Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Tîm Cyllid ac Adnoddau a chynorthwyo aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn. Cofnodi archebion ac anfonebau ar y system gyfrifon cyfrifiadurol yn gywir ac yn...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,400 - £26,400

Dyddiad Cau: 26/07/2017

Swyddog Cyfrifion Cysylltiadau Cyhoeddus

Os ydych chi’n swyddog cyfrifon cysylltiadau cyhoeddus talentog neu’n fyfyriwr gradd sy’n chwilio am y cam nesaf, efallai mai dyma’r ateb i chi.

Cyflogwr: Golley Slater

Sir: Caerdydd

Cyflog: I`w drafod

Dyddiad Cau: 31/07/2017

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro

Byddwch yn cefnogi’r Swyddog Datblygu drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu swyddfa effeithiol ac effeithlon wrth wneud cyfraniad gwerthfawr i amrywiaeth o weithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,793 - £19,468

Dyddiad Cau: 24/07/2017

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Rhanbarthau Myrddin

Bydd eich dyletswyddau amrywiol a diddorol yn cynnwys y gwaith trefnu a pharatoi angenrheidiol ar gyfer Eisteddfodau, pwyllgorau a gweithgareddau chwaraeon a hamdden eang yr Urdd. Byddwch hefyd yn...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,793 ( Pwynt 1) - £19,468 (Pwynt 6).

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Swyddog Derbynfa/ Gweinyddol

I weithio ar dderbynfa Canolfan Soar a darparu cymorth gweinyddol ar draws y mudiad gyda dyletswyddau penodol am swyddfa docynnau Theatr Soar,llogi ystafelloedd a gweithredu system gyfrifiadurol...

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Sir: Merthyr Tudful

Cyflog: £15,000 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/07/2017

Swyddog Gwifren Gwylwyr

Rydym yn chwilio am berson i ymuno â thîm Gwifren Gwylwyr sy’n gweithredu fel prif bwynt cyswllt rhwng y cyhoedd ac S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,732

Dyddiad Cau: 31/07/2017

Swyddog Hybu a Hwyluso

Datblygu gwaith Comisiynydd y Gymraeg o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol sef gyda busnesau ac elusennau er mwyn annog iddynt gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £29,100 - £34,750

Dyddiad Cau: 26/07/2017

Swyddog Isadeiledd ac Ymchwil

Cynorthwyo’r Uwch Swyddog er mwyn sicrhau bod gan y sefydliad y tystiolaeth a’r data angenrheidiol i gefnogi ei waith. Comisiynu a chynnal darnau o ymchwil yn ôl yr angen, yn seiliedig ar anghenion...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,100 - £34,750

Dyddiad Cau: 26/07/2017

Swyddog Perthynas a Chleientiaid (Cyfnod Mamolaeth)

Cynorthwyo’r gwaith o ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru ar lefel ranbarthol. Prosesu ymholiadau drwy’r model gwasanaeth sydd wedi’i rannu’n lefelau, gan ddarparu gwybodaeth, cyfeirio cleientiaid...

Cyflogwr: Antur Teifi

Sir: Conwy

Cyflog: £21 - £23k

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Swyddog Polisi

Yn unol â Chynllun Strategol y Comisiynydd, cynorthwyo’r Cyfarwyddwr Polisi gyda’r gwaith o graffu a dylanwadu ar bolisïau. Gwneud hyn drwy wneud sylw ar bolisïau, neu gynnig cyngor neu...

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,100 - £34,750

Dyddiad Cau: 26/07/2017