Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 2 o 4

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth (dros dro) x 2

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant dros Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Derbynnydd

Mae cyfle wedi codi i Dderbynnydd penodedig ymdrin â dyletswyddau sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â thasgau rheoli swyddfa cyffredinol yn ein prif dderbynfa ym Mhencadlys yr Heddlu.

Cyflogwr: Heddlu De Cymru

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £18,123 yn codi i £21,837

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Derbynnydd / Ysgrifennydd

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gyfforddus gyda MS Office – Word ac Outlook. Bydd y gallu i gyfathrebu’n Gymraeg a Saesneg yn...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Gweithiwr Aml Grefft x 2 swydd

Cynnal eiddo cleientiaid mewn trefn i ddarparu amgylchedd diogel. Darparu gwasanaeth gwella cartrefi sy'n cynorthwyo pobl hŷn i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,549 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Gweithwraig Cefnogaeth Symudol (Blaenau Ffestiniog a Dolgellau)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,150 - £22,018 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Hyfforddai Graddedig

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,301 - £30,904

Dyddiad Cau: 31/10/2018

Nyrs Feithrin

Rydym ni'n chwilio am berson brwdfrydig i ymuno gyda'n tîm blynyddoedd cynnar yn yr Eglwys Newydd.

Cyflogwr: Meithrinfa Si-lwli

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 19/10/2018

Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg) x2

Diben y swydd hon yw cynorthwyo’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg) â’r broses o gynhyrchu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg. Rhan fawr o’r swydd hon yw gwirio holl broflenni...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £19,497 - £21,639 yf

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Prentis Corfforaethol (Gweinyddu Busnes - Caerdydd Ddwyieithog)

Bydd y swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a phrofiad mewn swyddfa, yn ogystal â meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r gwaith a’r cyfrifoldebau...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,881 y flwyddyn (£8.75 yr awr)

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae’r Prif Weithredwr a Llyfrgellydd yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn y strwythur llywodraethiant a....

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Hyd at £92,025

Dyddiad Cau: 16/11/2018