Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 22 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Arweinydd Addasrwydd i Ymarfer

Rydym yn chwilio am unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd gan gynnwys unigolion sy'n gweithio mewn adnoddau dynol, nyrsio, cyfreithiol neu gwaith cymdeithasol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £35,475 - £42,468

Dyddiad Cau: 10/06/2018

Arweinydd Darparu Gwasanaeth

Mae cyfle wedi codi am Arweinydd Darparu Gwasanaeth (Cymraeg) o fewn Tîm Darparu Gwasanaethau Pobl AD wedi ei leoli yng Nghanolfan Cyfleuster Hyfforddi Academi Cyngor Caerdydd yn Neuadd y Ddinas.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 29/05/2018

Cyfarwyddwr Cyfrif PR

Dyma cyfle gwych i Gyfarwyddwr Cyfrif ymuno ag Equinox, un o asiantaethau gyfathrebu blaenllaw Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â'n asiantaeth cyfathrebu creadigol sy’n creu ymgyrchoedd...

Cyflogwr: Equinox

Sir: Caerdydd

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 08/06/2018

Cyflwynydd cyfresi Stwnsh a Cyw

Mae Boom Plant yn chwilio am gyflwynwyr i gyfresi newydd gwasanaethau plant S4C - Stwnsh a Cyw.

Cyflogwr: Boom Plant, rhan o Boom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 25/05/2018

Cynllun Prentisiaeth / Hyfforddi Gweithgareddau Awyr Agored, Glan-llyn

Mae Gwersyll Glan-llyn yn lansio ei gynlluniau Prentisiaeth a Hyfforddai Gweithgareddau Awyr Agored ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018 - 19 ac yn chwilio am nifer o bobl brwdfrydig i ymuno.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyfradd cenedlaethol (dibynnu ar oedran)

Dyddiad Cau: 08/06/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Myfyrwyr a Gwasanaethau Busnes

I ddarparu cymorth a chyfarwyddyd i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyniadau, materion cadw, lles ac agweddau eraill ar gymorth i ddysgwy.

Cyflogwr: Coleg Castell-nedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £16,882 - £17,396 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/05/2018

Dadansoddydd Data

Bydd hyn yn gychwyn ar bennod newydd a chyffrous yn hanes S4C gan ymgartrefu yn y gorllewin mewn canolfan cyfryngau newydd wedi lleoli mewn adeilad pwrpasol.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 11/06/2018

Darlithydd - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â ni fel Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ein safle Iâl.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £22,827 - £38,629 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/06/2018

Datblygwr Systemau

Mae S4C yn chwilio am Ddatblygwr Systemau i ymuno â’n tîm datblygu systemau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Caerdydd

Cyflog: £40,000 - £45,000

Dyddiad Cau: 29/05/2018