cyllid effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. Cefnogi’r Rheolwr a chyd-weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac amcanion y Tîm...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,010 - £23,647 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Dirprwy Brif Weithredwr

Fel cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru gyda dros 6,300 o gartrefi, rydym yn falch o ddarparu cartrefi a gwasanaethau safonol a fforddiadwy i’n tenantiaid. Dros y chwe blynedd cyntaf rydym wedi buddsod

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £105,000

Dyddiad Cau: 26/04/2019

Dylunydd Graffeg a Chynorthwyydd Ymgysylltu Digidol

Rhoi bywyd i ymgyrchoedd cyfathrebu corfforaethol trwy gynhyrchu dyluniadau graffeg a gwe ystyriol a chreadigol i helpu i rannu negeseuon corfforaethol allweddol gyda delweddau effeithiol iawn....

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,021 – £23,836

Dyddiad Cau: 29/04/2019

Gweinyddwr (Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir)

Bydd y swydd hon yn atebol i Arweinydd Tîm y Ganolfan Ôl-raddedig a bydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Ôl-raddedig yr Ysgol ond bydd hefyd yn darparu cymorth ar gyfer y gweithgareddau sy'n ymwneud...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 27/04/2019

Gweithiwr Prosiect Amgylcheddol

Gweithiwr Amgylcheddol ar gyfer ein prosiect newydd cyffroes ariannir gan Gronfa Cymunedol y Loteri Fawr

Cyflogwr: Y Dref Werdd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Gweithiwr Prosiect Llesiant 1

Gweithiwr Prosiect Llesiant 1 gyda ein prosiect newydd, Gwarchod Cynefin drwy Gynnal Cymuned, ariannir gan y Gronfa Cymunedol y Loteri Fawr.

Cyflogwr: Y Dref Werdd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Gweithiwr Prosiect Llesiant 2

Gweithiwr Prosiect Llesiant 2 gyda ein cynllun newydd, Gwarchod Cynefin drwy Gynnal Cymuned, ariannir gan Cronfa Gymunedol y Loteri Fawr.

Cyflogwr: Y Dref Werdd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (2 swydd ar gael)

Bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â TGCh i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, er mwyn...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,117

Dyddiad Cau: 17/05/2019