Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Swyddi Cymraeg Contract

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi unigolyn i gydlynu’r prosiect cyffrous ac arloesol Cymraeg Byd Busnes. Prif ddyletswyddau fydd cydlynu gwaith y swyddogion o fewn y tîm Cymraeg Byd...

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,657 - £27,358 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/08/2018

Cynorthwyydd Arlwyo, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Mae Just Perfect Catering Ltd yn edrych am unigolyn gweithgar a chydwybodol i ymuno a’r tîm yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru / Just Perfect Ltd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyfraddau Cyflog Byw Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 31/08/2018

Cynorthwyydd Gweinyddol

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,305 i £21,585

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Darlithydd Iaith Gymraeg

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,520 - £39,993 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/07/2018

Pennaeth y Gwersyll, Caerdydd

Rydym yn chwilio am Bennaeth i’r Gwersyll a fydd yn gallu arwain y tîm o staff yn effeithiol ynghyd â chreu cysylltiadau gyda phartneriaethau er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £36,617 (Pwynt 1) - £42,449 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 17/08/2018

Prentis Cydlynydd Cynhyrchu

Bydd y Prentis Cydlynydd Cynhyrchu yn gweithio gyda’r Pennaeth Cynhyrchu i reoli prosiectau teledu o’r cyfnod cyn-gynhyrchu hyd at ffilmio, ôl-gynhyrchu a chyflwyno’r cynnwys terfynol i’r darlledwr.

Cyflogwr: Boom Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £12,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/07/2018

Rheolwr Codi Arian Cymunedol

Ysgogi twf uchelgeisiol ar draws y rhanbarth, trwy gefnogwyr codi arian a gwirfoddolwyr i gyrraedd targedau incwm cytûn.

Cyflogwr: Achub y Plant yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,000 - £31,000

Dyddiad Cau: 29/07/2018

Swyddog Cymorth Tîm – Y Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol X2

Darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid mewnol ac allanol mewn perthynas â phrosesau sy'n rhan o gyfrifoldebau’r Ganolfan Cydwasanaethau Corfforaethol. Sicrhau bod Polisïau a Gweithdrefnau yn...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,240

Dyddiad Cau: 31/07/2018

Swyddog Gweinyddol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflogwr: Mentrau Iaith Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: £17,391 - £18,319 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/08/2018

Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol

Rydyn ni am benodi Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol i ymuno â thîm Adnoddau Dynol Swyddfa Archwilio Cymru. Gan fod yn atebol i bennaeth Adnoddau Dynol, bydd y swydd yn cynorthwyo â gwaith....

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,651 - £22,583

Dyddiad Cau: 23/07/2018