Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gweinyddwr Prosiect, Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio ar brosiect mawr i wella safon addysg greadigol yn ysgolion Cymru. Yn y Cynllun Dysgu Creadigol a'r Celfyddydau mae rhaglen...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Gweithiwr Prosiect Symud Ymlaen

Mae'r elusen GISDA yn chwilio am weithiwr prosiect i'r prosiect newydd, Symud Ymlaen. Pwrpas y swydd yw cydlynu'r gwaith o symud pobl ifanc sy'n agored i niwed yn nes at waith.

Cyflogwr: GISDA Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Pwynt 17-22, £17,506-£20,411

Dyddiad Cau: 01/10/2017