Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Dros Dro

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfieithydd

Rydym yn chwilio am gyfieithydd cymwysedig a phrofiadol i reoli gwasanaeth cyfieithu Cymraeg y mudiad. Bydd gennych sgiliau ieithyddol o'r radd flaenaf yn y Gymraeg a'r Saesneg, ynghyd â sgiliau...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr (Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o 29/01/2019)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,750 - £26,500 (dibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 11/02/2019

Rheolwr Prosiect

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu a darparu gwasanaethau allweddol sy'n cynhyrchu incwm i'r sefydliad ac yn cefnogi datblygiad gwasanaethau newydd.

Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 Pro Rata

Dyddiad Cau: 28/01/2019

Swyddog Cyfathrebu a Cynorthwy-ydd Personol (Cyfnod Mamolaeth)

Prif waith y Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol yw rhoi cymorth gweinyddol i’r Ysgrifennydd Cyffredinol a chyd-lynu materion cyfathrebu a threfnu.

Cyflogwr: UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru)

Sir: Ceredigion

Cyflog: £25,274

Dyddiad Cau: 28/01/2019

Swyddog Marchnata

Bydd y swyddog yn rhan o dîm adran cyfathrebu’r Urdd yn cydweithio gydag aelodau’r adran i sicrhau cyfathrebu a marchnata effeithlon i godi proffil ac ymwybyddiaeth holl waith a gweithgareddau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25.043 (pwynt 1) - £29,032 (pwynt 6)

Dyddiad Cau: 07/02/2019

Uwch Gynorthwy-ydd Dysgu

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Iechyd Emosiynol a Lles (IELl) a’r Tîm Anghenion Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu (AILlCh) ar gyfer Cynorthwy-ydd Addysgu profiadol, brwdfrydig ac ymrwymedig...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,541 - £23,866 pro-rata

Dyddiad Cau: 04/02/2019