Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Codwr Arian

Bydd deiliad y swydd yn aelod gweithredol o dîm Codi Arian YCC ac yn cefnogi holl agweddau o’r Strategaeth Codi Arian tra ar adegau yn cefnogi’r timoedd gweinyddol, gwyddonol a masnachol.

Cyflogwr: Ymchwil Canser Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,000 - £25000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/07/2018

Cydlynydd Cyfathrebu

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £23,625 – £27,400

Dyddiad Cau: 29/06/2018

Cyfieithydd

Bydd y cyfieithydd yn darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer CITB yn y lle cyntaf ond bydd hefyd yn cynorthwyo â chyfieithiadau llafar pan fo angen i gefnogi ein hymrwymiad i ddarparu...

Cyflogwr: CITB

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £21,093 - £27,218

Dyddiad Cau: 03/07/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Gweithredol

Rôl newydd ei chreu yn CBAC yw'r swydd Cynorthwyydd Gweithredol hon. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn proffesiynol tra medrus ddarparu cefnogaeth weithredol i'r Prif Weithredwr.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,510 - £30,150 yf

Dyddiad Cau: 04/07/2018