Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Gwasanaethau Iaith – Sector Awyr Agored

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed am benodi unigolyn egnïol i weithio ar brosiect i brif ffrydio’r iaith Gymraeg i’r sector Awyr Agored yn ardal De Powys. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £18,070 i £19,430 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Cydlynydd Rhyngwladol

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm i weithio ar brosiectau sy’n cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,147 - £24,500

Dyddiad Cau: 07/07/2017

Cyfieithydd Yr Iaith Gymraeg

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Swyddog yr Iaith Gymraeg a disgwylir iddynt weithredu gwasanaethau cyfieithu mewnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cyfieithu dogfennau a...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £25,951 - £27,668

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Cynorthwydd Cyfathrebu

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, hynod egnïol ac â chymhelliad uchel i’r swydd Cynorthwydd Cyfathrebu

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 pro rata

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell amser-llawn i’n helpu i ddarparu i’r cyhoedd wybodaeth a ddelir yn archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,200

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Darlunydd / Animeiddiwr

Rydym yn chwilio am ddarlunydd/ animeiddiwr 2D i ymuno â’n hadran ddigidol. Byddwch yn gweithio ar frandio a graffeg symudol, yn animeiddio, darlunio, dylunio ar gyfer rhaglenni teledu, gemau VR, y...

Cyflogwr: Rondo Media

Sir: Gwynedd

Cyflog: £17,000 - £24,000

Dyddiad Cau: 26/06/2017

Golygydd Cynnwys y We

Rydym yn chwilio am Olygydd Cynnwys y We i gynnal trosolwg golygyddol o gynnwys a safon ein gwefannau gan ddarparu ffordd gadarnhaol a chyson o fynd ati o ran cyfathrebu mewnol ac allanol ar...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,649 - £31,700

Dyddiad Cau: 29/06/2017

Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â ni fel Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru. Gan weithredu fel prif gynrychiolydd ar gyfer Achub y Plant, byddwch yn arwain, datblygu ac addasu....

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £50,000 - £54,000

Dyddiad Cau: 27/06/2017

Pennaeth Cyfadran Mathemateg & Rhifedd (Ail Hysbyseb)

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2017 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â swydd Pennaeth y Gyfadran Mathemateg a Rhifedd.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: £22467 - £38250 & Lwfans CAD 1a £8381

Dyddiad Cau: 03/07/2017

Prentis Chwaraeon

Diddordeb mewn Chwaraeon? Dewch i weithio a dysgu ar Gynllun Prentisiaeth Adran Chwaraeon, Urdd Gobaith Cymru

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog yn gyfartal a Chyfradd Prentis

Dyddiad Cau: 17/07/2017