Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cyfathrebu

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 29/05/2018

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn edrych am unigolyn profiadol o fewn cysylltiadau cyhoeddus i weithio fel Swyddog Cyfathrebu o fewn ein tîm gwobrwyedig am dymor sefydlog o 12 mis.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,586 - £29,628

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Swyddog Cyfathrebu a Chyfryngau

Arwain ar ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus blaengar i godi proffil CHC a'r sector a chodi ymwybyddiaeth am faterion allweddol sy'n effeithio ar aelodau

Cyflogwr: Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,254 yn codi i £29,741

Dyddiad Cau: 11/05/2018

Swyddog Cymorth Tîm - Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol x3

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Band Tîm - £17,200 - £22,500

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 30/04/2018

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion (dros dro)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,531 - £31,151

Dyddiad Cau: 03/05/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egniol...

Cyflogwr: Menter Cwm Gwendraeth Elli

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,453.00 - £21,525.00

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Enwebedig a Hyfforddi Amddiffyn Plant Ceredigion

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig ac ysgogol i weithredu fel Swyddog Amddiffyn Plant Enwebedig a Swyddog Hyfforddi Amddiffyn Plant.

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £38,767 - £42,321

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Swyddog Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Mae Gwersyll Glan-llyn yn chwilio am Swyddog Gofal Cwsmer a fydd yn gwneud gwaith derbynnydd y gwersyll, yn delio ag ymholiadau o bob math, ac yn cynorthwyo gyda rhai agweddau penodol o waith y....

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 3: £15,543 -£17,494

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Swyddog Ieuenctid Blaenau Gwent

Mae’r adran Ieuenctid a Chymuned yn chwilio am Swyddog Ieuenctid i weithio yn ardal Blaenau Gwent a fydd yn cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc yr ardal hon.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Torfaen

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 – 22,539 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 10/05/2018