Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Pennaeth

Erbyn Medi 2018, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 – L29 (£67,652 – £78,359)

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Pennaeth Cyfreithiol a Busnes

Yn ogystal â rheoli gwaith y tîm, mae’r Pennaeth Cyfreithiol a Busnes yn aelod o Dim Gweithredol S4C, yn cyfrannu at redeg S4C o ddydd i ddydd ac yn rhan o dimoedd prosiect yn S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cystadleuol, yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/05/2018

Prif Ohebydd

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad helaeth mewn newyddiaduraeth a darlledu, y gallu i weithio’n unigol neu fel rhan o dim a phrofiad o dorri straeon gwreiddiol a chael cysylltiadau mewn...

Cyflogwr: BBC CYMRU / WALES

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Band E

Dyddiad Cau: 01/05/2018