Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol

Gwahoddwn rai â didordeb mewn hybu gwaith Cristionogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol i wasanaethu Gofalaeth Fro Llanfairpwllgwyngyll a’r cylch.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,295 - £26, 298 + Buddion

Dyddiad Cau: 08/03/2019

Cynorthwyydd arlwyo

Mae Just Perfect Catering (Cyfyngedig) yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Just Perfect Catering ar safle Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Cyfradd Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 28/02/2019

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Ymchwil i weithio ar brosiect sy'n ymwneud â datblygu 'hỳb addysgeg iaith' a fydd yn rhoi llwyfan gyhoeddus i’w gwaith yn y maes hwn.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,025 - £31,302 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 03/03/2019

Darlithydd Sgiliau Byw yn Annibynnol 0.5 ( 2 swydd ar gael)

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Sgiliau Byw yn Annibynnol 0.5 ar ddwy safle i addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol i alluogi dysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £11, 413 - £19, 314 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/02/2019

Derbynnydd

1. Gallu gweithio’r switsfwrdd yn effeithlon, gan gynnwys diweddaru a dosbarthu’r rhestr o rifau estyniadau’r staff 2. Arwyddo staff, aelodau ac ymwelwyr i mewn ac allan o’r adeilad at ddibenion...

Cyflogwr: Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £17,391 – £17,972

Dyddiad Cau: 18/02/2019

Dirprwy Reolwr Theatr

Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn chwilio am Ddirprwy Reolwr Theatr creadigol ac effeithlon i arwain gweithrediadau'r adeilad a'i gyfleusterau o ddydd i ddydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus...

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £29,909 - £33,136

Dyddiad Cau: 21/02/2019

Prif Swyddog Tafwyl (Cyfnod Mamolaeth)

Dyma gyfle cyffrous i rywun â diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar drefniadau Tafwyl am flwyddyn.

Cyflogwr: Menter Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,000 - £32,000

Dyddiad Cau: 18/02/2019

Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau

Mae CBSC yn chwilio am berson deinamig gyda sgiliau arweinyddiaeth cryf i lenwi rol Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau yn ystod absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £33,136 - £37,107

Dyddiad Cau: 21/02/2019

Staff Haf

Cyfle ardderchog i fyfyriwr neu berson ifanc ennill profiad a chyflog yn y byd addysg awyr agored a hamdden. Fydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus cynorthwyo’r Gwersyll a’r Adran Weithgareddau i dda

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru Gwersyll Llangrannog

Sir: Ceredigion

Cyflog: £15,0470 hyd £16,009 (Pro Rata)

Dyddiad Cau: 08/03/2019

Swyddog Partneriaethau Awdurdodau Lleol (Hylendid Bwyd) (2 Swydd)

Dyma gyfle gwych i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa mewn rôl ddiddorol ar adeg gyffrous i'r ASB, gan eich galluogi i gyfuno'ch gwybodaeth, eich arbenigedd a'ch profiad gyda'ch sgiliau cyfathrebu a...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 26/02/2019