Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Comisiynydd Drama

Fel un o dîm o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C. Byddwch yn ddolen gyswllt...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Cydlynydd Busnes a Chefnogi Cefnogwyr

Mae’r rôl hon yn allweddol i yrru’r systemau a’r prosesau hynny ymlaen sydd yn sicrhau fod tîm Cymru’n gwireddu ei nodau gweithredol a strategol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gydlynu a...

Cyflogwr: Cymorth Cristnogol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,169

Dyddiad Cau: 20/03/2019

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd cymwysedig a phrofiadol i gyflawni gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y mudiad. Bydd gennych sgiliau ieithyddol o'r radd flaenaf yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,750 - £26,500 (dibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 21/03/2019

Cynorthwyydd Llywodraethu Corfforaethol

Fel rhan o'r tîm Llywodraethu Corfforaethol, diben allweddol Cynorthwyydd Llywodraethu Corfforaethol yw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i strwythur llywodraethu'r...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/03/2019

Cynorthwyydd Rheoli Adnoddau Dynol

Darparu cefnogaeth gynhwysfawr a chyfrinachol i’r Adran Adnoddau Dynol, gwneud yn siŵr bod yr holl swyddogaethau Adnoddau Dynol yn cael eu prosesu a’u gweinyddu’n effeithiol; gan gynnwys recriwtio...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro-rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Dirprwy Reolwr Perthynas Cwsmeriaid (Dwyieithog)

Rydyn ni’n chwilio am Dirprwy Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid i helpu ni i ddarparu gwasanaeth cwsmer hynod yn Swyddfa Docynnau brysur Canolfan Mileniwm Cymru.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,000

Dyddiad Cau: 27/03/2019

Dylunydd

Mae cwmni Golwg eisiau Dylunydd i fod yn gyfrifol am ddylunio holl gynnyrch cwmni Golwg – print a digidol.

Cyflogwr: Golwg Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Dylunydd Graffeg a Chynorthwyydd Ymgysylltu Digidol

Rhoi bywyd i ymgyrchoedd cyfathrebu corfforaethol trwy gynhyrchu dyluniadau graffeg a gwe ystyriol a chreadigol i helpu i rannu negeseuon corfforaethol allweddol gyda delweddau effeithiol iawn....

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,021 – £23,836

Dyddiad Cau: 29/04/2019

Gohebydd

Rydym yn chwilio am hunan-ddechreuwr gyda thrwyn am stori dda. Mae angen i chi fod yn ysgrifennwr ardderchog, yn gywir, ac yn chwaraewr tîm gydag egni a brwdfrydedd. Bydd y gallu i siarad Cymraeg...

Cyflogwr: Cambrian News

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/03/2019

Gweinyddydd

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i Weinyddydd profiadol ymuno â’n tîm ar ein safle Llysfasi mewn swydd lawn amser, barhaol.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £18,002 - £19,256

Dyddiad Cau: 09/04/2019