Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Gwasanaethau Iaith – Sector Awyr Agored

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed am benodi unigolyn egnïol i weithio ar brosiect i brif ffrydio’r iaith Gymraeg i’r sector Awyr Agored yn ardal De Powys. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £18,070 i £19,430 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Cydlynydd Rhyngwladol

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm i weithio ar brosiectau sy’n cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500

Dyddiad Cau: 07/07/2017

Cyfieithydd Yr Iaith Gymraeg

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Swyddog yr Iaith Gymraeg a disgwylir iddynt weithredu gwasanaethau cyfieithu mewnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cyfieithu dogfennau a...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £25,951 - £27,668

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Cynorthwydd Cyfathrebu

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, hynod egnïol ac â chymhelliad uchel i’r swydd Cynorthwydd Cyfathrebu

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 pro rata

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell amser-llawn i’n helpu i ddarparu i’r cyhoedd wybodaeth a ddelir yn archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,200

Dyddiad Cau: 03/07/2017