Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Arbenigwr Datblygu Systemau

• Prif gyswllt gweithredol dydd i ddydd y system rheolaeth tai ActiveH. • Darparu a chyflwyno adroddiadau ystadegol at ddefnydd y Tîm Arweinyddiaeth fel sail ar gyfer gwneud penderfyniad strategol....

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,966 - £35,977 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Comisiynydd Drama

Fel un o dîm o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C. Byddwch yn ddolen gyswllt...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Cyfrifwyr Cymwysedig

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn busnes, yn frwdfrydig, trefnus ac yn barod i ddysgu. Disgwylir profiad blaenorol o...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig ac o dan hyfforddiant (Swyddi gwag ledled Cymru)

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig ac o dan hyfforddiant i weithio gydag ystod eang o bobl ledled Cymru.

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,371 - £30,175

Dyddiad Cau: 11/03/2019

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwerthu a hybu yswiriant cerbyd, personol a busnes, yn ogystal a hybu buddsoddiadau a phensiynau.

Cyflogwr: M E Roberts, W R Roberts & C S Jones - NFU Mutual

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: I'w drafod (yn ddibynol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Gwahoddwn rai â didordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol i wasanaethu Gofalaeth Fro Llanfairpwllgwyngyll a’r cylch.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,295 - £26, 298 + Buddion

Dyddiad Cau: 08/03/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,029 - £18,986 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/03/2019

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio ar brosiect sy'n ymwneud â datblygu 'hỳb addysgeg iaith' a fydd yn rhoi llwyfan gyhoeddus i’w gwaith yn y maes hwn.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,025 - £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 03/03/2019

Dylunydd Graffeg

Rydym yn chwilio am ddylunydd creadigol iawn i ymuno a'n tim arobryn. Mae angen rhywun arnom sy'n wych o ran adrodd straeon am ddata a chynnwys cynulleidfaoedd drwy ddylunio effaith uchel.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,096 - £30,221

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Golygydd Fideo

Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm...

Cyflogwr: Tinopolis Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 18/03/2019