Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Data a Chyfathrebu - Cronfa Mullany

Yn gyfrifol am gwblhau tasgau prosiect, gyda ffocws ein systemau data a chyfathrebu sydd wrth graidd y prosiect.

Cyflogwr: Cronfa Mullany

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 - £23,500

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu x 2

Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion a delfrydau’r Mudiad. Disgwylir i chi fod yn aelod llawn o Ferched y Wawr. Disgwylir i chi ymgymryd â...

Cyflogwr: Merched y Wawr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 23 - £21,693 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018

Swyddog Iaith Croesi'r Bont Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Rydym yn chwilio am Swyddog Iaith Croesi'r Bont yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 19 £19,446 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 27/06/2018

Swyddog Iaith Gymraeg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda staff ar draws y Brifysgol i ddarparu cyngor a chefnogaeth ar faterion yn ymwneud â’r Safonau, ac felly’n meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf yn Gymraeg...

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,452 - £32,958

Dyddiad Cau: 28/06/2018

Swyddog Ieuenctid Brycheiniog a Maesyfed (21 awr yr wythnos)

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i bobl ifanc Brycheiniog a Maesyfed i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,442 - £22,539 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/06/2018

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn rhanbarth Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerffili

Cyflog: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539

Dyddiad Cau: 27/06/2018

Swyddog Marchnata Digidol

Bydd y swyddog yn gyfrifol am arwain ac ychwanegu gwerth at ein llwyfannau digidol gan sicrhau fod ein cyfathrebu digidol yn berthnasol, yn apelgar, amserol a chyfoes.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 6 (o £22,067 pwynt 1 - £25,582

Dyddiad Cau: 02/07/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Caerfyrddin

Rydym yn chwilio am Swyddog Ti a Fi Teithiol yng Nghaerfyrddin. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Powys

Rydym yn chwilio am Swyddog Ti a Fi Teithiol i weithio yng Ngogledd Powys. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 26/06/2018