Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Uwch Gynorthwy-ydd Mynediad

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal gwasanaethau Isadran Mynediad Casgliadau sy’n gwasanaethu darllenwyr o bell ac ar safle gan gynnwys...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,237 - £21,106

Dyddiad Cau: 26/04/2018

Uwch Syrfëwr Rheoli Adeiladu

Byddwch yn gyfrifol am wirio cynlluniau a gwaith adeiladu a gynhelir ar y safle i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau technegol y rheoliadau adeiladu a deddfwriaeth berthynol.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £35,444 - £38,237

Dyddiad Cau: 27/04/2018

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Gwasanaethau Plant x2

Mae'r Gwasanaethau Plant yn bwriadu recriwtio dau Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol i weithio gyda'n timau Plant sy'n Derbyn Gofal ac Amddiffyn Plant yn y Drenewydd a'r Trallwng.

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,538 i £36,379

Dyddiad Cau: 30/04/2018