Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cydlynydd Prosiect Cwlwm Seiriol

Mae Cwlwm Seiriol yn brosiect integredig, strwythuredig sy'n ceisio ffurfio perthynas barhaol a symbiotig rhwng y gymuned a'i mannau agored. Y brif nod yw newid bywydau pobl trwy gysylltiadau agosach

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £27,281 - £ 30,919

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Cyfieithydd Cymraeg

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau sy'n ymwneud â chynnig gwasanaeth....

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,220 i £25,298

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Cyfieithydd yr Iaith Gymraeg

Mae'r tîm yn chwilio am Gyfieithydd yr Iaith Gymraeg llawn amser i helpu gwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £20,138 - £22,658

Dyddiad Cau: 03/08/2017

Cynorthwy-ydd  Technoleg  Gwybodaeth

Bydd prif ddyletswyddau’r swydd yn ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, gweithredu cyfrifiaduron, cefnogaeth i ddefnyd- dwyr (caledwedd a meddalwedd) a rheoli data o fewn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau.

Cyflogwr: Rondo

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 08/08/2017

Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau

Mae Pontio eisiau penodi Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau i weithio shifftiau i gyd-fynd â'n rhaglen. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i weithio yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Cyflogwr: Pontio - Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £15,356 - £15,976 y.f

Dyddiad Cau: 30/07/2017

Darlithydd Chwaraeon

Bydd y Darlithydd Chwaraeon yn ymuno â ni ar ein safle yn Iâl gan addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau yn ôl y galw a...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £22,601 - £38,246

Dyddiad Cau: 01/08/2017

Derbynnydd, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Cyfle i fod yn rhan o dîm deinamig Gwersyll mwyaf newydd Urdd Gobaith Cymru a leolir ym mwrlwm Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,238 - £17151 + Lwfans Rheoli o £750

Dyddiad Cau: 28/07/2017

Dylunydd Graffeg dan Hyfforddiant

Mae S4C yn chwilio am Ddylunydd Graffeg dan hyfforddiant i ymuno a’n tîm Dylunio. Byddwch newydd adael coleg neu brifysgol gyda chymhwyster raffeg neu ddylunio ac yn llawn tân, dychymyg a brwdfrydedd.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,000

Dyddiad Cau: 24/07/2017

Gweinyddwr

Mae aelodau’r Tîm Gweinyddol yn cynorthwyo eu cydweithwyr rhanbarthol i gyflawni amrywiaeth eang o weithgareddau gweinyddol sy’n cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru.

Cyflogwr: Antur Teifi

Sir: Conwy

Cyflog: £16.5 - £18.5k

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Gweithiwr Plant, Ieuenctid, a Theuluoedd

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weithiwr Plant Ieuenctid a Theuluoedd yn Henaduriaeth Myrddin.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 18-22

Dyddiad Cau: 21/07/2017