Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Prosiect Cwlwm Seiriol

Mae Cwlwm Seiriol yn brosiect integredig, strwythuredig sy'n ceisio ffurfio perthynas barhaol a symbiotig rhwng y gymuned a'i mannau agored. Y brif nod yw newid bywydau pobl trwy gysylltiadau agosach

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £27,281 - £ 30,919

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Cyfieithydd Cymraeg

Yn y rôl hon, byddwch yn aelod o dîm cyfieithu prysur sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn gweithio ar draws y sefydliad. Byddwch yn ymgymryd â dyletswyddau sy'n ymwneud â chynnig gwasanaeth....

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,220 i £25,298

Dyddiad Cau: 21/07/2017

Cyfieithydd yr Iaith Gymraeg

Mae'r tîm yn chwilio am Gyfieithydd yr Iaith Gymraeg llawn amser i helpu gwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi'r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £20,138 - £22,658

Dyddiad Cau: 03/08/2017

Cynorthwy-ydd  Technoleg  Gwybodaeth

Bydd prif ddyletswyddau’r swydd yn ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, gweithredu cyfrifiaduron, cefnogaeth i ddefnyd- dwyr (caledwedd a meddalwedd) a rheoli data o fewn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau.

Cyflogwr: Rondo

Sir: Gwynedd

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 08/08/2017

Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau

Mae Pontio eisiau penodi Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau i weithio shifftiau i gyd-fynd â'n rhaglen. Bydd angen i chi fod yn hyblyg i weithio yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Cyflogwr: Pontio - Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £15,356 - £15,976 y.f

Dyddiad Cau: 30/07/2017