Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Uwch Gyfieithydd

I gyfieithu dogfennau CThEM (Saesneg/Cymraeg), mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf, erbyn dyddiadau cau y cytunir arnynt...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £29,358 - £33,076

Dyddiad Cau: 07/08/2017

Uwch Lyfrgellydd Cangen

Nod Llyfrgelloedd Caerdydd yw darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, cefnogi a rhagweld anghenion a gwella profiadau cwsmeriaid drwy ddarparu gwasanaethau â gwerth ychwanegol sy’n...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Uwch-gynghorydd Sicrwydd - Cyhoeddus ac Academaidd

Yn gyfrifol am roi cyngor arbenigol ar gydymffurfio rheoleiddiol a chyfreithiol ym maes Datgelu Cyhoeddus, Deddf Llwgrwobrwyo, Rhyddid Barn, Camymddygiad Academaidd, Deddfwriaeth yr iaith Gymraeg...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £40,523 - £46,924

Dyddiad Cau: 21/07/2017