Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Tîm Cyllid ac Adnoddau a chynorthwyo aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,400 i £26,400

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Swyddog Cyllid a Chaffael

Bydd gan y Swyddog Cyllid a Chaffael rôl allweddol wrth gyflwyno'r prosiect ar amser, o fewn y gyllidebac yn unol â gweithdrefnau ariannol llym wedi’u rheoligan ganllawiau ariannu.

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £38k - £43k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £19,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Swyddog Cymunedau (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am berson cymwys a phrofiadol i gydlynu prosiectau cymunedol y Sianel dros gyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: S4C

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,506 - £30,786

Dyddiad Cau: 30/11/2017

Swyddog Datblygu – Gogledd Maldwyn

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,109 - £30,692

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Swyddog Datblygu Busnes

Cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn Ne Cymru i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,528 - £28,109

Dyddiad Cau: 24/11/2017

Swyddog Gweinyddol

Bydd y swydd yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y Sefydliad, ac felly bydd yn ymateb yn amserol i ymholiadau, yn olrhain cynnydd unrhyw gamau gweithredu/ceisiadau, yn rheoli dyddiaduron...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,585 - £25,728 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Swyddog Gweithredol y Clwstwr (2 swydd)

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,528 - £28,109

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Swyddog Gwyddoniaeth

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £28,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Swyddog Hyb

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hyb Cynghori’r Llyfrgell Ganolog.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138

Dyddiad Cau: 27/11/2017