Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 36 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Arweinydd Dylanwad a Chyfranogiad Pobl Ifanc

This is an exciting opportunity to support the development of Mind’s approach to supporting young people to influence and participate in our work across England and Wales.

Cyflogwr: Mind

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31.818 y flwyddyn + £ 619 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/11/2018

Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Fel un o dîm Comisiynu S4C byddwch yn cyd-weithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cynnwys i weithredu strategaeth cynnwys aml-lwyfan y sianel.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 23/11/2018

Cydlynydd Hwb Mentergarwch

Cyfle cyffrous i gydlynu Hwb Mentergarwch Gogledd Orllewin Cymru newydd, a’r Swyddog Cefnogol cysylltiedig.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £30,746

Dyddiad Cau: 26/11/2018

Cydlynydd Prosiect Byw yn Annibynnol

Pwrpas y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth, mae wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 29/11/2018

Cyfieithydd Proffesiynol Cymraeg

Bydd disgwyl i’r Cyfieithydd sy’n gweithio ar adnoddau Cymraeg fod yn rhugl yn y Gymraeg ac Saesneg. Disgwylir i chi gyfieithu adnoddau Saesneg i’r Gymraeg er mwyn mynd i’r afael â gofynion y...

Cyflogwr: Twinkl Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £10.50 yr awr

Dyddiad Cau: 12/12/2018

Cyfieithydd X 2

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch sgi

Cyflogwr: CThEM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,320 - £27,080

Dyddiad Cau: 23/11/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/11/2018

Cyfwelydd Ffôn (Gweithio o adref) x3

Mae IFF Research yn cynnig rolau cartref hyblyg iawn dros y wlad, gyda'r gallu i hwyluso daliadau 3-9yh, nosweithiau a phenwythnosau.

Cyflogwr: IFF Research

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £11.54ph + bonws

Dyddiad Cau: 14/12/2018

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr Promos (Chwaraeon)

Mae S4C yn edrych am berson i ymuno â’r uned Promos o fewn y Tîm Delwedd a Brand, sydd â diddordeb byw mewn chwaraeon.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,506 - £30,786 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 22/11/2018

Cynorthwy-ydd Cyllid

Sicrhau gwasanaeth cyllid effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. Sicrhau gwasanaeth gweinyddol effeithiol i’r Tîm Cyllid. Cefnogi’r Rheolwr a chyd-weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nod...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,518 - £23,093 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/12/2018