Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Adnoddau Dynol

Mae’r Urdd am benodi Rheolwr Adnoddau Dynol i ddarparu gwasanaeth Adnoddau Dynol proffesiynol ac effeithiol ar draws yr Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 10: £35,899 - £41,616

Dyddiad Cau: 08/01/2018

Rheolwr Datblygu Cyd Ynni

Darparu canlyniadau’r prosiect a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr fel y’u disgrifir yn y cytundeb grant, gyda ffocws allweddol ar gyflawni’r allbynnau...

Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000

Dyddiad Cau: 18/12/2017

Rheolwr Prosiect dan Hyfforddiant i Raddedigion

Rydym yn chwilio am berson graddedig brwdfrydig a llawn cymhelliant i lenwi swydd newydd ‘Rheolwr Prosiect dan Hyfforddiant i Raddedigion’.

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,070 i £19430 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/01/2018