Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Comisiynydd y Gymraeg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £95,000

Dyddiad Cau: 03/09/2018

Curadur Cynnwys Digidol

Rydym yn chwilio am Guradur Cynnwys Digidol i ymuno â’r tîm Cynllunio. Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm ac yn gyfrifol am arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo’r cynnwys ar...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 26/07/2018

Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu’r prosiect cyffrous ac arloesol Cymraeg Byd Busnes. Prif ddyletswyddau fydd cydlynu gwaith y swyddogion o fewn y tîm Cymraeg Byd...

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,657 - £27,358 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/08/2018

Cyfarwyddwr / Rheolwr Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn chwilio am Gyfarwyddwr neu Reolwr Ymchwil a Datblygu i arwain, datblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni.

Cyflogwr: IAITH: y ganolfan cynllunio iaith

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Cyfieithydd Cymraeg

Rydym am gryfhau ac ehangu ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i alluogi'r Brifysgol i hyrwyddo'r Gymraeg ar draws pob Adran ac Ysgol yn ogystal â chyflawni ei dyletswyddau yn unol â’i Chynllun...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,585 - £25,728 y flwyddyn (Gradd 4)

Dyddiad Cau: 22/07/2018

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae hwn yn rôl Gwasanaethau Cwsmeriaid dwyieithog, byddwch yn delio ag ymholiadau gan gwsmeriaid sy’n cynnwys canolfannau a dysgwyr ar y ffôn a thrwy e-bost.

Cyflogwr: City & Guilds

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,700

Dyddiad Cau: 25/07/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,305 i £21,585

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Golygydd Cymraeg Llyfrau Oedolion a phlant

Mae rôl GOLYGYDD CYMRAEG yn un creadigol sy’n mynnu sgiliau golygyddol arbennig a’r gallu i ysbrydoli, annog, tywys a chefnogi awduron.

Cyflogwr: Gwasg Gomer

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 27/07/2018