Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Prosiect

Bydd prosiect Tyfu'r Dyfodol (GTF) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant garddwriaeth a gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru.

Cyflogwr: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: hyd at £30,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi

Bydd y Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Cyllid a Chaffael ar bob agwedd ar weinyddu contractau, gan gynnwys caffael nwyddau a gwasanaethau, er mwyn sicrhau...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Cyfarwyddwr Cyllid

Yn ychwanegol at gyflawni yn unol â chanllawiau ariannu, bydd gofyn hefyd i’r Cyfarwyddwr Cyllidddatblygu Cynllun Busnes cyffredinol Morlais. Bydd hyn yn gofyn am weithio'n agos gyda darpar...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid

Bydd y Cyfarwyddwr Cyswllt Cwsmeriaid yn cyfrannu at ddylunio deilliannau cynnyrch sy'n adlewyrchu anghenion a gofynion tenantiaid ynni'r llanw o fewn y parth a'n prif arianwyr a rhanddeiliaid sydd...

Cyflogwr: Menter Môn / Ynni Môr Morlais

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £48k

Dyddiad Cau: 27/11/2017

Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol

Prif nod y Cyfieithydd Cymraeg Cynorthwyol (cyfnod penodol) fydd cynorthwyo wrth ddarparu Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg o ansawdd uchel. Lleolir y swydd yn y Gwasanaethau Academaidd a...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £28,936 i £32,548

Dyddiad Cau: 23/11/2017

Cynorthwy-ydd Corfforaethol

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Corfforaethol sy'n siarad Cymraeg i ymuno â'n swyddfa yng Nghaerdydd i sicrhau bod ein hariannu'n ymateb i'r hyn sydd o bwys i gymunedau. Byddwch yn darparu ystod...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Sir: Caerdydd

Cyflog: £16,625

Dyddiad Cau: 01/12/2017

Cynorthwyydd Cyllid a Chaffael

Pwrpas y rôl yw cefnogi'r Pennaeth Caffael a'r Rheolwr Contractau wrth iddynt gynnal gweithgarwch caffael a chontractio er mwyn helpu i sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cael gwerth am arian o'i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £23,400 - £26,400 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/11/2017