Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 27 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1) (Dwy swydd)

Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) swyddi ar gael fel Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1). Ydych chi am gael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: FA1 £30,904 - £36,657

Dyddiad Cau: 04/06/2019

Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru fel Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835 - £36,885

Dyddiad Cau: 30/05/2019

Aseswyr Cynllun Gwarant Fferm Da Byw (FAWL) x 2

Mae gan QWFC Cyf swyddi gwag ar gyfer aseswyr Fferm ar gynllun Gwarant Fferm (FAWL), un i weithio yn Ne Ddwyrain ac un i weithio yn Ne Orllewin Cymru ac ardaloedd cyfagos.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 03/06/2019

Prif Weithredwr

Mae Coleg Cambria wedi mwynhau llwyddiant trawiadol ers ei sefydlu yn 2013. Rydym yn cael ein hystyried yn un o’r colegau mwyaf llwyddiannus yn y DU, yn seiliedig ar ganlyniadau myfyrwyr, partneriaet

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/06/2019

Clerc Gwaith (Adeiladu o’r Newydd)

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amdd...

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,571 - £29,449 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/06/2019

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol

Prif amcanion y swydd hon fydd i drefnu a chynllunio taith dysgu’r prentisiaid wrth iddynt gychwyn ar y cynllun hyd at gwblhau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,669 (pwynt 1) - £29757 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Cydlynydd Prosiect – Y Shed

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a gweithredu fel cyd-gordydd rhwng yr holl bartneriaid a’r asiantaethau sydd ynghlwm â Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 28/05/2019

Cynhyrchydd

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac ymrwymedig i ymuno â ni fel Cynhyrchydd theatr. Ystyrir ceisiadau am weithio hyblyg neu rannu swydd.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £28,000

Dyddiad Cau: 31/05/2019

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae cyfle ar gael i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 22/05/2019

Darlithydd Amaethyddiaeth

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â’n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail barhaol llawn amser.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,626 - £39,401

Dyddiad Cau: 13/06/2019