Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd

Cyfieithu pob math o ddogfennau amrywiol i’r Saesneg a’r Gymraeg. Darparu gwasanaeth cyfieithu-ar-y-pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn cyfarfodydd ledled rhanbarth Gogledd Cymru.

Cyflogwr: GwE

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,221 – £30,756

Dyddiad Cau: 23/08/2018

Swyddog Clwb Cwtsh ardal Mynwy a'r Fenni

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo,marchnata a chynnal o leiaf dau set 8 wythnos o hyd o “gyrsiau carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn yr Hydref a’r flwyddyn newydd...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 17/08/2018

Swyddog Prosiect 'Cymraeg Bob Dydd' - Gogledd

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynllun o’r enw Cymraeg Bob Dydd, yn benodol yng Ngogledd Cymru.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 - £22,539

Dyddiad Cau: 22/08/2018

Swyddog Technegol Cig Coch (cyfnod mamolaeth) x 2 (Gogledd a De orllewin Cymru)

Rydym yn edrych i lenwi dwy swydd Swyddog Technegol Cig Coch dros gyfnod mamolaeth - un swydd yng Ngogledd Cymru a'r llall yn y De-orllewin.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,278 - £32,300

Dyddiad Cau: 28/08/2018

Swyddog Ymgysylltu Cynnig Gofal Plant

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn defnyddio ei wybodaeth a’i brofiad o’r sector gofal plant ac amrywiaeth o strategaethau ymgysylltu i recriwtio darparwyr gofal plant a chynorthwyo rhieni i....

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 23/08/2018