Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Arbenigwyr Pwnc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gydag adnabod anghenion adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ffi dyddiol

Dyddiad Cau: 25/04/2018

Cynhyrchydd Hufen Ia Artisan

Hoffech chi ymuno â thîm hufen Iâ Glasu wrth i ni ehangu? Os ydych chi yn mwynhau pob dim am hufen iâ, efallai mai hon yw'r swydd i chi?

Cyflogwr: Cwmni Hufen Iá Eryri Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £15,392 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 07/05/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,000 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad Cau: 10/05/2018

Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am gynorthwyydd ymchwil i weithio'n bennaf ar brosiect sy'n ymwneud â pherthynas y Gymraeg â'r 'diwydiant treftadaeth'. Bydd deiliad y swydd yn...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688

Dyddiad Cau: 29/04/2018

Galluogwr Plant, Ieuenctid a Theuluol Cristnogol

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Alluogwr a Swyddog Plant, Ieuenctid a Theuluol Cristnogol yn Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy, wedi ei leoli yn Ganol Gogledd Cymru.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,287 - £22,291

Dyddiad Cau: 11/05/2018

Hyfforddai Tai

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych ymuno â thîm Hybiau’r De yn Hybiau Grangetown/Butetown a STAR.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,807 - £17,419

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £5,319.00 +

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Penodi Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (Cymraeg Hanfodol)

Gwahoddir ceisiadau i fod yn aelodau o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £5,319.00 +

Dyddiad Cau: 04/05/2018

Prif Ohebydd

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad helaeth mewn newyddiaduraeth a darlledu, y gallu i weithio’n unigol neu fel rhan o dim a phrofiad o dorri straeon gwreiddiol a chael cysylltiadau mewn...

Cyflogwr: BBC CYMRU / WALES

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Band E

Dyddiad Cau: 01/05/2018

Swyddog Cymorth Tîm - Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol x3

Bydd rhanddeiliad y swydd hon yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth a chefnogi’r broses weinyddol o’i dechrau i’w diwedd. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth cyswllt Busnes Cymru...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Band Tîm - £17,200 - £22,500

Dyddiad Cau: 08/05/2018