Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 17 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Gweithgareddau Dwyieithog

Mae'r swydd hon yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i unigolyn rhagweithiol ac arloesol i gynorthwyo Rheolwr yr Iaith Gymraeg, Cyfathrebu a Chymuned yn y gwaith o normaleiddio'r Gymraeg ac ethos...

Cyflogwr: Coleg Sir Gâr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,328 yn codi i £21,549

Dyddiad Cau: 05/01/2018

Cyfarwyddwr Darlledu

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Darlledu proffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdio deledu brysur yn Llanelli. Fel Cyfarwyddwr Darlledu mi fyddwch yn gyfrifol am ddelwedd a theimlad...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: I’w gadarnhau

Dyddiad Cau: 31/12/2017

Cynorthwyydd Cysylltiadau Cyhoeddus

Mi fyddwch yn rhan o dîm o ymarferwyr proffesiynol sy'n darparu gwasanaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu o ansawdd uchel ar gyfer Prifysgol Abertawe, ar draws yr holl blatfformau, ar lwyfan...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £24,983 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/01/2018

Prentis - Gofal Cwsmer a Gweinyddu

Darparu cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr ynghyd â gwasanaeth proffesiynol yn nerbynfa’r swyddfa a leolir yng Nghaerdydd.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd fesul awr o £5.60 neu £7.05

Dyddiad Cau: 04/12/2018

Prentis Swyddog Cefnogi Tîm

Eich prif ddiben yw cefnogi’r holl dîm staff gyda’u gwaith. Gallai hyn amrywio o das- gau gweinyddol megis trefnu cyfarfodydd, llungopïo a ffeilio, cefnogi digwyddiadau, a rhoi cymorth...

Cyflogwr: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £14,870

Dyddiad Cau: 09/01/2018

Prif Weithredwr

Rydym am benodi arweinydd deinamig newydd i arwain y gwaith o ddatblygu’r Ŵyl yn llwyddiannus dros y blynyddoedd nesaf.

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/01/2018

Rheolwr Adnoddau Dynol

Mae’r Urdd am benodi Rheolwr Adnoddau Dynol i ddarparu gwasanaeth Adnoddau Dynol proffesiynol ac effeithiol ar draws yr Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 10: £35,899 - £41,616

Dyddiad Cau: 08/01/2018

Rheolwr Datblygu Cyd Ynni

Darparu canlyniadau’r prosiect a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr fel y’u disgrifir yn y cytundeb grant, gyda ffocws allweddol ar gyflawni’r allbynnau...

Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000

Dyddiad Cau: 18/12/2017

Rheolwr Prosiect dan Hyfforddiant i Raddedigion

Rydym yn chwilio am berson graddedig brwdfrydig a llawn cymhelliant i lenwi swydd newydd ‘Rheolwr Prosiect dan Hyfforddiant i Raddedigion’.

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,070 i £19430 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/01/2018

Swyddog Cyfryngau, Cyfathrebu a'r Wefan

Cynorthwyo i ddatblygu a chyflwyno mentrau cyfathrebu effeithiol ar draws llwyfannau print, gwefan a chyfryngau cymdeithasol

Cyflogwr: Athletau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17 - £20k + Pension

Dyddiad Cau: 17/01/2018