Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Arweinydd Pwnc Celf

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2019, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â’r swydd uchod. Addysgir Celf hyd at Safon Uwch.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,720 - £39,406 & Lwfans CAD 2b £4,681

Dyddiad Cau: 01/05/2019

Arweinydd Pwnc Daearyddiaeth

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2019 athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â’r swydd uchod. Addysgir Daearyddiaeth hyd at Safon Uwch.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,720 - £39,406 & Lwfans CAD 2b £4,681

Dyddiad Cau: 01/05/2019

Arweinydd Pwnc TGCh & Llythrennedd Digidol

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2019, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â’r swydd uchod. Addysgir TGCh hyd at Safon Uwch.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,720 - £39,406 & Lwfans CAD 2b £4,681

Dyddiad Cau: 01/05/2019

Cydgysylltydd Digartref Meirionnydd/Dwyfor (Ail Hysbyseb)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel mewn perthynas â thai ar gyfer pobl sengl a theuluoedd 16 oed a throsodd sydd ag anghenion aml gefnogaeth yn y gymuned yn ardal Meirionydd / Dwyfor fel bo...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,784 - £24,897 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/04/2019

Cydlynydd Prosiect - Y Shed

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a sicrhau gwasanaeth o safon uchel drwy hybu Y Shed a’i holl weithgarwch er budd y gymuned. Rheoli staff a gwirfoddolwyr Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 25/04/2019

Cydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned a all ddod â brwdfrydedd, profiad o drefnu yn y gymuned a dealltwriaeth gref o’r gymuned leol i’r prosiect...

Cyflogwr: O’r Mynydd i’r Môr

Sir: Powys

Cyflog: £26,000 - £29,000

Dyddiad Cau: 10/05/2019

Cyfieithydd Iau

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i ymuno â'n tîm marchnata a chyfathrebu deinamig.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,252 - £21,000

Dyddiad Cau: 27/04/2019

Cyfieithydd/wyr

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn datblygu eu tîm o Gyfieithwyr â’r ddarpariaeth o wasnaethau Cymraeg. Rydym am benodi Cyfieithyddwyr cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda’n tîm...

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 5 £23,023 hyd at £29,608

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit x8 (Aberystwyth)

Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd: 6 - £33,424

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit x8 (Bangor)

Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Gradd: 6 - £33,424

Dyddiad Cau: 24/04/2019