Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn edrych am unigolyn profiadol o fewn cysylltiadau cyhoeddus i weithio fel Swyddog Cyfathrebu o fewn ein tîm gwobrwyedig.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,586 - £29,628

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Swyddog Grantiau a Gwybodaeth

Rydym yn chwilio am Swyddog Grantiau a Gwybodaeth i ymuno â’n tîm sy’n rheoli ymholiadau a cheisiadau am wybodaeth a chyngor, gan wneud ymchwil a llunio canllawiau ysgrifenedig pan fo angen gwneud...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,649 - £31,700

Dyddiad Cau: 29/06/2017

Swyddog Gweinyddol - Data

Mae Urdd Gobaith Cymru yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm Cyfathrebu i fod yn Swyddog Gweinyddol ar gyfer ein cronfa ddata canolog.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,238 (Pwynt 2) i £17,151 (Pwynt 6).

Dyddiad Cau: 07/07/2017

Swyddog Gweithgareddau - Merlota

Mae angen unigolyn egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau ac yn canolbwyntio yn bennaf ar weithgaredd merlota'

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,015 - £17,151

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Swyddog Hybu a Hwyluso

Datblygu gwaith Comisiynydd y Gymraeg o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol sef gyda busnesau ac elusennau er mwyn annog iddynt gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,100 i £34,750

Dyddiad Cau: 27/06/2017

Swyddog Tai (Dros Dro)

Gweithredu fel y prif gyswllt i'r Gymdeithas ar gyfer tenantiaid, darpar denantiaid a'r gymuned leol yn gyffredinol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,274 pro rata

Dyddiad Cau: 30/06/2017