Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Data a Chyfathrebu - Cronfa Mullany

Yn gyfrifol am gwblhau tasgau prosiect, gyda ffocws ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect.

Cyflogwr: Cronfa Mullany

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,500

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Gweithredol y Clwstwr

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,531

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Swyddog Gweithredol y Clwstwr (cyfnod mamolaeth)

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,911 - £28,5319

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Swyddog Hyb

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig sy’n meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych i ymuno a thîm Hyb Gorllewin Caerdydd yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa a Hyb Y Tyllgoed.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 03/07/2018

Swyddog Iaith Gymraeg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda staff ar draws y Brifysgol i ddarparu cyngor a chefnogaeth ar faterion yn ymwneud â’r Safonau, ac felly’n meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf yn Gymraeg...

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,452 - £32,958

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn rhanbarth Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerffili

Cyflog: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539

Dyddiad Cau: 27/06/2018

Swyddog Marchnata Digidol

Bydd y swyddog yn gyfrifol am arwain ac ychwanegu gwerth at ein llwyfannau digidol gan sicrhau fod ein cyfathrebu digidol yn berthnasol, yn apelgar, amserol a chyfoes.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6 (o £22,067 pwynt 1 - £25,582

Dyddiad Cau: 02/07/2018

Swyddog Ymgysylltu Polisi

Nod y swydd hon yw cydlynu elfennau allweddol o weithgareddau datblygu polisi'r Blaid a sicrhau bod aelodau a rhanddeiliaid y Blaid yn rhan o'r broses datblygu polisi. Bydd deilydd y swydd yn...

Cyflogwr: Plaid Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,619 - £ 25,109

Dyddiad Cau: 09/07/2018