Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Paragyfreithiwr / Gweithredydd Cyfreithiol / Cyfreithiwr dan hyfforddiant / Is-Gyfreithiwr

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio fel aelod o Dîm Cyfreithiol S4C mewn swydd Paragyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan hyfforddiant neu fel Cyfreithiwr wedi cymhwyso’n....

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 16/01/2019

Pennaeth

Erbyn Medi 2019, neu cyn hynny os yn bosib, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 – L29 (£68,667 – £79,535)

Dyddiad Cau: 13/01/2019

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Y Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol sy'n gyfrifol am sicrhau bod gan y sefydliad y safonau uchaf ar waith o ran llywodraethu effeithiol sydd eu hangen ar sefydliad sector cyhoeddus, a'i fod yn...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £48,650 - £58,185

Dyddiad Cau: 10/01/2019

Pennaeth Technoleg Gwybodaeth

Mae cyfle cyffrous ac unigryw wedi codi i ymuno â sefydliad cenedlaethol sydd yn tyfu fel PennaethTechnoleg Gwybodaeth i'w leoli yn un o brif ganolfannau'r mudiad: Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,561 (Pwynt 1) - £48,181 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 07/01/2019