Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol

Fel Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol byddwch yn cychwyn yn y swydd ar gyfnod cyffrous, gan fod yn aelod allweddol o'r uwch dîm rheoli.

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: tua £80,000

Dyddiad Cau: 08/11/2017

Cyfieithydd

Cyfle cyffrous i ymuno ag un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaengar Cymru.

Cyflogwr: Cymen Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Yn ôl profiad

Dyddiad Cau: 20/10/2017

Cyfieithydd x3

Rydym am recriwtio 3 Chyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,836 - £26,810

Dyddiad Cau: 20/10/2017

Cynghorydd Materion Rheoleiddiol

Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol i ymuno â thîm Ofcom Cymru i'n helpu i sicrhau bod ein polisïau'n cael eu cyfleu'n effeithiol yng Nghymru.

Cyflogwr: Ofcom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 27/10/2017

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand.

Cyflogwr: S4C

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,506 - £30,786

Dyddiad Cau: 16/10/2017

Cynorthwy-ydd Iaith Gymraeg Cymorth Ar-Lein

Bydd yn rhan o Gyfrifiad 2021, cyfle swydd unwaith mewn degawd. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynnal cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr bob deng mlynedd. Mae’n rhan hanfodol o gynllunio....

Cyflogwr: Swyddfa Ystadegau Gwladol

Sir: Casnewydd

Cyflog: £21,950 - £27,249

Dyddiad Cau: 22/10/2017

Prif Weithredwr

Rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg i arwain y ddwy Fenter yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau 20 mlynedd Menter Caerdydd yn 2018.

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £42,979 - £51,862 (6 Pwynt)

Dyddiad Cau: 23/10/2017

Rhaglen i Raddedigion x10

Oes gennych chi ddiddordeb yn y modd y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru ac awydd cryf i wneud gwahaniaeth? Oes arnoch chi eisiau gyrfa sy’n cyfrif? Os felly, efallai mai ein rhaglen...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,100 - £28,000

Dyddiad Cau: 13/11/2017

Rheolwr Prosiect

I arwain a rheoli tîm prosiect Cadwyni Cyflenwi Lleol i ddatblygu a darparu’r gwasanaeth i fuddiolwyr.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Caerdydd

Cyflog: £34,157

Dyddiad Cau: 23/10/2017

Swyddog Cymorth TG

Rydym yn chwilio am Swyddog Cymorth TG i gyfrannu at weledigaeth y coleg o ddarparu technoleg o’r radd flaenaf i roi'r profiad gorau posibl i ddysgwyr.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,491 - £24,319

Dyddiad Cau: 20/10/2017