Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Prif Swyddog Marchnata

Mae’r Prif Swyddog Marchnata: Ymgyrchoedd yn rôl allweddol o ran cynllunio, datblygu a chyflawni agweddau a gytunwyd ar y gweithgareddau marchnata a recriwtio myfyrwyr ar gyfer holl gampysau’r...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,799 - £33,518 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2017

Prif Weithredwr

Fel Prif Weithredwr, byddwch yn arwain ac yn ysbrydoli sefydliad y mae gwir gryfder a'r dyhead i barhau i arloesi a gwella yn ganolog iddo. Disgwylir i chi adeiladu a chynnal perthnasoedd allanol...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 10/10/2017