Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cefnogaeth Cofrestru

Cyfle i ymuno â'n Tîm Cofrestru. Rydym yn chwilio am bobl i gynorthwyo â chynnal y Gofrestr trwy ddarparu cefnogaeth ffôn, e-bost a wyneb yn wyneb i gwsmeriaid allanol, mewnol, rhanddeiliad a staff

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,307 - £21,840

Dyddiad Cau: 26/08/2018

Comisiynydd y Gymraeg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: c. £95,000

Dyddiad Cau: 03/09/2018

Cydlynydd Prosesau Ansawdd

Rydyn ni’n edrych am Gydlynydd Prosesau Ansawdd llawn amser i ymuno â City & Guilds. Mae’r rôl yn gofyn am ddarparu gwasanaeth cwsmer rhagorol, gweinyddiaeth o’n gofynion sicrhau ansawdd a...

Cyflogwr: City & Guilds

Sir: Caerdydd

Cyflog: £22,960

Dyddiad Cau: 27/08/2018

Cydlynydd Technegol Cronfa Ddata

• Prif gyswllt gweithredol dydd i ddydd y system rheolaeth tai ActiveH. • Darparu a chyflwyno adroddiadau ystadegol at ddefnydd y Tîm Arweinyddiaeth fel sail ar gyfer gwneud penderfyniad strategol....

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,574 - £31,035 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/08/2018

Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,550 - £24,990

Dyddiad Cau: 16/08/2018

Cyfieithydd

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am Gyfieithydd i weithio yn yr Uned Gymraeg Lleoliad y swydd: Ysbyty Maelor Wrecsam

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Wrecsam

Cyflog: £22,129 - £28,747

Dyddiad Cau: 20/08/2018

Cyfieithydd dan hyfforddiant

Mae’r swydd dan hyfforddiant hon yn benodiad cyfnod penodol o chwech i naw mis yn y lle cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn derbyn hyfforddiant strwythuredig ym maes cyfieithu testun gan anelu...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Band Rheoli 3 (EO) (£21,051 - £28,154)

Dyddiad Cau: 03/09/2018

Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid

Wnaethon ni llwyddo i ennill y safonau rhyngwladol am fuddsoddwyr mewn pobl ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Dere I weithio gyda’n ni.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £7.83

Dyddiad Cau: 20/08/2018

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Mae S4C yn wynebu cyfnod cyffrous o newid ac ‘rydym am benodi Cynorthwyydd Adnoddau Dynol i gefnogi gwaith yr Adran Adnoddau Dynol, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i weithwyr. Byddwch yn rhan...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,500 - £28,000

Dyddiad Cau: 28/08/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018