Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 28/08/2017

Swyddog Datblygu Ceredigion (Cyfnod Mamolaeth - 9 mis)

Bydd eich dyletswyddau amrywiol a diddorol yn cynnwys y gwaith trefnu a pharatoi angenrheidiol ar gyfer eisteddfodau, gweithgareddau i blant a phobl ifanc, chwaraeon a hamdden eang yr Urdd i aelodau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,552 - £28,462

Dyddiad Cau: 29/08/2017

Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm gydag Athrawon Ymgynghorol Dechrau'n Deg i gefnogi’r gwaith o gynnig gofal plant o safon uchel fel rhan o’r rhaglen Dechrau'n Deg.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,398 - £27,668

Dyddiad Cau: 08/09/2017