Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol, gyda chefnogaeth cydweithwyr, am gydlynu a datblygu cangen newydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Cyflogwr: Grwp Llandrillo Menai

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,149.43 - £24,035.60

Dyddiad Cau: 17/08/2018

Swyddog Cyllid

Rydym yn edrych am Swyddog Cyllid i ddarparu cefnogaeth gyffredinol a gwybodaeth ariannol i'r cwmni, a pharatoi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau/gweithgareddau

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,761 - £22,432

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Swyddog Cymorth Busnes y Cynnig Gofal Plant

Bydd deiliaid y swydd yn gallu dangos eu bod yn rhoi sylw manwl i fanylion, darparu gwasanaeth cwsmer o’r safon uchaf i ddarparwyr gofal plant a rhieni, a sicrhau cywirdeb y data sydd ar gronfa...

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 23/08/2018

Swyddog Datblygu Busnes

Mae Hafod Mastering yn chwilio am aelod tîm newydd sy’n dwlu ar gerddoriaeth ac sy’n wych am werthu a marchnata.

Cyflogwr: Hafod Mastering

Sir: Bro Morgannwg

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 14/09/2018

Swyddog Gweinyddol Datblygu

• Darparu gwasanaeth gweinyddol effeithiol i’r Tîm a chynorthwyo Swyddog Gweinyddol (Tîm Datblygu - Dwyrain) pan fydd angen. • Cefnogi y Cydlynydd Prosesau Eiddo i brosesu cynlluniau yn unol â’n gw...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,518 - £23,093 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/08/2018

Swyddog Gweithredol i'r Prif Weithredwr

Rydym yn chwilio am Swyddog Gweithredol profiadol i ymuno â’r tîm ac i weithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,067 (Pwynt 1) - £25,582 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 16/08/2018

Swyddog Prosiect 'Cymraeg Bob Dydd' - Gogledd

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynllun o’r enw Cymraeg Bob Dydd, yn benodol yng Ngogledd Cymru.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 - £22,539

Dyddiad Cau: 22/08/2018

Swyddog Technegol Cig Coch (cyfnod mamolaeth) x 2 (Gogledd a De orllewin Cymru)

Rydym yn edrych i lenwi dwy swydd Swyddog Technegol Cig Coch dros gyfnod mamolaeth - un swydd yng Ngogledd Cymru a'r llall yn y De-orllewin.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £32,300

Dyddiad Cau: 28/08/2018

Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio ei wybodaeth a’i brofiad o’r sector gofal plant ac amrywiaeth o strategaethau ymgysylltu i recriwtio darparwyr gofal plant a chynorthwyo rhieni i....

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 23/08/2018