Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 24 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Curadur Cynnwys Digidol

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o sefydlu sianel ddigidol S4C, gan fod yn gyfrifol am arwain y tîm fydd yn dewis y cynnwys a’i hyrwyddo yn y byd digidol. Mae hon yn swydd allweddol wrth fynd a’n...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 05/10/2018

Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith

Rydym yn awyddus i benodi Cydlynydd Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith i gynorthwyo ysgolion a cholegau i wella’r broses o gyflwyno rhaglenni Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith. Cyflawnir hyn drwy gynnig cymorth...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5 £31,215 - £34,856

Dyddiad Cau: 25/09/2018

Cynorthwy-ydd Ariannu

Byddwch yn gyfrifol am gefnogi gwneud grantiau'n effeithiol a helpu sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael profiad rhagorol o'r Gronfa. Hefyd, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i lawer o'n...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,000 - £21,000 yf + buddiannau

Dyddiad Cau: 30/09/2018

Cynorthwy-ydd Personol

Mae gennym gyfle i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 30/09/2018

Cynorthwydd Cyllid

Mae Cyswllt Ffermio yn dymuno penodi Cynorthwydd Cyllid i gynorthwyo'r Rheolwr Gweithrediadau gyda dyletswyddau rheoli'r prosiect yn ariannol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 24/09/2018

Cynorthwydd Gweinyddol a Chyfrifon

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig i ymuno a’r tîm, ac mi fydd profiad blaenorol yn fanteisiol ond ddim yn hanfodol i’r swydd, gan y...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/09/2018

Cynorthwyydd Data a Dadansoddi

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Data a Dadansoddi i ymuno â’r tîm Data a Dadansoddi. Fel aelod o’r tîm byddwch yn creu adroddiadau ar sail data sy’n ymwneud ag ymddygiad ar-lein ac ar deledu.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £24,000 - £26,000

Dyddiad Cau: 05/10/2018

Hyfforddai Graddedig

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,301 - £30,904

Dyddiad Cau: 31/10/2018

Rheolwr Aelodaeth a Marchnata

Dyma gyfle i fod yn rhan hanfodol o’r mudiad drwy arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Yn y rôl hon byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar gyfer ein holl waith gydag aelodaeth...

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,785 yn codi i £32,486

Dyddiad Cau: 15/10/2018

Rheolwr Clwstwr (cyfnod mamolaeth)

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,300 - £34,320

Dyddiad Cau: 25/09/2018