Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf.

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Hyd at £123,218

Dyddiad Cau: 25/09/2017

Cyfieithydd

Mae Adran Caerdydd Ddwyieithog Cyngor Dinas Caerdydd yn chwilio am gyfieithwyr newydd. Dyma gyfle delfrydol i chi ymuno â thîm cyfeillgar, gweithgar a gwahanol i’r arfer yn Neuadd y Sir, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 29/09/2017

Cyfieithydd

Cyfle cyffrous i ymuno ag un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaengar Cymru.

Cyflogwr: Cymen Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Yn ôl profiad

Dyddiad Cau: 20/10/2017

Cyfieithydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi cyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £27,668

Dyddiad Cau: 04/10/2017

Cyfrifydd Cynorthwyol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am cynhyrchu adroddiadau amser real ar gyfer Cyfarwyddwyr a deiliaid cyllid gan ddefnyddio systemau cyfrifo; holl agweddau cyfrifyddu ar gyfer grŵp...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 26/09/2017

Cyhoeddwr Dwyieithog

Mae’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gwahodd ceisiadau am swydd Cyhoeddwr Dwyieithog o fewn y Tîm Cyfathrebu.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,585 - £21,783

Dyddiad Cau: 01/10/2017

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand.

Cyflogwr: S4C

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,506 - £30,786

Dyddiad Cau: 16/10/2017

Cynorthwyydd Canolfan Gyswllt (Dwyieithog)

Dewch i ymuno â thîm Canolfan Gyswllt Canolfan Mileniwm Cymru. Dyma gyfle cyffrous i weithio ym mhrif atyniad ymwelwyr Cymru gan gynnig gwasanaeth effeithlon a chroeso cynnes Cymreig i bawb o bob oed.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £7.50 yr awr

Dyddiad Cau: 01/10/2017