Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 27 cofnodion | Tudalen 2 o 3

PA Teledu Byw

Rydym yn chwilio am gynorthwy-ydd cynhyrchu (P.A.) profiadol neu dan hyfforddiant i weithio ar raglenni Cymraeg byw o’n stiwdio deledu yn Llanelli. Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 02/07/2018

Prentis Cynorthwy-ydd Tîm

Rydym yn chwilio am Brentis Cynorthwy-ydd Tîm dwyieithog i ymuno â’n tîm prysur yn Sgil Cymru, i ddarparu gwasanaeth cefnogol effeithiol i’r staff a darparu gwasanaeth i gleientiaid sy’n mynychu cyrsi

Cyflogwr: Sgil Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 11/07/2018

Rhedolwr Tim Medra

Bydd yr Arweinydd Tîm yn grefftwr cymwys neu bydd yn meddu ar gymhwyster HNC o leiaf, a bydd ganddo sgiliau trefnu a sgiliau rheoli prosiect. Bydd yn gallu trefnu ei dîm i weithio’n effeithlon ar...

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £27,274.92 - £30,106.40

Dyddiad Cau: 11/07/2018

Rheolwr Cymraeg Gwaith

Gan ymuno â ni fel Rheolwr Cymraeg Gwaith, byddwch yn arwain ac yn rheoli rhaglenni Cymraeg Gwaith yn effeithiol, er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth gwricwlwm yn ateb gofynion dysgwyr, cyflogwyr a rha

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,119 - £41,676

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Rheolwr Dysgu Cymraeg

Fel ein Rheolwr Dysgu Cymraeg, byddwch yn arwain ac yn rheoli ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam yn effeithiol o ran y contract Dysgu Cymraeg.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,955 - £48,069

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Swyddog Data a Chyfathrebu - Cronfa Mullany

Yn gyfrifol am gwblhau tasgau prosiect, gyda ffocws ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect.

Cyflogwr: Cronfa Mullany

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,500

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Gweithredol y Clwstwr

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Swyddog Gweithredol y Clwstwr (cyfnod mamolaeth)

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,5319

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Swyddog Hyb

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig sy’n meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych i ymuno a thîm Hyb Gorllewin Caerdydd yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa a Hyb Y Tyllgoed.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 03/07/2018

Swyddog Iaith Gymraeg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda staff ar draws y Brifysgol i ddarparu cyngor a chefnogaeth ar faterion yn ymwneud â’r Safonau, ac felly’n meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf yn Gymraeg...

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,452 - £32,958

Dyddiad Cau: 28/06/2018