Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cefnogi a Chydlynydd Digwyddiadau

Cyfle gwych i ymuno â thîm prosiect Cywain i gydlynu a darparu cefnogaeth i'r tîm.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,072 - £22,768

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Swyddog Cyfathrebu Marchnata

Prif ddiben y swydd: Helpu i ddatblygu Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu Amgueddfa Cymru a'i rhoi ar waith er mwyn cyrraedd yr amcanion tîm a amlinellir uchod. Byddwch chi’n gyfrifol am rannu a...

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,095.18 - £32,089.12

Dyddiad Cau: 07/05/2019

Swyddog Cyllid

Delio â holl faterion yn ymwneud ag incwm boed yn incwm yswiriant, anfonebau gwerthiant neu incwm arall nad yw yn rhent. Sicrhau gwasanaeth cyllidol effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/04/2019

Swyddog Datblygu

Rydym yn chwilio am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,836 - £25,295 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/04/2019

Swyddog Marchnata Recriwtio Myfyrwyr

Mae'r rôl hon yn un allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol ar gyfer 2017/18 – 2022/23. Cymryd rhan weithredol yn y gwaith o ddarparu mentrau hyrwyddo...

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,771 - £29,515

Dyddiad Cau: 26/04/2019

Swyddog Monitro a Chysylltu Tirweddau Dynodedig (RhMaMAaMG)

Datblygwyd y swydd hon yn benodol i sicrhau bod y cydweithio a'r monitro hwn yn digwydd ar draws tirweddau dynodedig Cymru (AoHNE a Pharciau Cenedlaethol).

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,799 - £26,999

Dyddiad Cau: 30/04/2019

Swyddog Treftadaeth

Prif gyfrifoldeb y Swyddog Treftadaeth fydd arwain Prosiect Organ Theatr Soar. Bydd hyn yn cynnwys cydlynu cam cyfalaf adfer yr organ yn ogystal â gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau a gefnogir gan...

Cyflogwr: Canolfan Soar

Sir: Merthyr Tudful

Cyflog: £25,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/05/2019