Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Codwr Arian

Bydd deiliad y swydd yn aelod gweithredol o dîm Codi Arian YCC ac yn cefnogi holl agweddau o’r Strategaeth Codi Arian tra ar adegau yn cefnogi’r timoedd gweinyddol, gwyddonol a...

Cyflogwr: Ymchwil Canser Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/02/2018

Cydlynydd Cyfathrebu Mewnol

Pwrpas y swydd: • Llunio strategaeth a chynllun cyfathrebu mewnol a’u rhoi ar waith. • Helpu i ailddatblygu'r fewnrwyd. • Ysgrifennu a diweddaru cynnwys ar gyfer tudalen hafan y fewnrwyd.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Cyfieithydd Cymraeg

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch...

Cyflogwr: CThEM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,836 - £26,810

Dyddiad Cau: 21/02/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Cymorth Cofrestru x 2

Prif bwrpas y rôl yw cynnal y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys prosesu gwybodaeth ymgeiswyr a chofrestrwyr a darparu cefnogaeth trwy ffôn, e-bost ac yn achlysurol wyneb....

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,307 - £21,840

Dyddiad Cau: 26/02/2018