Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Technegol Cronfa Ddata

Prif gyswllt gweithredol dydd i ddydd y system rheolaeth tai ActiveH.Darparu a chyflwyno adroddiadau ystadegol at ddefnydd y Tîm Arweinyddiaeth fel sail ar gyfer gwneud penderfyniad strategol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,574 - £31,035 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cyfarwyddwr Prosiect - Prosiect  O’r Mynydd i’r Môr

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Prosiect sydd â sgiliau arweinyddiaeth, cymhelliad a phrofiad i gydweithio i droi prosiect arloesol ond heriol yn realiti. Bydd angen i chi fod ar dân dros natur....

Cyflogwr: Rewilding Britain

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £40,000 i £45,000

Dyddiad Cau: 28/10/2018

Cyfieithydd

Bydd deiliad y swydd, i'w lleoli yn swyddfa CBAC, Caerdydd, yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC, gan gyfieithu a golygu dogfennau amrywiol. Dylai fod gan ymgeiswyr radd yn...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £24,864 - £26,490

Dyddiad Cau: 26/10/2018

Cyfrifydd dan hyfforddiant

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn busnes, yn frwdfrydig, trefnus ac yn barod i ddysgu. Does dim angen profiad blaenorol i’r...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cynorthwy- ydd Cyfrifon

Cyfle i fod yn rhan o dim brwdfrydig Dunn & Ellis Cyf. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn busnes, yn frwdfrydig, trefnus ac yn barod i ddysgu. Does dim angen profiad blaenorol i’r...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Cynorthwy-ydd Dan Hyfforddiant yn y Ganolfan Ddosbarthu

Dyma gyfle i rywun brwdfrydig ac egnïol ymuno â thîm y Cyngor Llyfrau yn y Ganolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Cynorthwy-ydd Meithrin (Llawn Amser)

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £9.20 yr awr + atchwanegiadau

Dyddiad Cau: 31/10/2018

Cynorthwy-ydd Swyddfa

I ddarparu cymorth gweinyddol i holl swyddogaethau Cymwysterau Cymru, gan gynorthwyo’n benodol mewn meysydd Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch. Gweithredu mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid fel

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £19,240 - £22,500

Dyddiad Cau: 19/10/2018

Cynorthwywr Personol

Mae Celfyddydau Pontio yn chwilio am Gynorthwywr Personol profiadol i ymuno â'n tîm. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys cadw dyddiaduron y Cyfarwyddwr Artistig - Celfyddydau Pontio a rhoi cefnogaeth...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,658 y flwyddyn ar Raddfa 5

Dyddiad Cau: 23/10/2018

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth (dros dro) x 2

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant dros Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,020 - £18,388

Dyddiad Cau: 22/10/2018