Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Swyddog Marchnata a Hyrwyddo

Hoffech chi ymuno â thîm hufen Iâ Glasu wrth i ni ehangu? Os ydych chi yn mwynhau pob dim am hufen iâ, efallai mai hon yw'r swydd i chi?

Cyflogwr: Cwmni Hufen Iá Eryri Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,240 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Swyddog Ymgysylltu a Datblygu Cymraeg Gwaith

Gofynnwyd i Ofal Cymdeithasol Cymru reoli a chyflwyno cynllun dysgu amgen, ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,406 - £36,396

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Ymgysylltu ag Addysg Uwch

Bydd deiliad y swydd yn datblygu a chyflwyno rhaglen o waith i gyflawni’r nodau hyn, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y Fagloriaeth Cymru newydd, a chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,600 - £44,950

Dyddiad Cau: 14/05/2018

Uwch Gynorthwy-ydd Mynediad

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal gwasanaethau Isadran Mynediad Casgliadau sy’n gwasanaethu darllenwyr o bell ac ar safle gan gynnwys...

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,237 - £21,106

Dyddiad Cau: 26/04/2018