Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Aelod: Tim Gofal Cwsmer

Rydym yn chwilio am aelod egniol/brwdfrydig sydd hefo sgiliau cyfathrebu ardderchog i ymuno â'r tîm yn Galeri. Dewch i fod yn rhan ganolog o ddatblygiadau'r cwmni yn ystod y blynyddoedd cyffrous nesa'

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £16,640 - £17,920

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Cydlynydd Cyfathrebu Mewnol

Pwrpas y swydd: • Llunio strategaeth a chynllun cyfathrebu mewnol a’u rhoi ar waith. • Helpu i ailddatblygu'r fewnrwyd. • Ysgrifennu a diweddaru cynnwys ar gyfer tudalen hafan y fewnrwyd.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Cyfieithydd Cymraeg

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg, sy'n unigryw yn CThEM ac wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio'ch...

Cyflogwr: CThEM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,836 - £26,810

Dyddiad Cau: 21/02/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Cymorth Cofrestru x 2

Prif bwrpas y rôl yw cynnal y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys prosesu gwybodaeth ymgeiswyr a chofrestrwyr a darparu cefnogaeth trwy ffôn, e-bost ac yn achlysurol wyneb....

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,307 - £21,840

Dyddiad Cau: 26/02/2018

Cynhyrchydd – Dysgu Creadigol

Mae'r rôl hon yn gyfrifol am gyflawni meysydd y Strategaeth Dysgu a Chyfranogiad Creadigol, gan sicrhau ymgysylltu a datblygu grwpiau targed gan gynnwys plant, pobl ifanc.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,500

Dyddiad Cau: 09/03/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg - Cyfnod mamolaeth

Prif ffocws y swydd hon fydd cydlynu a chyfrannu at holl weithgarwch iaith Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â chanolfan newydd yn y Brifysgol, fydd hefyd...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg - Cyfnod penodol o flwyddyn

Prif ffocws y swydd hon fydd cydlynu a chyfrannu at holl weithgarwch iaith Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â chanolfan newydd yn y Brifysgol, fydd hefyd...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993

Dyddiad Cau: 28/02/2018

Gweithredydd Technegol (Ingest) (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am Weithredydd Technegol (Ingest). Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm Rheoli Cynnwys wrth sicrhau fod rhaglenni yn bodloni’r canllawiau darlledu...

Cyflogwr: S4C

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,613 - £27,285

Dyddiad Cau: 27/02/2018

Pennaeth / Pennaeth Mewn Gofal

Mae Llywodraethwyr Ysgol Henllan am benodi arweinydd egnïol ac arloesol sydd â’r gallu i ysbrydoli eraill er mwyn parhau i gyflawni’r weledigaeth i fod yn ysgol ragorol.

Cyflogwr: Ysgol Gynradd Henllan

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: L6 - L12 (£44,543 - £51,637)

Dyddiad Cau: 22/02/2018