Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chydwybodol, gyda chefndir mewn gofal cymdeithasol / gwaith cymdeithasol i chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno prosiectau a datblygu adnoddau

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £35,475 - £42,468

Dyddiad Cau: 21/10/2018

Swyddog Cydymffurfio Diogelwch Tân

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,871 - £31,466

Dyddiad Cau: 25/10/2018

Swyddog Cymorth Dysgu ac Ymgysylltu

Mae Tîm Ymgysylltu a Dysgu'r Aelodau'n darparu cefnogaeth i Aelodau'r Cynulliad a'u staff ledled Cymru drwy raglen o ddatblygiad proffesiynol. Rydym hefyd yn gyfrifol am oruchwylio cyfathrebu...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 29/10/2018

Swyddog Gwasanaethau Cwsmer

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n...

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18,856 - £21,015

Dyddiad Cau: 25/10/2018

Swyddog Gweithgaredd Awyr Dywyll Gogledd Cymru

Drwy weithio gydag unigolion, grwpiau, cymunedau, ymwelwyr a busnesau amrywiol yn yr ardaloedd i gynyddu sgiliau, dealltwriaeth a hyder am yr Awyr Dywyll gobeithir y gallent ddefnyddio'r dynodiadau...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: Hyd at £23,111

Dyddiad Cau: 30/10/2018

Swyddog Marchnata (Rhentu Doeth Cymru)

Rydyn ni am recriwtio Swyddog Marchnata i arwain y gwaith o ddatblygiad cyfathrebu a marchnata yn Rhentu Doeth Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Swyddog y Wasg Cynorthwyol

Mae prif ddyletswyddau’r swydd yn cynnwys delio â’r wasg, ysgrifennu copi, cyfieithu, a sicrhau sylw yn y wasg i’r Brifysgol yn y cyfryngau Cymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,482 - £28,660

Dyddiad Cau: 28/10/2018

Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr (Arian)

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y tîm Arian@BywydCampws, i roi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr am bob peth sy'n ymwneud ag arian. Yn gweithio o fewn amgylchedd prysur sy'n symud yn gyflym, bydd yr...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,515 - £33,199

Dyddiad Cau: 06/11/2018