Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Llawn Amser

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 19 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Archifydd Dan Hyfforddiant

Diben y swydd hon yw hyfforddi graddedigion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn archifyddiaeth. Bydd y sawl a benodir i’r swydd yn dilyn cwrs rhan amser dros ddwy flynedd MSc. Econ.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,237 - £20,106 pro rata

Dyddiad Cau: 11/09/2017

Arweinydd Datblygu Proffesiynol a Sicrhau Ansawdd Cyfieithu

Dyma gyfle unigryw i gyfieithydd neu olygydd profiadol ddatblygu ei sgiliau ymhellach a chyfrannu at ddatblygiad y proffesiwn cyfieithu yng Nghymru.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,600 - £43,950

Dyddiad Cau: 29/08/2017

Cydlynydd Tim (Menter ac Adfywio)

Bydd Cydlynydd Tîm o fewn y Tîm Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £20,147 - £24,500

Dyddiad Cau: 08/09/2017

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/08/2017

Cynghorydd Gyrfa/Cynghorydd Gyrfa dan Hyfforddiant

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg a chreadigol sydd yr un mor gartrefol yn darparu...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,715 - £29,290

Dyddiad Cau: 25/08/2017

Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol

Mae yna swydd wag ar gyfer Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol llawn amser yn Nhîm Adolygu’r Gwasanaethau Oedolion.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,138 - £23,398

Dyddiad Cau: 28/08/2017

Pennaeth

Mae Ysgol Teilo Sant yn gwasanaethu tref hanesyddol Llandeilo a’r cylch yn nyffryn godidog Tywi. Mae hi newydd dderbyn adroddiad arbennig gan arolygwyr Estyn.

Cyflogwr: Ysgol Gynradd Gymraeg Teilo Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £52,405 - £60,733

Dyddiad Cau: 12/09/2017

Prif Weithredwr

Mae'r Urdd am apwyntio arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg a thros blant a phobl ifanc i arwain y mudiad yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau'r canmlwyddiant, 2022

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £67,618 (Pwynt 1) - £78,388 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 15/09/2017

Rheolwr Gweithrediadau

Rhoi arweiniad gweithrediadol strategol i’r rhaglen Cyswllt Ffermio drwy weithredu fframwaith rheoli perfformiad i fesur, monitro ac adrodd ar berfformiad y gwasanaeth yn erbyn gofynion y contract.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,157 - £37,146

Dyddiad Cau: 08/09/2017

Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno a'n tîm gweithgar.

Cyflogwr: UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,778 - £27,493

Dyddiad Cau: 24/08/2017