Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd Yr Iaith Gymraeg

Bydd deiliad y swydd yn atebol i Swyddog yr Iaith Gymraeg a disgwylir iddynt weithredu gwasanaethau cyfieithu mewnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Bydd hyn yn cynnwys cyfieithu dogfennau a...

Cyflogwr: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £25,951 - £27,668

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/06/2017

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Isafswm cyflog

Dyddiad Cau: 13/07/2017

Prentis Chwaraeon

Diddordeb mewn Chwaraeon? Dewch i weithio a dysgu ar Gynllun Prentisiaeth Adran Chwaraeon, Urdd Gobaith Cymru

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog yn gyfartal a Chyfradd Prentis

Dyddiad Cau: 17/07/2017

Swyddog Tai (Dros Dro)

Gweithredu fel y prif gyswllt i'r Gymdeithas ar gyfer tenantiaid, darpar denantiaid a'r gymuned leol yn gyffredinol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £23,274 pro rata

Dyddiad Cau: 30/06/2017