Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg) x2

Diben y swydd hon yw cynorthwyo’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg) â’r broses o gynhyrchu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg. Rhan fawr o’r swydd hon yw gwirio holl broflenni...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £19,497 - £21,639 yf

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Prentis Corfforaethol (Gweinyddu Busnes - Caerdydd Ddwyieithog)

Bydd y swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a phrofiad mewn swyddfa, yn ogystal â meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r gwaith a’r cyfrifoldebau...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,881 y flwyddyn (£8.75 yr awr)

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae’r Prif Weithredwr a Llyfrgellydd yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn y strwythur llywodraethiant a....

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Hyd at £92,025

Dyddiad Cau: 16/11/2018