Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cymorth Tîm - Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol x3

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Band Tîm - £17,200 - £22,500

Dyddiad Cau: 08/05/2018

Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli. Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egniol...

Cyflogwr: Menter Cwm Gwendraeth Elli

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,453.00 - £21,525.00

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Iaith (De Ddwyrain Cymru)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin ac yn benodol i gyflwyno Croesi’r Bont – Rhaglen trochi iaith benodol ar gyfer Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: NJC 19 £18,746 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/05/2018

Swyddog Marchnata a Hyrwyddo

Hoffech chi ymuno â thîm hufen Iâ Glasu wrth i ni ehangu? Os ydych chi yn mwynhau pob dim am hufen iâ, efallai mai hon yw'r swydd i chi?

Cyflogwr: Cwmni Hufen Iá Eryri Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,240 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Swyddog Ymgysylltu a Datblygu Cymraeg Gwaith

Gofynnwyd i Ofal Cymdeithasol Cymru reoli a chyflwyno cynllun dysgu amgen, ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,406 - £36,396

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Swyddog Ymgysylltu ag Addysg Uwch

Bydd deiliad y swydd yn datblygu a chyflwyno rhaglen o waith i gyflawni’r nodau hyn, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y Fagloriaeth Cymru newydd, a chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,600 - £44,950

Dyddiad Cau: 14/05/2018