Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â ni fel Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru. Gan weithredu fel prif gynrychiolydd ar gyfer Achub y Plant, byddwch yn arwain, datblygu ac addasu....

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £50,000 - £54,000

Dyddiad Cau: 27/06/2017

Pennaeth Cyfadran Mathemateg & Rhifedd (Ail Hysbyseb)

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2017 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â swydd Pennaeth y Gyfadran Mathemateg a Rhifedd.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22467 - £38250 & Lwfans CAD 1a £8381

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Prentis Chwaraeon

Diddordeb mewn Chwaraeon? Dewch i weithio a dysgu ar Gynllun Prentisiaeth Adran Chwaraeon, Urdd Gobaith Cymru

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog yn gyfartal a Chyfradd Prentis

Dyddiad Cau: 17/07/2017

Prif Swyddog

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn awyddus i benodi person egnïol a brwdfrydig i gydweithio gyda’r Pwyllgor Gwaith i hybu a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yn siroedd...

Cyflogwr: Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Sir: Torfaen

Cyflog: £27,000 - £30,000 (yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 05/07/2017