Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfarwyddwr Prosiect - Prosiect  O’r Mynydd i’r Môr

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Prosiect sydd â sgiliau arweinyddiaeth, cymhelliad a phrofiad i gydweithio i droi prosiect arloesol ond heriol yn realiti. Bydd angen i chi fod ar dân dros natur....

Cyflogwr: Rewilding Britain

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol tua £40,000 i £45,000

Dyddiad Cau: 28/10/2018

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 02/11/2018

Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg) x2

Diben y swydd hon yw cynorthwyo’r Cynorthwy-ydd Cynllunio ac Amserlennu (cyfrwng Cymraeg) â’r broses o gynhyrchu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg. Rhan fawr o’r swydd hon yw gwirio holl broflenni...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £19,497 - £21,639 yf

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Rheolwr Cynhyrchu (Cyfnod mamolaeth)

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a chydwybodol i ymuno a’n tîm cynhyrchu dros gyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 22/10/2018

Rheolwr Gwasanaethau Arlwyo a Masnach

Dyma gyfle arbennig i rywun sydd â phrofiad a sgiliau rheoli da i fod yn gyfrifol am ran hanfodol o waith y Ganolfan, ar adeg pan mae’r gwaith a’r cyfleusterau ar gynnydd.

Cyflogwr: Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: hyd at £35,000

Dyddiad Cau: 29/10/2018

Sicrhawyr Ansawdd Allanol - Iechyd & Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (Cymru) cymwysterau

Mae City & Guilds a CBAC bellach yn recriwtio Sicrhawyr Ansawdd Allanol i gefnogi a monitro'r safon y darperir y cymwysterau newydd hyn. Mae ein SAA yn darparu canllawiau, cefnogaeth ac arbenigedd cyf

Cyflogwr: City & Guilds

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dyddiol (Cystadleuol)

Dyddiad Cau: 03/11/2018

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Maldwyn

Mae gennym gyfle cyffrous am Swyddog Datblygu Cynorthwyol i gefnogi’r Swyddog Datblygu gyda holl elfennau o waith Ieuenctid a Chymunedol yn Rhanbarth Maldwyn

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Powys

Cyflog: Graddfa 4: £17,129 pro-rata

Dyddiad Cau: 12/11/2018