Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Pennaeth

Mae Ysgol Teilo Sant yn gwasanaethu tref hanesyddol Llandeilo a’r cylch yn nyffryn godidog Tywi. Mae hi newydd dderbyn adroddiad arbennig gan arolygwyr Estyn.

Cyflogwr: Ysgol Gynradd Gymraeg Teilo Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £52,405 - £60,733

Dyddiad Cau: 12/09/2017

Pennaeth Gwasanaethau Ariannol

Ai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y swydd uchod? Os felly, bydd gennych brofiad llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol. Byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu...

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £85,042 - £90,709

Dyddiad Cau: 11/08/2017