Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cydlynydd Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd (Cyfnod Mamolaeth)

Bod yn gyfrifol am gydlynu Rhwydwaith Cyfuno Gwynedd gan gynnwys gweinyddu a threfnu cyfarfodydd o’r Rhwydwaith a threfnu digwyddiadau arbennig ar gais neu ar ran y Rhwydwaith.

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,074 - £23,111

Dyddiad Cau: 28/03/2019

Swyddog Cyswllt Cymunedol

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,559 - £23,645 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/03/2019

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Sir Ddinbych (rhan-amser, hyd ddiwedd 2019)

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn chwilio am ddau Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog (rhan amser) i weithredu prosiect i sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn...

Cyflogwr: Menter Iaith Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,910 (pro-rata) + pensiwn

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Technegydd Asedau ac Addasiadau

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,559 - £23,645

Dyddiad Cau: 28/03/2019

Trefnydd Prosesau ac Adrodd

Gweithredu fel cydlynydd delio â chwynion ar ran yr Uwch Reolwr, gan drefnu casglu gwybodaeth, a llunio casgliadau ac ymatebion gwrthrychol a phrydlon...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 04/04/2019

Uwch Swyddog Cyfathrebu

Ry'n ni'n chwilio am gyfathrebwr profiadol i ymuno â 'r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru. Dyma gyfle i chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £31,188

Dyddiad Cau: 29/03/2019