Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

2x Cyfieithydd dros gyfnod mamolaeth (37 awr)

Rydym yn dymuno penodi 2 x Cyfieithydd dros gyfnod mamolaeth i Wasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £24,174 - £27,668

Dyddiad Cau: 26/03/2018

Aelod: Tim Gofal Cwsmer

Rydym yn chwilio am aelod egniol/brwdfrydig sydd hefo sgiliau cyfathrebu ardderchog i ymuno â'r tîm yn Galeri. Dewch i fod yn rhan ganolog o ddatblygiadau'r cwmni yn ystod y blynyddoedd cyffrous nesa'

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £16,640 - £17,920

Dyddiad Cau: 13/04/2018

Cydlynydd Rheoleiddio Hyfforddiant

Cyfle i rhywun gyfrannu at gyflawni amcanion strategol Gofal Cymdeithasol Cymru a chefnogi rheoleiddio hyfforddiant perthnasol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 09/04/2018

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

Arwain a bod yn gyfrifol am yr Adran Cyllid ac Adnoddau er mwyn darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau rheolaeth ariannol, cyfrifyddu, rheoli trysorlys, rheoli risg, Adnoddau Dynol, Ysgrifennydd Cwmn

Cyflogwr: Tai Gogledd Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £75 - £80k

Dyddiad Cau: 26/03/2018

Cyfieithydd

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno gyda'n tîm Gwasanaethau Cymraeg.

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,128 - £28,746

Dyddiad Cau: 13/04/2018

Cyfieithydd (21 awr)

Rydym yn dymuno penodi 1 x Cyfieithydd 21 awr yr wythnos ar gontract parhaol.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £24,174 - £27,668

Dyddiad Cau: 26/03/2018

Cynghorwyr Gyrfa Cymwysedig | Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant

Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a chreadigol sydd yr un mor gartrefol yn darparu gwasanaethau drwy ddefnyddio cyfathrebu digidol ag y maent drwy siarad wyneb yn wyneb â chleientiaid mewn...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,482 - £29,583 | £21,932 - £23,462

Dyddiad Cau: 30/03/2018

Cynhyrchydd Ymgysylltu a'r Gymuned (Cyfnod Penodol o 1 Flwyddyn)

I adeiladu perthnasau strategol gyda chymunedau er mwyn galluogi'r Ganolfan i ffurfio perthnasau hirdymor a chyflwyno prosiectau cydweithrediadol. Yn ystod blwyddyn 1, y cymunedau hynny fydd y rhai...

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,500

Dyddiad Cau: 29/03/2018

Cynorthwy-ydd Meithrin

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar (Llawn amser, 37 awr, Cyfnod Mamolaeth).

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £16,302 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/04/2018

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae cyfle wedi codi i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) a leolir yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,419 - £20,138

Dyddiad Cau: 03/04/2018