Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Staff Haf Gwersyll Llangrannog 2018

Cyfle ardderchog i fyfyriwr neu berson ifanc ennill profiad a chyflog yn y byd addysg awyr agored a hamdden. Fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus cynorthwyo’r Gwersyll a’r Adran Weithgareddau i dda

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,015 hyd £15,695 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 07/03/2018

Swyddog Addasrwydd i Ymarfer

Asesu datgeliadau perthnasol a wneir ar geisiadau i gofrestru ac ymchwilio i achosion addasrwydd i ymarfer lefel isel. Cynorthwyo Uwch Swyddogion Addasrwydd i Ymarfer gydag ymchwiliadau trwy...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,337 - £30,336

Dyddiad Cau: 26/02/2018

Swyddog Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau seneddol.

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,917 - £36,909

Dyddiad Cau: 20/02/2018

Swyddog Cyfathrebu

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 01/03/2018

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â’r tîm Cyfathrebu. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £30,786.74

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â’r tîm Cyfathrebu dros gyfnod mamolaeth. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £30,786.74

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol ar gyfer y Clybiau i gyflawni gwaith gweinyddol ar gyfer rhediad y Mudiad, yn ogystal â bod yn gyfrifol am waith cyffredinol gweinyddol y Swyddfa.

Cyflogwr: Clybiau Ffermwyr Ieuainc Sir Gâr

Sir: Sirgaerfyrddin

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/03/2018

Swyddog Gweinyddol

Bod yn gyfrifol am weinyddiaeth Dysgu Gydol Oes a’r canolfannau cysylltiedig mewn ardal benodol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: Gradd 5 - £17,072 - £19,430

Dyddiad Cau: 02/03/2018

Swyddog Gweithredol (Siaradwr Cymraeg) x6

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn chwilio am bobl, sy’n siarad Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sydd eisiau delio â’r Adran drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,476 - £26,061

Dyddiad Cau: 20/02/2018

Swyddog Ieuenctid hŷn RhCT

Mae’r Fenter Iaith yn awyddus i benodi person brwdrydig sydd a gwybodaeth eang o ddiwylliant cyfoes Cymraeg i arwain a threfnu gweithgareddau amrywiol i bobl ifanc hŷn y Sir

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £21,004 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/02/2018