Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Arweinydd Shifftiau Arlwyo

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am arweinydd shifftiau arlwyo llawn amser, profiadol a brwdfrydig, i ymuno â thîm arlwyo Prifysgol Bangor sy'n ehangu.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £15,721 - £16,341

Dyddiad Cau: 20/11/2017

Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tîm. Mae’r rôl yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n...

Cyflogwr: Hyfforddwyr Addysg Portal

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 i £32,000

Dyddiad Cau: 08/12/2017

Athro/Athrawes Bioleg

Yn eisiau erbyn 1 Medi 2018, neu cyn hynny os yn bosibl, athro/athrawes i fod yn gyfrifol am addysgu Bioleg hyd at Safon A.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,917 - £38,633

Dyddiad Cau: 30/11/2017

Athro/Athrawes Busnes & Menter (Cyfnod Mamolaeth)

Yn eisiau erbyn 1 Ionawr 2018, neu mor fuan â phosibl wedi hynny, athro/athrawes i fod yn gyfrifol am addysgu Busnes hyd at TGAU at Safon A dros gyfnod mamolaeth..

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,917 - £26,295)

Dyddiad Cau: 30/11/2017

Athro/Athrawes Mathemateg & Rhifedd

Yn eisiau erbyn 1 Medi 2018, neu cyn hynny os yn bosibl, athro/athrawes i fod yn gyfrifol am addysgu Mathemateg hyd at Safon A.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22,917 - £38,633

Dyddiad Cau: 30/11/2017